lekrecherche

Home/lekrecherche

About lekrecherche

Lekrecherche is gespecialiseerd in het opsporen van leiding technische en bouwkundige lekkage oorzaken. Tevens in dit kader voeren we bouwinspecties uit en inspecties bij aankopen van een woning.

Rookgaskanaal appartement

Rookgaskanaal appartement verdient aandacht. Rookgaskanaal appartement aanpassen ? Zowel HR en VR ketels hebben aanvoer van verse lucht nodig voor het verwarming en verbrandingsproces. Bij de ketels in gebruik ontstaan rookgassen welke op veilige manier dienen worden afgevoerd. Afvoer van rookgassen gebeurt via het rookgasafvoerkanaal. Globaal zijn er twee soorten systemen Parallel systeem: Een [...]

2017-06-09T14:22:24+00:00 By |Informatie|

lekkage douche

Lekkage douche afvoer Lekkage douche afvoer is een veel voorkomende oorzaak van lekkage maar niet altijd door de afvoer zelf. Het is zaak dat de afvoer correct is geïnstalleerd en lekkage vrij. Met deze afvoer bedoelen wij het gedeelte in de vloer. Daarnaast is een correcte installatie vereist van het putje of draingoot. Gemiddeld levert een [...]

2017-05-14T15:58:35+00:00 By |Informatie|

Borstwering

Borstwering lekkage oorzaken. De borstwering is gevelwerk onder een kozijn tot de vloer of muren rondom dakterrassen of balkons. De benaming komt uit het verleden in de tijd van kastelen en ridders waarbij muren tot borsthoogte beschermde tegen aanvallen. Het zijn met name de gemetselde borstweringen rondom dakterrassen en balkons bij foutieve detailleringen kunnen leiden [...]

2017-04-17T08:09:55+00:00 By |Informatie|

Gevel vocht doorslag

Gevel vocht doorslag Gevel vocht doorslag betekend doorslag van vocht door de gevel. De gevel als schil van de woning of gebouw wordt dermate nat dat aan de binnenzijde vochtproblemen ontstaan. Al heel snel wordt bij vochtproblemen gedacht aan gevel vocht doorslag. Meermalen per jaar moeten wij constateren dat allerlei maatregelen zijn genomen tegen gevel vocht [...]

2017-03-05T16:53:02+00:00 By |Informatie|

Spouwvervuiling

Spouwvervuiling lekkage en warmte verlies Spouwvervuiling is vervuiling in de spouw veelal ontstaan tijdens de bouwperiode. Bij slordig metselen valt specie in de spouw wat zich ophoopt op de fundering of rondom muurankers. Bij lekkage onderzoeken door Lekrecherche zijn we naast specie vervuiling breukstenen tegen gekomen, lege flessen bier of kitspuiten. Door de spouwvervuiling ontstaat [...]

Endoscoop lekkage inspectie

Middels endoscoop lekkage inspectie controleren we ontoegankelijke ruimten op lekkage. Camera inspecties maken aansluitingen visueel zichtbaar onder een douchebak, ligbad, achter inbouwtoilet of leidingsschacht. Gebruikte endoscopen zijn geavanceerde camera’s welke ook worden gebruikt in de vliegtuigindustrie. Naast beeld en beeldopnamen kunnen video opnamen worden gemaakt. De camera koppen hebben slechts een diameter van 6 millimeter wat [...]

2017-03-05T17:33:17+00:00 By |Lekdetectie technieken|

Voeglood en spouwlood

Loodslabbe zoals spouwlood en voeglood komen we tegen in metselwerken en dienen als waterkering van zakwater in metselwerken of water in de spouw. Loodslabbe in metselwerken treffen we aan bij gevelonderbrekingen zoals een aanbouw, verspringing in gevelwerk, gevelopeningen voor kozijnen of een schoorsteen in een dakvlak. De loodslabbe zorgt ervoor dat er lager een droge [...]

2017-02-12T14:10:12+00:00 By |Informatie|

Geveldoorslag

Geveldoorslag Geveldoorslag is vochtoverlast in het pand door doorslag van neerslag vocht. In principe komt geveldoorslag enkel voor bij vol steens gemetselde gevels. Bij een correct uitgevoerde spouw gevel muur kan geen sprake zijn van geveldoorslag. Water springt niet over van de ene muur naar de andere muur.   Steense gevels Steense gevels zijn gevels [...]

2017-02-12T14:10:12+00:00 By |Informatie|

Spouw isoleren

Isoleren spouw en vochtproblemen. Ontstaan vochtproblemen bij na isoleren spouw ? Nee. Bij correct uitgevoerde na isolerende maatregelen ontstaan geen vochtproblemen. Spookverhalen hierover zijn onzinnig en berusten niet op waarheid. Als er sprake is van vochtproblemen bij na isoleren van de spouw is dit te wijten aan foutieve uitvoering of niet aangepaste binnen situatie. Bij [...]

2017-02-12T14:10:12+00:00 By |Informatie|