Lekkage lekdetectie & hulp bij het opsporen van lekkage.

Lekkage is overlast en brengt schade toe aan uw bezit. Hoe sneller de oorzaak  wordt gevonden met lekkage lekdetectie hoe meer de schade wordt beperkt.

Het grote nadeel van lekkage is dat de oorzaak veel gevallen lastig te bepalen is. Veel onderzoek kunt u zelf maar in sommige gevallen is specialistisch onderzoek nodig. Op deze website verschaffen wij u informatie met betrekking tot lekkage en wat u zelf kunt onderzoeken of wat de mogelijkheden van lekkage lekdetectie zijn.

Lekkage lekdetectie is het specialistisch opsporen van lekkage oorzaken en lek locaties. Meettechnici beschikken over een leidingstechnische en bouwkundige opleiding en ervaring. Voor bouwkundige oorzaken worden bouwkundige meettechnici ingezet. Samen met kennis en specialistische apparatuur zijn we in staat snel gebreken te achterhalen. Op deze website leest u meer over onderzoek technieken. Heeft u specifieke vragen neem dan eenvoudig contact op met Lekrecherche Nederland.

Is de schade oorzaak bekend dan kan er over gegaan worden tot herstel. In veel gevallen wordt herstel van de lekkage en gevolg schade door uw verzekeringmaatschappij vergoed. Ook de kosten voor Lekrecherche lekdetectie worden meestal vergoed door uw verzekeraar.

Voorkom onnodig hak- en breekwerk, voorkom daarmee extra kosten.

Met behulp van diverse technieken en specialistische apparatuur kan de lek oorzaak worden bepaald maar  belangrijker de lek locatie. Omdat er vaak sprake is van dure afwerkingen dient de oorzaak zo goed mogelijk worden bepaald. Zo worden met lekkage lekdetectie kosten bespaard.

Bij schade wordt vaak een verzekeringmaatschappij aangesproken. Dus het is niet voor niets dat deze maatschappijen in geval van lekkage schade graag de uitvoering van lekdetectie zien. Vaak krijgen wij de vraag of een lekdetectie onderzoek en herstel is gedekt door de uw verzekering. Omdat er een grote diversiteit in lekkages en polissen is kunnen wij hierop geen eenduidig antwoord geven. Daarom ij adviseren wij bij de vaststelling van vochtschade of waterschade contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Lees ook hier meer over lekkage en verzekeringen.

Onafhankelijke lekkage inspectie.

Lekrecherche is gespecialiseerd in het onafhankelijk achterhalen van waterschade oorzaken.  Na de uitvoering van een onderzoek zullen wij hiervan een verslag opstellen met meetresultaten en een conclusie voorzien van een hersteladvies. Vooral voor het waarborgen van onze onafhankelijkheid voeren wij zelf geen hersteltraject uit. Omdat de herstel adviezen voldoende duidelijk worden aangegeven kan de door u of  uw verzekeringmaatschappij geselecteerde partij snel overgaan tot herstel. Zo worden onnodige kosten en gevolgschade voorkomen.

Resultaten tellen.

Onze reden van bestaan is het vinden oorzaken van lekkage en gebreken. Omdat wij resultaat gericht zijn hebben we de laatste jaren in meer dan 98% van de gevallen de lekkage oorzaak in een onderzoek achterhaald. In de overige gevallen is aanvullende inspectie of actie nodig geweest. Ook in deze gevallen is de oorzaak daarna vastgesteld. In deze gevallen zijn de extra kosten voor ons.

Landelijke service en heldere tarieven.

Lekdetectie voeren we uit in geheel Nederland, België en West Duitsland. Omdat we houden van helderheid hanteren we vaste en heldere tarieven zonder bijkomende kosten. Voor een standaard offerte kunt u contact met ons opnemen. Bij enkel een camera inspectie, het opsporen van leidingen of andere deel onderzoeken doen we een gunstig aanbod zonder de kosten van een geheel lekdetectie onderzoek.

.contact lekkage lekdetectie

Gevels kunnen de oorzaak zijn van lekkage. Oorzaken kunnen zijn gevel doorslag of constructieve fouten in waterkerende details. Ook de schoorsteen of andere details als gevelopeningen zijn bij gebreken zeer lekkage gevoelig. Lees meer over gevellekkage
Met name vlakke (platte) daken zijn gevoelig voor lekkage. De oorzaken kunnen gelegen zijn in de dakbedekking maar eveneens in verkeerde opbouw van de dakconstructie. Middels onderzoek naar de oorzaak kunnen de gebreken in daken worden opgelost.Lees meer over daklekkage
Zowel oude als nieuwere kelders kunnen lekken. Vaak is er sprake van grondwater maar ook een te hoge waterlast door afvoer breuken kunnen zorgen voor een lekkende kelder of vocht overlast. Middels diverse technieken maar vooral met kennis van betonconstructies kunnen wij oorzaken van de kelder lekkage achterhalen en een passend onafhankelijk advies voor herstel afgeven. Lees meer over kelderlekkage
Vochtige muren zijn onwenselijk en kunnen leiden tot schimmel. Oorzaken kunnen zijn optrekkend vocht maar er zijn vele oorzaken meer. Bij een volledig onderzoek bepalen we de oorzaak. In een aantal gevallen zijn simpele maatregelen reeds voldoende om de problemen op te lossen. Lees meer op deze website of neem vrijblijvend contact op. Geheel zonder kosten beantwoorden wij vragen. Meer dan eens hebben wij op afstand en zonder kosten bewoners van woningen met schimmel bijgestaan tot een woning zonder klachten.
Lekkage uit beton of andere constructies zijn afhankelijk van hun aard veelal het gevolg van onderhoud of constructiefouten. Met gedegen bouwkundige kennis en onderzoeksmethode is de oorzaak te achterhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan galerijen, balkons, borstweringen, overstekken of staalconstructies.

Leiding lekkage

Een waterleiding is een drukleiding. Bij een lekkende waterleiding zal de overlast en schade steeds toenemen. Er zijn manieren om zelf vast te stellen of er sprake is van een lekkende waterleiding. Lees hier meer over op deze website onder lekkage waterleiding. Met name bij woningen zijn de leidingen vaak gelegen in duur afgewerkte vloeren. Het is van belang de lek locatie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Lees meer over waterleidingen.

Moet uw CV ketel regelmatige worden bijgevuld? Er is een kans dat dit wordt veroorzaakt door een lek in de leidingen. Controleer koppelingen aan radiatoren en verdelers. Laat ook uw ketel nakijken door een erkend installateur. Indien er nog immer sprake is van drukverlies hebben wij meerdere specialistische apparatuur om de lek locatie in CV leidingen op te sporen. Lees meer bij CV lekkage.

Lekkende persluchtleidingen geven geen visueel schadebeeld maar bestaat de schade hoge energiekosten. Een lekkage in persluchtleidingen kan al snel meerdere duizenden euro’s kosten aan teveel energie. Slecht voor de winst en ons gezamenlijk milieu. Middels traceergassen of ultrasoon technieken kunnen lekkages in persluchtleidingen worden vastgesteld en opgespoord. Lees meer op onze website of via Senter Novem
Is er sprake van een lek in de afvoer of riolering dan kunnen deze middels technieken zoals een rookproef of camera-inspectie worden gecontroleerd. Middels zenders in onze camera’s kan nauwkeurig het verloop van de of of het riool worden bepaald.
Bij afvoeren in verdieping vloeren kan middels een IR camera de afvoer worden gecontroleerd. Een beproefde techniek voor controle is een rookproef. Lekrecherche beschikt over nieuwste test apparatuur.

Lees meer over afvoer en riool.

Een lekkage in een rookgaskanaal komt vaak voor en wordt vaak vergeten als mogelijke lek oorzaak. Met name condens water en een verkeerd toegepast materiaal kunnen leiden tot lekkage. Middels camera inspectie in het kanaal of in de leiding-schacht kunnen lekkage in rookgaskanalen worden opgespoord. Let op !! Naast waterschade is een lekkage rookgaskanaal een risico voor de gezondheid wegens koolmonoxide. Lees hier meer over koolmonoxide rookgaskanaal.
Naast alle leidingstechnische lekkage oorzaken in gebouwen voor bewoning kunnen lekkages in industrieleidingen worden opgespoord zoals leidingen in de voedingsindustrie of petrochemische industrie.

Overige lekkage

Een lek van een badkamer is wellicht de meest voorkomende oorzaak van waterschade. Door het vele leidingsverloop zoals afvoer, waterleiding en CV leiding kunnen er 1 of meerdere oorzaken zijn. Daarnaast is er sprake van waterkerende afdichtingen zoals kit en voegwerk. Middels specialistische apparatuur kan de lek locatie worden bepaald. Vaak kunt u zelf ook de oorzaak achterhalen. Lees meer onder badkamer lekkage. Middels specialistisch lekkage onderzoek voorkomt u extra schade en onnodig breekwerk.

Veel stijgende en zakkende leidingen zoals afvoeren, CV-leidingen, of waterleidingen bevindend zich in een koof of leidingschacht. Middels mini endoscopie kan met een gering gaatje een camera controle duidelijkheid bieden ontremd lekkage in deze constructies. Door moderne technieken wordt onnodig hak een breekwerk voorkomen.Lees meer over camera inspectie.
Naast inpandige leidingen zijn er leidingen welke zijn gelegen in de grond, op terreinen of openbare weg. Veelal betreft dit waterleidingen, rioleringen of leidingen van stadsverwarming. Middels speciaal voor deze leidingen geschikte technieken is te bepalen of er sprake is van lekkage en kan de lek locatie worden bepaald. Informeer voor de mogelijkheden bij terrein leidingen.
Voor grotere wijken is er sprake van stadsverwarming en door nieuwe ontwikkeling steeds meer. Lekrecherche is ervaren en gespecialiseerd in lekdetectie onderzoek van dienstleidingen. Informeer naar de mogelijkheden voor onderzoek naar warmtenetten. Lees meer over terreinleidingen.
Lekkage in parkeergarage komt vaak voor. Veelal is het lastig te bepalen waar de oorzaak is gelegen. Niet vreemd is bijvoorbeeld een oorzaak gelegen op het dak van een appartementen complex boven de parkeergarage of een van de woningen. Door ervaring, bouwkundig inzicht en specialistische apparatuur is ook de lekkage in een parkeergarage te achterhalen. Lees meer op deze website of neem contact op.

Spoed lekdetectie

Voor spoed gevallen houden wij ruimte vrij in onze planning.
Neem contact op. Telefoon 088 – 112 88 00

Nieuwe CV Ketel ?

Laat de rookgasafvoer kanalen onafhankelijk inspecteren.

Tip Stookseizoen

Reinig uw sifon van de condens afvoer onder de CV ketel. Met meerdere liters condenswater per dag leidt verstopping tot lekkage schade

Dank aan en mede mogelijk gemaakt door onder andere :