Afvoer lekkage.

Het gebeurt niet vaak maar een afvoer kan lek raken of er kan sprake zijn van verkeerde installatie. Een lekkage van een afvoer leidt tot vochtschade, lekkage en kan zorgen voor stankoverlast en ongedierte.
Afvoeren zijn aanwezig in de gehele woning of bedrijfspand en veelal gelegen in betonvloeren of in leidingschachten. In leidingschachten of leidingkokers spreken we over standleidingen waarop afvoeren zijn aangesloten. Onder het maaiveld zullen afvoeren uitkomen op de hoofd riolering van het pand en vervolgens in het openbaar riool / gemeente riool.

Lekkage onderzoek afvoer en riool.

Middels camera’s van verschillende diameter en lengte kan een beeld worden verkregen over de staat van een afvoer. Ook gebreken als scheuren of wortel groei in het riool worden zichtbaar. Onze afvoer en riool camera’s zijn voorzien van zenders zodat de locatie waar sprake is van gebreken bepaald kan worden. Ook het leidingverloop wordt op deze wijze inzichtelijk. Een veel toegepaste techniek voor het opsporen van lekkage in afvoeren is de rookproef. Middels een speciale rookmachine en geringe druk worden de afvoeren vol rook gezet en daar waar sprake is zal de rook uittreding zichtbaar worden.

afvoer en riool camera inspectie

Hemelwater en vuilwater.

Tegenwoordig wordt hemelwater (regenwater) gescheiden afgevoerd van het vuilwater. We spreken dan over een gescheiden afvoersysteem. Oudere gebouwen hebben geen gescheiden systeem en komt in het openbaar riool het hemelwater en vuilwater samen. Hemelwater is schoon water en behoeft geen reiniging. Het is daarom dat een gescheiden systeem kosten besparend werkt en beter is voor de openbare waterhuishouding als grondwater en openbaar water.

Lekkage riolering ?

 • Spoed lekdetectie
 • Ook buiten kantoortijden en op zaterdag
 • Specialistisch breekvrij onderzoek
 • Schade verzekering expertise en rapportage
 • Onafhankelijk

24 uur lekdetectie service

Afvoeren :

 • Toilet afvoer
 • Bad en douche afvoer
 • Wastafel afvoer
 • Condens afvoer
 • Wasmachine afvoer
 • Keuken afvoer
 • Verzamel afvoer
 • Hemelwater afvoer
Een standleiding is een verticale afvoer over meerdere verdiepingen van een pand. Het doel van een standleiding is het waarborgen van voldoende beluchting en ontluchting van een binnenriolering. Het voert het vuile water af van de gebruikers per verdieping of bouwlaag.
Standleidingen zijn nauwelijks zichtbaar omdat ze vaak weg worden gewerkt, in bijvoorbeeld wanden of muren van het gebouw. De dimensionering van de standleiding en het type standleiding is per gebouw gevarieerd. In sommige gevallen zijn er gemengde standleidingen en in andere gevallen zijn er gescheiden standleidingen.
Het binnenriool

Onder binnenriool verstaan wij alle rioolbuizen die in huis zijn aangelegd om afvalwater af te voeren. Douche, wc, wasmachine, keuken, cv-ketel enzovoorts produceren allemaal afvalwater.

Het buitenriool

Met buitenriool worden alle rioolbuizen die buiten in de grond liggen bedoeld. Vaak is dit alleen een rioolbuis die vanuit het huis naar de erfgrens loopt en vervolgens is aangesloten op het gemeenteriool. Verder kan bijvoorbeeld een rioolleiding die vanuit de schuur of een afvoerput naar het hoofdriool van de woning leidt ook als buitenriool worden gezien. HWA ligt ook buiten in de grond ingegraven maar wordt als HWA systeem gezien en niet als buitenriool bij een gescheiden systeem.

Met gemeenteriool bedoelen we het riool in de straat. Het gemeenteriool begint bij de erfscheiding van de woning. Alles aan de woningkant van de erfscheiding is de verantwoordelijkheid van de woningbezitter, alles aan de andere kant van de erfscheiding is de verantwoordelijkheid van de gemeente.
relinen afvoer

Rilinen, afvoer renovatie

Het relinen van afvoerleidingen is uitermate geschikt als alternatief voor het vervangen van standleidingen. Standleidingen die minder goed bereikbaar zijn, worden door relinen vaak binnen al één dag gerenoveerd. Deze techniek is toepasbaar op verschillende materialen, ook op asbestleidingen. Door het spuiten van epoxyhars lagen in de bestaande standleiding, wordt er een compleet nieuwe binnenwand in de standleiding gecreëerd. De afvoer leiding is na het relinen weer als nieuw.

Nieuwere CV ketels produceren meerdere liters per dag aan condenswater. Lekkage van een condens afvoer komt vaak voor bij oudere woningen. Soms is bij verbouw de afvoer aangesloten op een oude beluchting welke soms niet verlijmd zijn. Loos condens water nooit in een zinken goot daar condenswater zuur is en het zink zal aantasten.
Voorzie de condensafvoer van een sifon tegen stankoverlast en mogelijk brandbare gassen uit de riolering.
Niets is zo vervelend als stankoverlast uit de afvoer. In de meeste gevallen komt stankoverlast door een open verbinding, kleine scheurtjes in de afvoer, een slechte afdichting of het ontbreken van een stankafsluiter. Ook kan er sprake zijn van ontspanningsleiding te dicht bij ventilatie aanzuig openingen of leegtrekken van sifons. Lekdetectie specialisten halen hun neus niet op voor onaangename geuren. Door middel van professionele rookmachines lokaliseren wij het probleem. Zodra wij dat goed in kaart hebben, bespreekt de meettechnicus met u hoe de overlast op te lossen. In de meeste gevallen kan het probleem direct aangepakt worden en behoort stankoverlast tot het verleden.