Ferroli Agpo Optifor WTW en CV combinatie

WTW installaties en CV ketels zijn in appartementen een gemeen goed. Wegens de hoogbouw is er veelal sprake van gezamenlijke kanalen in schachten en dit wegens ruimte besparing. Tijdens de ontwikkeling en realisatie van veel appartementencomplexen is gekozen voor een Ferroli Agpo Optifor systeem. Dit is een geïntegreerd geheel van een WTW installatie met een koppeling CV ketel, beide van de zelfde fabrikant Ferroli.

Eén product

Het geïntegreerde systeem dient als één product te worden gezien en niet als twee verschillende onderdelen. Er is veel discussie hierover tussen fabrikanten, installateurs en consumenten. De fabrikant Ferroli stelt nadrukkelijk dat er geen sprake is en kan zijn van twee losse onderdelen. Bij het aansluiten van een andere CV ketel op de WTW unit stelt de fabrikant dat er geen sprake meer is van het product. (een BMW met een Mercedes motor is geen BMW meer). Dit heeft gevolgen voor zaken zoals aansprakelijkheid en de tegenwoordige noodzaak van het renoveren van rookgasafvoer kanalen aanwezig in de WTW unit. Tevens geldt dat voor de WTW unit los van de fabrikant geen CE goedkeuring is afgegeven maar enkel en alleen voor het systeem als geheel. Wordt een andere ketel aangesloten voldoet het geheel niet meer aan de gestelde CE goedkeuringen. Ook dit geeft aansprakelijkheid risico’s

Info van de fabrikant Ferroli :

Al vanaf 2002 levert Ferroli de OPTIFOR voor toepassing in de woningbouw. De Optifor is een warmte terugwin (WTW) unit gecombineerd met een CV toestel die zorgt voor een gezond binnenmilieu in de woning. Doorgaans heeft een WTW deel een langere levensduur dan een CV toestel gezien het feit dat er in een WTW alleen maar lucht wordt verplaatst. Waarom is revisie dan toch nodig? De veranderende regelgeving m.b.t. rookgasafvoer systemen (RGA) geeft aan dat bij vervanging van het CV toestel ook de RGA vervangen moet worden. De WTW unit van de Optifor bevat een RGA deel dat volgens de nieuwe regelgeving ook vervangen moet worden.

Het vervangen van de RGA in het Optifor WTW deel is ingrijpend en complex. Hiervoor heeft Ferroli een speciaal revisie traject opgezet. Behalve de RGA in het WTW deel, zullen hierbij ook de andere componenten aan een grondige inspectie en revisie worden onderworpen.

Indien in uw woning een gereviseerde Optifor WTW wordt geplaats, zal er tevens een nieuw CV toestel van het type Ferroli BlueSense worden gemonteerd. Hiermee bent u verzekerd van een veilige werking van de combinatie en bovendien zorgt deze weer jarenlang voor prima comfort in uw woning. Een ander combinatie CV ketel met de Optifor WTW is niet mogelijk omdat deze combinaties niet aan de CE Keuringseisen van de Ferroli Optifor combinatie voldoen.

Duurzame oplossing en gunstig in prijs t.o.v. een geheel nieuwe Optifor combinatie;

2 jaar garantie;

  • Draagt bij aan een schoon binnenmilieu;
  • Minder belastend voor het milieu;
  • Perfecte en veilige combinatie met Ferroli BlueSense CV toestel;
  • Voldoet aan het bouwbesluit en is als combinatie CE goedgekeurd.

Meer informatie vindt u op de website
Ferroli leverancier Optifor systeem
Installatieland installatie vakinformatie

Rookgasafvoer kanalen Optifor systeem.

Sinds 2018 gelden er nieuwe normen ten aanzien van rookgaskanalen. E.e.a. opgenomen in NEN-NPR 3378-45_2017. Bij het vervangen van een CV ketel dient ook het rookgasafvoerkanaal te worden vervangen indien zij meer dan 15 jaar oud is. Voor het gezamenlijke deel kan er na grondige inspectie mogelijk sprake zijn van hergebruik.

Door de WTW installatie van een Optifor systeem is sprake van individuele rookgasafvoerkanalen en aansluitend naar het gezamenlijke kanaal. Wenst de consument na 15 jaar een nieuwe ketel dan dienen de individuele kanalen worden vervangen. Dit geldt dus ook voor de kanalen in de WTW unit. De leverancier heeft hiervoor een speciaal renovatie product. U begrijpt dat de leverancier Ferroli niet overgaat tot renovatie van deze kanalen indien een ander merk ketel is aangesloten. Andere leveranciers kunnen deze kanalen niet renoveren. En zeker niet met een goedkeuring certificering.
Het is dus raadzaam goed te overwegen bij een geïntegreerd Optifor systeem bij aansluiten van andere merken CV ketels. Dit voorkomt veel discussie achteraf tussen leveranciers en u als gedupeerde. Fabrikanten zoals Nefit melden dat zij in het bezit zijn van een KIWA certificaat om haar ketel veilig aan te sluiten op een Ferroli Optifor systeem. Dit geldt voor de Nefit ketel maar niet voor het gehele systeem en geeft zeker problemen bij een vervanging traject rookgasafvoeren.

Meer informatie inspecties

Voor meer informatie over onafhankelijke inspectie van rookgaskanalen kunt u contact met ons opnemen. Voor specifieke vragen ten aanzien van de Agpo Optifor installatie verwijzen wij u naar een erkende installateur van deze producten of de leverancier.