De badkamer op een houtenvloer.

Een zwaluwstaart vloer als verstijfde vloer op een balklaag. Oudere woningen tot circa de jaren 60 hebben houten blak verdiepingsvloeren. Tot die jaren waren er nog maar weinig beton pomp machines of prefab beton wapeningsplaten zoals de breedplaat of kanaalplaat. Ieder houten verdiepingsvloer zal onderhavig zijn aan beweging. Om deze reden verdient een badkamer op een houten verdiepingsvloer aandacht. Beweging in de vloerconstructie betekend beweging in de tegelafwerking en daarmee is er risico op lekkage. Het is zaak dat een badkamervloer voldoende stijfheid heeft. Dit zeker bij de wens van een douchevloer ten opzichten van een douchebak. Wel dient men rekening te houden dat een voldoende verstijfde vloer op houtenbalken nog niet waterdicht betekend. Een betonvloer zelf is pas waterdicht vanaf 25 centimeter beton, de juiste betonklasse, en voldoende verdicht. Dit soort constructies komen we enkel in de kelderbouw tegen maar zeker niet als verdiepingsvloer.

De verstijfde vloer op houtenbalken.

zwaluwstaart stijve vloerVoldoende stijfheid van een badkamervloer op houtenbalken wordt gerealiseerd met zwaluwstaart wapening platen. De naam zwaluwstaart vloer komt van de vorm van de platen. Soms wordt ook de naam Lewis plaat genoemd. Dit is een merknaam van een fabrikant van zwaluwstaartvloeren.

De zwaluwstaart vloer plaat wordt haaks op de dragende balklaag aangebracht en wordt voorzien van een laag lichtgewicht beton of vloerspecie. Feitelijk vormt de zwaluwstaartplaat een verloren bekisting voor een stijvere vloerplaat op een balklaag. Met voldoende stijfheid is er minder kans op gebreken in voegen, breuk in tegels en onthechten van kitnaden. De vloer is verder alles behalve waterdicht.

Waterdichte laag zwaluwstaart vloer.

Bij ieder badkamer is het aan te raden om een geheel gesloten waterkerende laag aan te brengen. Dit zeker bij de keuze voor een douchevloer in plaats van een douchebak. Waterkerende lagen worden veelal  (gewapend) gemaakt met speciale pasta’s, in de vaktermen vaak de kimband pasta. Pas na het aanbrengen van een waterkerende laag is de vloer lekkage vrij uitgevoerd.  Let op dat aansluitingen met bijvoorbeeld draingoten ook worden ingewerkt. Ook dient de laag opgezet te worden tegen wanden. Is er sprake van gebreken in wanden dan zakt het vocht onder de waterkerende laag op de vloer.

Pas op met enkel het douchevloergedeelte in de waterkerende laag uit te voeren. Water kan op de laag verplaatsen naar het einde van de laag en zal er toch weer sprake zijn van lekkage risico. Een opstand tegen een dorpel of gesmeerde afschotlaag kan een oplossing zijn.

Maar de tegelvloer is toch waterdicht ? Ja de tegel vaak wel maar de voegen en aansluitingen met wanden niet (de kim). Het toepassen van harde epoxy voegen is weliswaar meer waterdicht maar is ook gevoeliger voor haarscheuren. U moet er niet vanuit gaan dat de tegelvloerafwerking geheel 100% waterdicht is. Mogelijk is dat zo direct na realisatie maar na gebruik van enkele jaren kan dit anders zijn.

Voegen zijn toch mooier dan kitnaden ?

Dat is een persoonlijke voorkeur en goed kitwerk is net zo mooi en misschien nog wel mooier. Kitten is overigens een vak. Hoeken in wanden en vloeren en tussen wanden dienen altijd worden gekit. Het zijn zwakke schakels en daarmee lekkage gevoelig. RVS putjes en draingoten dienen altijd worden gekit wegens een warmte uitzetting coëfficiënt. Dit staat overigens ook in alle handleidingen van fabrikanten. Voor ieder badkamer geldt kitten van S-koppelingen mengkranen. Het kitten van enkel de afdek rozetten is lelijk en af te raden.

De genoemde details zijn bij erkende badkamer specialisten bekend. Zij weten ook dat een verstijfde constructie noodzakelijk is bij een houtenbalk verdiepingsvloer. Wij adviseren dan ook zeker bij badkamers op houten balk verdiepingsvloeren een erkend installateur de werkzaamheden te laten uitvoeren. Geniet van uw badkamer en laat het geen hoofdpijn dossier worden.

Houtenbalk verdiepingsvloer :
Verstijfde vloer constructie aanbrengen ? JA
Waterkerende lagen en juiste afdichtingen ? JA