Een ontluchter of beluchter is aanwezig op de riolering wegens mogelijke onder of overdruk. Bij verkeerde of ontbreken van beluchting of ontluchting kan er slecht spoelen afvoeren ontstaan en stank door droge sifons. Sifons worden door onderdruk of bovendruk leeg getrokken of geblazen met stankoverlast tot gevolg.

Onderdruk

Door meerdere oorzaken kan er onderdruk in de woning riolering optreden. Vaak is er sprake van een te geringe diameter standleiding bij zware belasting zoals gelijktijdig een douchen en een toilet spoelen. De onderdruk kunnen sifons (= stankafsluiter) deels worden leeg getrokken. Er ontstaat dan een openverbinding met de riolering. Dit leidt tot stankoverlast. De oplossing is een beluchter of een betere beluchting voorziening.

beluchter riool tegen stank overlast

Overdruk

Er ontstaat overdruk in de woning riolering door drukstijging in het openbaar riool. Vooral bij niet gescheiden riolen komt dit voor na hevige regenval. Om problemen van stankoverlast of overlopende toiletten in de woning te voorkomen moet er een ontluchter aanwezig zijn. Een ontluchter wordt middels een dak doorvoer bij voorkeur op de standleiding geplaats. Een ontluchter als dak doorvoer werkt daarnaast tevens als beluchter bij onderdruk.

beluchter en ontluchter riolering

Stankoverlast.

Stankoverlast met rioollucht wordt buiten lekkage eigenlijk altijd veroorzaakt door beluchtingsproblemen. Lekrecherche Nederland kan uw stankprobleem opsporen met o.a. rookproeven op de woning riolering.

Slecht spoelen afvoeren.

Het slecht weglopen van afvoeren duidt meestal op verstopping. Verstopping ontstaat snel bij verkeerd aangelegde afvoerleidingen met te minimaal afschot of teveel (haakse) bochten. Het plaatsen van beluchters is hiervoor geen oplossing. De verstopping of aanvangende verstopping dient te worden verholpen met het reinigen van de riolering.

Uitvoering beluchters en ontluchters riolering.

De beste oplossing is een ontluchter op de standleiding met een dak doorvoer naar buiten. Feitelijk is dit niets meer dan een openverbinding met de riolering. De dak doorvoer werkt zowel als beluchter en ontluchter.  Blijft er sprake van stankoverlast door leegtrekken van sifons kan een extra beluchter worden geplaatst en bij voorkeur hoog op de standleiding in de woning. Het is tevens zaak een beluchter van een gelijke diameter te nemen als de standleiding. Het plaatsen van bijvoorbeeld een  ⌀ 40 beluchter op een standleiding ⌀ 110 zal de problemen niet snel oplossen.