Binnenklimaat en luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit bepaalt in grote mate het binnenklimaat in woningen, bedrijfspanden en instellingen. Met een goed binnenklimaat wordt wooncomfort en gezond werken gewaarborgd.

Helaas is het nog vaak slecht gesteld met ons binnenklimaat in een tijd dat we steeds meer tijd binnen doorbrengen met wonen en werken. In veel gebouwen heerst een slechtere luchtkwaliteit dan buiten. Naast mogelijke gezondheidsklachten zorgt een slecht binnenklimaat tot klachten als muffe lucht, vochtoverlast, schade en schimmel.

Luchtkwaliteit bepaald uw comfort

 • Gunstige Rv waarde
 • Gunstige Co2 waarde
 • Voorkom lekkage
 • Herstel bouwkundige gebreken
 • Voorkom isolatie lekken
 • Ventileer 24 /7
binnenklimaat en luchtkwaliteit

Controle binnenklimaat en luchtkwaliteit

Een correcte samenhang van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid (Rv) en CO2 bepaald in grote mate de kwaliteit van het binnenklimaat. Indicatoren als Rv en Co2 geven inzicht in mate van voldoende ventileren en of er kans is op overlast door vocht en schimmel. Naast deze factoren is van belang of er sprake is van lekkage of andere bouwkundige gebreken. Lekkage zal leiden tot een onwenselijke Rv waarde in een gebouw en andersom zal een afwijking in Rv waarde in combinatie met bouwkundige gebreken als koudebruggen kunnen leiden tot condens, vochtschade en schimmel.
Lekrecherche controleer bij haar onderzoeken de luchtkwaliteit in combinatie met een lekkage en bouwkundig onderzoek. Onderzoeken geven inzicht in de staat van het gebouw, aanwezigheid van lekkage en kwaliteit van het binnenklimaat. Met onderzoeksresultaten en een analyse volgt een advies voor herstel en verbetering zodat er weer sprake kan zijn van een optimaal woon en werk comfort.

Lekrecherche luchtkwaliteitsmeting

Bij een luchtkwaliteitsmeting en daaraan gerelateerde mogelijke vochtproblemen controleren en meten we meerdere relevante zaken. Van een lekkage onderzoek of luchtkwaliteit onderzoek stellen we een onafhankelijke rapportage op met meetwaarden, uitkomsten en herstel mogelijkheden.

De meerdere uitkomsten van metingen en controles geven een inzage in de luchtkwaliteit en oorzaken van vochtproblemen. De onderdelen die we standaard controleren :

 • Vochtmetingen
  Door in bouwdelen zoals vloeren, wanden en plafonds vochtmetingen te verrichten krijgen we inzage of er sprake is van een vochtprobleem en of dit gerelateerd is aan lekkage of andere oorzaken.
 • RV metingen relatieve luchtvochtigheid.
  Naast vocht in constructies of lekwater is het van belang inzage te hebben in water in dampvorm. Dit laatste is relevant bij koudebruggen, condens en tal van andere vochtproblemen.
 • Infrarood warmtebeeld camera
  Bij IR controle met een infrarood camera controleren we op koudebruggen en thermische gebreken. Een isolatie lek wordt zichtbaar. Ook locaties met veel vocht geven minder isolatiewaarde en daarmee thermische afwijkingen.
 • CO2 (koolstofdioxide)
  Door het bepalen van de concentraties CO2 kan worden bepaald of er sprake is van voldoende ventilatie. Een juiste ventilatie voorkomt veel vochtproblemen.
 • CO meting (Koolmonoxide)
  CO is een zeer giftig gas welke vrij kan komen bij onvolledige verbanding. Gelukkig komt dit nog maar zelden voor met nieuwere CV ketels en geisers behorend tot het verleden.
 • Formaldehyde
  Formaldehyde of ook wel spaanplaatgas is giftig en komt voor in velen soorten spaanplaat. Met name bij onwenselijke temperatuur wisselingen of bij vocht kan dit vrijkomen uit materialen. Mensen hiervoor gevoelig krijgen klachten als hoofdpijn en geïrriteerde luchtwegen.
 • VOG meting
  Vluchtige Organische Stoffen zoals lijmlucht, kookgeuren en stoffen van buiten hebben invloed op de luchtkwaliteit. VOS kunnen ook afkomstig zijn van bouwmaterialen, muurverven, meubilair en diverse apparaten.

Afhankelijk van de uitkomsten zullen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd zoals camera inspecties, leidingtesten en bouwkundige inspecties van relevante bouwdelen.

Zelf controleren en verbeteren

 • Relatieve luchtvochtigheid
  Relatieve luchtvochtigheid geeft het % waterdamp in de lucht weer. De Rv waarde is afhankelijk van vochtproductie in de woning door bewoners, huisdieren en omstandigheden. Wenselijk is een waarde gelegen tussen de 40% en 60%. Controle hierop kan worden uitgevoerd door de aanschaf van een hygrometer. Is er sprake van afwijkingen dan corrigeer deze door meer of minder verwarmen en / of ventileren.
 • Co2 waarde
  CO2 produceren we door ademen en verbranding van fossiele brandstoffen zoals het koken op gas. Met een Co2 meter kan inzage worden verkregen of er sprake is van voldoende frisse lucht. Door meer ventileren wordt de CO2 waarde beïnvloed. In algemeenheid is er sprake van een frisse lucht bij een CO2 van 1200 ppm of minder.
 • Ventileren
  Ventileren is van belang in gesloten ruimte en zeker in de situatie dat er sprake is van isoleren. Daarom wordt ook altijd geschreven: Isoleren is ventileren. Door isoleren worden ruimten meer luchtdicht uitgevoerd en zal de lucht minder snel haar vocht in dampvorm kwijt raken en daarmee een stijging van Rv waarde. Is er dan toch ergens sprake van enige koudebruggen of minder isolatie zal er bij een hogere Rv waarde condens optreden en risico op schimmel. Dit leidt weer tot een ongezond binnenklimaat. Lees hier meer over ventileren.

Wilt u meer informatie of een controle van uw bezit op lekkage, bouwkundige gebreken en luchtkwaliteit neem dan vrijblijvend contact met ons op.

woning ventilerenWoning ventileren

Ventileren voorkomt een ongunstig binnenklimaat en verhoogd daarmee uw wooncomfort.

Ventileer met name in de winter. Ja ventileren leidt tot energie besparingen en niet tot verlies.
Lees meer over ventileren in de winter : Ventileren in de winter

lekrecherche luchtkwaliteitLekrecherche lekdetectie

 • Controle luchtkwaliteit
 • Lekdetectie
 • Bouwkundige inspectie en controle
 • Camera inspecties
 • Gevelonderzoek