Binnenklimaat klachten leiden tot schade en is slecht voor uw  gezondheid

Binnenklimaat is niets anders dan de luchtkwaliteit in uw woning of werkomgeving. Helaas kennen veel gebouwen en woningen een zeer ongunstig binnenklimaat. Dit niet specifiek alleen bij oudere woningen. Een onderzoek van de overheid heeft uitgewezen dat circa 35% van alle verblijfsruimten en woningen een onwenselijk binnenklimaat heeft. Een onwenselijk binnenklimaat kan vele oorzaken hebben. De resultaten zijn altijd een achteruitgang van uw woning met veel hogere energie nota’s. En nog belangrijker, een nadelige effect op uw gezondheid.

De woningen met een onwenselijk binnenklimaat laten al snel vocht gerelateerde klachten zien zoals condens en schimmel. Soms wordt er gedacht aan lekkage maar is de oorzaak geheel anders van aard. Het spreekt voor zich dat een te vochtige ruimte schade oplevert en ongezond is. Vochtige omgevingen opwarmen kost daarnaast onnodig veel energie. Het ontstaan van een ongunstig binnenklimaat kan heel veel oorzaken hebben.

Gelukkig kunnen de oorzaken worden achterhaald en oplossingen uitgevoerd. Oplossingen zijn g vaak eenvoudig maar soms meer ingrijpend. Oorzaken zijn veelal een samenhang van omstandigheden en daarmee is er een invloed onderling.

Veel voorkomende oorzaken van een slecht binnenklimaat

 • Aanwezige lekkages
 • Koude bruggen in de bouwkundige schil
 • Isolatie afwezigheid of gebreken
 • Slechte te verwarmen ruimten
 • Minimaal geventileerde ruimten

Parameters welke invloed hebben op uw binnenklimaat zijn luchttemperatuur, oppervlakte temperaturen, CO2 gehalte in de lucht en de aanwezige relatieve luchtvochtigheid. Deze parameters worden beïnvloed door bovenstaande oorzaken aanwezig of door onderlinge invloed.

Lekkage

Het spreekt voor zich dat lekkage moeten worden opgelost en schade geven. Lekkages dragen echter ook bij aan een onwenselijke vochthuishouding in uw woning. Vocht door lekkage verdampt en geeft een hoge relatieve luchtvochtigheid. Dit geeft aansluitend weer elders condens risico en schimmel.

Koudebruggen

Afhankelijk van de bouwperiode en uitvoering is er sprake van koudebruggen. Ook in de bouw wordt geleerd van fouten. Helaas dus soms nog aanwezig maar vaak te verbeteren. Bij koudebruggen treedt warmte verlies op en condensatie. Natuurkundig migreert een koude lucht altijd naar de koude zijde. Dit dus naar een noordoost gevel of elders waar koudebruggen aanwezig. Koudebruggen kunnen soms verwijderd of geïsoleerd.

Isolatie

Isolatie lost geen vochtproblemen op maar voorkomt ze. Verder is isolatie bedoeld om warmte toegevoegd te behouden. Meer warmte geeft warmere bouwdelen en daarmee een lagere energie nota en warmere bouwdelen. Hiermee minder condensatie risico. Met deze maatregel neemt wel de noodzaak van ventileren toe. Isoleren is ventileren. De lucht raakt haar vocht in dampvorm niet meer kwijt door condensatie. (zoals vroeger op bijvoorbeeld aan enkel glas). Met meer isoleren is er dus meer kans op een hogere relatieve luchtvochtigheid en die moeten we middels ventileren verwijderen.
In een tijd dat de subsidies voor isoleren rondvliegen en aangemoedigd door onze overheid worden vele slechte keuzen gemaakt. Veelal door commercieel belang van isolerende partijen. Dit helaas heel vaak met onwenselijke vochtschades en slecht binnenklimaat tot gevolg. Aandacht voor het milieu en buitenklimaat met een slecht binnenklimaat als resultaat.

Slecht verwarmen draagt bij aan een slecht binnenklimaat en vochtproblemen.

Sinds de hoge energie prijzen zijn  de klachten met schimmel, condens en met het binnenklimaat meer dan verdubbeld. Niet of gering stoken geeft een stijging van de relatieve luchtvochtigheid en koude bouwvlakken en roerende zaken. Aansluitend wordt het dauwpunt veel sneller behaald (= condens) met alle nadelige gevolgen. Met andere woorden een verkeerde zuinigheid ook al is deze soms te begrijpen.

Ventileren, vaak de oplossing

Slechte ventilatie door ventilatie gedrag of door de afwezigheid van de juiste voorzieningen is een van de hoofd oorzaken van een ongunstig binnenklimaat. Vaak ook de simpelste oplossing. Ventileren doet de relatieve luchtvochtigheid in de koudere periode fors dalen. Een ingevoerde koudere lucht wordt opgewarmd en doet de Rv dalen en daarmee het gemiddelde in de woning. Dit bespaard aansluitende energie. Een vochtige lucht opwarmen duurt eens zo lang als een bij een drogere lucht. Het even ramen openen is luchten. Tevens is dit onwenselijk wegens te veel koude lucht invoer. Iets waar we juist van af willen. Twee roosters in ramen en natuurlijke trek ventilatie lukt in sommige woningen maar zeker niet altijd. Vaak zelfs extra ongunstig. De beste ventilatie is een mechanische ventilatie. Ventileren gebeurt dan continue en met mate. Tevens door onderdruk een luchtmigratie van probleem vlakken af.

Binnenklimaat inspectie en dataloggen geeft inzage :

Bij een inspectie binnenklimaat worden oorzaken inzichtelijk. Hierop kan gehandeld worden. Soms relatief eenvoudig soms meer ingrijpend. En nee de klachten van een binnenklimaat is niet typisch voor oudere woningen. De klachten komen ook zeker voor bij nieuwbouw woningen. Soms zelfs erger.

Bij een juiste inspectie worden alle parameters van invloed gecontroleerd.

 • Materiaal vochtmetingen ter controle op mogelijke lekkages. Aansluitend oorzaak inspectie.
 • Infrarood warmtebeeld inspectie naar koudebruggen, isolatielekken en temperatuur bereik.
 • Relatieve luchtvochtmetingen (mate van vocht in dampvorm)
 • Dauwpunt metingen ( is er condens alarm)
 • Temperatuur metingen (lucht en bouwdelen)
 • Debiet metingen ventilatie (is er voldoende verversing)
 • CO2 metingen (dit zegt iets over kwaliteit van de lucht)
 • Aanwezigheid van VOC’s
 • Dataloggers met 4G monitor (metingen over een langere periode op afstand en alarm push meldingen). Dit naast de statische locatie metingen voor een betere inzage gedurende een periode.

Na inspectie volgt een uitkomst met verslaglegging en gemeten resultaten. Pas na vaststelling van oorzaken en invloeden van oorzaken kunnen de juiste oplossingen worden overwogen. Het ondoordacht maatregelen nemen is zonde van uw investeringen, tijd en mogelijk zonder positief resultaat.

Wenst u meer informatie over mogelijkheden van inspectie of heeft u vragen over uw klachten dan kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie over inspectie en detectie van uw binnenklimaat ?

Neem dan contact op of vraag om onze vrijblijvende heldere standaard tarieven.
Contact en Informatie

Temperatuur en vocht.

Er is een direct verband tussen temperatuur en vochtproblemen. Voorkom condens, schimmel met een ongezond binnenklimaat.

Voorkom te veel vocht tegen schade maar ook tegen een hoge energie nota. Vochtige lucht opwarmen kost 100% meer energie !

Klachten in de koude periode ?

Aandacht voor uw binnenklimaat !

Datalogger monitor

24/7 binnenklimaat inspectie voor de juiste oplossing. Krijg inzage in wat er in uw woning gebeurt. Meten is weten.