Binnenklimaat en luchtkwaliteit

Het Binnenklimaat in gebouwen en woonhuizen wordt door het overgrote deel bepaald door de luchtkwaliteit. Wij mensen zijn hiervan afhankelijk en bij onwenselijke omstandigheden kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot gezondheidsklachten of een onaangenaam wooncomfort.

Een juist binnenklimaat en goede luchtkwaliteit is van een aantal factoren afhankelijk en wordt negatief beïnvloed bij te hoge concentraties van

  • Luchtvochtigheid
  • Schimmels
  • Stank
  • CO2 waarde
  • CO waarde
  • Fijn stoffen
  • Chemische bestandsdelen

Gelukkig zijn genoemde factoren te meten en zijn er aansluitend mogelijkheden en technieken om uit te zoeken wat de oorzaken zijn van een slechte luchtkwaliteit en binnenklimaat. Bij de oorzaken bekend kan er oplossend te werk worden gegaan. Naast een aangenaam comfort zal ook een goed binnenklimaat en luchtkwaliteit leiden tot energie besparing. Met andere woorden goed voor u zelf en uw portemonnee.

Luchtvochtigheid

binnenklimaat metenEen te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot ademhalingsklachten bij mensen hiervoor gevoelig. Nee het is nooit medisch bewezen dat ademhalingsklachten ontstaan door een te hoge Rv waarde.
Een te hoge Rv waarde kan ook leiden tot condens en schimmels. Het spreekt voor zich dat dit in gebouwen niet wenselijk is en zelfs schade kan toe brengen aan uw bezit. Bij een hoge Rv waarde in de lucht van een gebouw zal het langer duren dit gebouw of woning te verwarmen en kost dus onnodig veel energie. Door met name in de winter voldoende te ventileren zal er in een woning al weer snel sprake zijn van de wenselijke Rv waarde tussen de 40% en 60%.

Schimmel

schimmel woningSchimmels zijn er in honderden soorten. Voor schimmel geldt dat er een voeding bodem moet zijn zoals bijvoorbeeld pleisterwerk, geringe mate van vocht maar zeker een stilstaande lucht. Schimmels zijn esthetisch niet wenselijk, ongezond en kunnen constructieve delen zoals houtenbalken doen aantasten. Schimmels zijn van negatieve invloed op het binnenklimaat en daarom dient de oorzaak te worden achterhaald. Oorzaken kunnen zijn lekkage, bouwkundige gebreken zoals koudebruggen en/of slechte ventilatie. Ook voor zwam geldt eenzelfde verhaal. Zwam en schimmel op balken in kruipruimten kunnen we controleren middels endoscopie. Neem voor meer info contact met ons op.

Stank overlast

Niet is zo irritant als stank en niet weten waar de bron of oorzaak is gelegen. Gebreken en foutieve installatie van afvoeren en riolering kunnen leiden tot riool lucht stank, ongedierte en onhygiënische situaties. Gebreken zijn eenvoudig te controleren met rookproeven en camera inspectie. Is de oorzaak bekend dan kan worden overgegaan tot herstel
Naast rioollucht kan er sprake zijn van een muffe vochtige lucht door lekkage. Met name natte ingesloten isolatie kan een dergelijke lucht veroorzaken.

CO2 Koolstofdioxide

woning ventilatieKoolstofdioxide (CO2) is van nature in de lucht aanwezig en ontstaat o.a. bij verbranding en ook bij verbranding in ons lichaam. In de laatste jaren is de hoeveelheid CO2 in de lucht toegenomen en met beter isoleren en dichten van woningen hier in onwenselijke hoeveelheden. De hoeveelheid CO2 geeft iets aan over de mate van voldoende ventilatie. Ventilatie is iets anders dan luchten. Het is zaak dat de lucht in een gebouw wordt ververst en daarmee zal er sprake zijn van luchtstromingen. Gelukkig is CO2 te meten en kan er bij te hoge concentraties worden bezien of er aanpassing nodig is in het gebouw.

CO koolmonoxide

Koolmonoxide is een rookloos en zeer giftig gas wat met name vrijkomt bij onvolledige verbranding. Wegens het grote gevaar voor de gezondheid adviseren wij voor ieder gebouw de plaatsing van een koolmonoxide melder. Koolmonoxide is reukloos maar wel te meten. Met gekalibreerde meters krijgen we inzicht in de aanwezige concentraties is bijvoorbeeld ruimten met de opstelling van een CV installatie.

Fijnstof

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. De meest bekende vervuilende fijnstof is roet door verbrandingsmotoren van verkeer maar ook rubber van autobanden, industrie uitstoot en de openhaard etc.
Overstijgen de waarden fijnstof de norm dan is er sprake van negatieve invloed op het binnenklimaat en uw gezondheid. Ook fijnstof is te meten zodat we het weten en kunnen overgaan tot herstel of verbetering.

Formaldehyde

Formaldehyde is kleurloos maar niet reukloos. Veelal is er sprake van een irriterende lucht bij inademen. Mensen kunnen klachten krijgen als hoofdpijn en irritatie van luchtwegen. Dit geldt zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen.
Formaldehyde wordt ook wel spaanplaatgas genoemd omdat het aanwezig is in materialen zoals MDF, OSB platen, spaanplaat en ook wel laminaat. Het kan jaren duren voordat het gas uit materialen zijn uitgedampt. Bij grotere temperatuurwisselingen of vocht kan het gas weer in eens vrijkomen. Sinds enkele jaren zijn er normen gesteld aan toevoegingen in spaanplaat achtige materialen en zal zich geen spaanplaat gas problemen meer voordoen. Er zijn echter nog veel oude partijen in omloop of kan uittreding van oudere toepassing zich door wisseling van omgeving zich voordoen. De concentraties formaldehyde zijn te meten waarop aansluitend actie kan worden ondernomen.

Luchtkwaliteit controleren Lekrecherche

Door diverse metingen uit te voeren en toepassing van andere technieken is te achterhalen hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in gebouwen. Door metingen te verrichten en te controleren op bouwkundige gebreken kan een juist plan van herstel worden opgesteld tegen klachten m.b.t. het binnenklimaat.
Wilt u meer informatie over controle van luchtkwaliteit neem dan contact met ons op. Lekrecherche Contact. Ervaart u aan binnenklimaat relateerde klachten dan kunt u deze vrijblijvend aan ons voorleggen om mogelijkheden te bezien. Lekrecherche voert (bouwkundige en leiding technische) onderzoeken onafhankelijk uit zonder belangen in herstel traject of met betrekking tot betrokken partijen