Borstwering lekkage oorzaken.

De borstwering is gevelwerk onder een kozijn tot de vloer of muren rondom dakterrassen of balkons. De benaming komt uit het verleden in de tijd van kastelen en ridders waarbij muren tot borsthoogte beschermde tegen aanvallen.

Het zijn met name de gemetselde borstweringen rondom dakterrassen en balkons bij foutieve detailleringen kunnen leiden tot lekkage in de woning. Bij gebreken in de borstwering kan zich lekkage voordoen na regen en kan er sprake zijn van condens lekkage. Helaas nog te vaak komen wij slordigheden tegen in details van de borstwering en daarmee lekkage. Ook door gerenommeerde aannemers tijdens de nieuwbouw wordt te lichtzinnig nagedacht tijdens uitvoering, ook al is het detail correct aangeleverd door de architect.

Waterkering borstwering.

Zoals ieder metselwerk worden borstweringen nat en zal er zich zakvocht voordoen in zowel binnen als buitenmuur van de borstwering. E.e.a. zal zich zeker voordoen bij in combinatie met een bepaalde windlast. Daarnaast komt vocht in de spouw voor door bijvoorbeeld dilataties in de muurplaat of door condens. Het is zaak een deugdelijke waterkering aan te brengen in de gemetselde borstwering tegen lekkage. In tegenstelling tot normaal gevelwerk worden waterkeringen van borstweringen spouw overbruggend schuin omlaag in het werk gerealiseerd. De wijze en materialen kunnen verschillen maar veelal middels loodslabbe. Zie het standaard detail hiervoor :

 

Gebreken borstweringen.

borstwering bouwkundig detailOok al is het metselwerk nog zo slecht bij een correcte waterkering zal zich geen lekkage voordoen. Het opnieuw voegen en dergelijke zal bij gebreken van detail waterkering het lekkage probleem niet verhelpen. Veel voorkomende lekkage gevoelige gebreken in de waterkerende details :

 

 

 

 • Schuin omhoog geplaatste waterkeringen
  Bij omhoog zetten van de waterkering in de spouw (van binnen naar buiten) zal zich condens lekkage voordoen. Wegens geen isolatie boven de waterkering zal er na bijvoorbeeld regen sprake zijn van een warmere vochtige situatie onder de waterkering en is er risico op teruglopen van vocht aan de onderzijde van de waterkering richting de vloerplaat.
 • Geen spouwoverbrugging
  Met enkel voeglood of niet geheel spouw overbruggende waterkeringen is er sprake van een lekkage gevoelige situatie. In een spouw is altijd sprake van vocht. Vocht in een spouw is geen probleem bij een correcte waterkering en zal weer natuurlijk drogen net als het metselwerk.
 • Vlak liggende waterkering in de spouw
  Bij een vlakke waterkering in de spouw ontstaat het risico van uitzakken waterkering en daarmee zeer lekkage gevoelig. Enige valspecie tijdens de bouw verhoogd dit risico van uitzakken.
 • Doorbrekingen van waterkeringen.
  In de spouw borstwering is vaak sprake van metselsteunen, ook wel metselbalusters. Deze steunen worden aan de vloerplaat verankerd en zijn voorzien van metselankers waarmee de borstwering haar steun en stevigheid verkrijgt. Het spreekt voor zich dat deze de waterkering onderbreken en dat er sprake dient te zijn van correcte waterdichte doorbreking. Is er sprake van gebreken dan zal er lekkage ontstaan aan de vloerplaat en bouwdelen hieronder.

Controle van de borstwering.

Middels endoscopie controleren we details in de borstwering. Daarnaast zijn er meerdere technieken om de oorzaak van de lekkage te achterhalen. Na vaststelling van de bouwkundige gebreken kan herstel worden uitgevoerd of alternatieven. Voorkom onnodige kosten welke uiteindelijk de problemen niet oplossen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

 

Camera inspectie borstwering met waarneming vlak liggende loodslabbe als waterkering. Door spouwvervuiling en eigenschap van lood zal er uitzakken optreden en daarmee een lekkage gevoelige situatie.

Bij camera inpsectie wordt condens waargenomen aan de onderzijde van de waterkering. Met foutieve detailering waterkering is er sprake van condens water terugloop naar de vloerplaat van het dakterras. Forse vochtschade doet zich voor in de woning, e.e.a. ook zonder er sprake is van regen.