Bouwkundige lekkage onderzoeken.

Naast lekkage in badkamers of leidingen kan de oorzaak van de lekkage bouwkundig van aard zijn. Bouwkundige lekkage doet zich voor in constructies en worden veroorzaakt door details hierin. Te denken valt aan gevels, daken maar ook vloeren of betonconstructies als balkons of galerijen.

Bouwkundig lekkage onderzoek.

Naast specialistische technieken is een bouwkundige achtergrond van belang voor het opsporen van de oorzaak van de lekkage. Onze bouwkundig meettechnici hebben een bouwkundige opleiding en door ervaring en diversiteit in lekkage onderzoeken een ruime ervaring. In combinatie met nieuwste technieken zijn we in staat lekkage oorzaken in bouwkundige constructies te achterhalen.

Na het onderzoek ontvangt u een onderzoek verslag met een aanbeveling tot herstel. Onze lekkage onderzoeken voeren we onafhankelijk uit. Dit is ook de reden dat we zelf geen herstel uitvoeren of bemiddelen in herstellende partijen. Leest u op onze website meer over bouwkundige lekkage onderzoeken en de mogelijkheden.

bouwkundige lekkage

  • Lekkage kelder constructies
  • Lekkage betonconstructies
  • Lekkage funderingen
  • Condens en schimmel
  • Isolatie lekkage / gevelscan