Meer zien ? Camera inspecties

Met geavanceerde camera’s maken we zichtbaar wat niet zichtbaar is of alleen zichtbaar wordt door het opbreken van constructies.

Camera’s voor afvoeren worden reeds jaren met succes ingezet. Dankzij nieuwste technologie zijn er steeds kleinere camera’s voorzien van sterke lichtbronnen en stuurbare camera lenzen. De zogenaamde endoscoop of videoscoop wordt naast defensie en vliegtuig industrie steeds vaker in gezet bij specialistisch lekkage onderzoek of controle op bouwfouten.

Toepassingen camera inspectie endoscoop :

  • Leiding schachten
  • Vloerconstructies
  • Spouwmuren
  • Borstweringen
  • Verlaagde plafonds
  • Inbouwtoiletten
  • Ligbad en douche
  • Luchtkanalen
  • Rookgaskanalen

Voorbeeld van camera toepassing :

Lekkage dakterras appartementen complex

Op de verdieping 17 is lekkage uit de beton dakvloer waarboven sprake is van een dakterras zijnde een warm dakconstructie. Vele onderzoeken waren reeds door derden uitgevoerd en delen van de dakbedekking vervangen. Door een bouwkundig onderzoek bureau was zelfs geopperd dat de oorzaak in de rails van de glasbewassing zou zijn gelegen. Kortom geen oorzaak achterhaald en vele duizenden euro’s kosten verder hebben wij het verzoek gekregen onderzoek te verrichten.

Door een bouwkundige analyse en duidelijke informatie vergaring omtrent de omstandigheden wanner er sprake is van lekkage zijn wij al snel tot de conclusie gekomen dat de oorzaak wel eens gelegen kon zijn in de borstwering.

Bij visuele controle konden we al snel vaststellen dat de waterkerende voorziening in de borstwering niet was uitgevoerd conform het daarvoor geldende standaard detail. Details kunnen wel anders worden uitgevoerd maar dan wel correct en met nodige aandacht.

Tijdens een regenproef hebben we een endoscopisch camera onderzoek uitgevoerd. Al snel bleek er geen spouw overbruggende waterkering te zijn zoals vermoed bij visuele inspectie. E.e.a. is gerealiseerd met enkel ingevoegd lood in combinatie met een DPC folie. Bij de regenproef wordt waterverloop waargenomen over de DPC folie wat correct is. Lager gelegen in de borstwering bij de betonvloerplaat blijkt echter dat de DPC folie te kort is met lekwater op de betonvloer tot gevolg.

De combinatie van kennis bouwkundige constructies en moderne camera techniek is de oorzaak van lekkage binnen 1,5 uur vastgesteld zonder hak en breekwerk. Kosten : 116,= euro. , een zeer minimale fractie van eerder gemaakte kosten.