Drukverlies CV installatie

Moet u de CV installatie regelmatig bijvullen dan kan dit duiden op lekkage. Er zijn echter meer zaken die kunnen leiden tot drukverlies welke u zelf kunt controleren.

Lucht in het CV systeem.

radiator ontluchtenOntlucht radiatoren handmatig totdat alle lucht uit het systeem is. Wellicht moet u dit enkele malen herhalen na de radiatoren in bedrijf. Lucht in de leidingen kan leiden tot drukverlies doordat het systeem veelal is voorzien van automatische ontluchters. Bij teveel lucht wordt dit vrijgelaten bij het passeren van de automatische ontluchter met drukverlies tot gevolg. Met andere woorden het systeem moet geheel gevuld zijn met water.

Controleer koppelingen.

lekkende CV koppelingControleer koppelingen op lekkage sporen. Ook al is het gering kunnen deze lekkende koppelingen leiden tot drukverlies. Bedenk hierbij dat een groot deel van lekwater gewoon verdampt.
Controleer ook visueel koppelingen of aansluitingen in de CV ketel zoals bijvoorbeeld de automatische ontluchter. Is er in de CV kast sprake van veel kalkaanslag of lekkage sporen kan dit duiden op een lekkage van de warmtewisselaar. Raadpleeg in dit geval uw installatie bedrijf dat onderhoud uitvoert aan de ketel.

Het expansievat.

controle expansievatEen expansievat is een drukvat dat dient voor het beperken van drukveranderingen in een met vloeistof gevuld systeem (water bij CV installatie). In een expansievat bevinden zich twee compartimenten, gescheiden door middel van een membraan. Het ene compartiment staat in verbinding met het systeem en is dus gevuld met dezelfde vloeistof als het systeem, het andere compartiment bevat een gecomprimeerd gas.
Het expansievat vangt de drukverschillen op en wanneer deze stuk is of de druk in de leidingen wordt te groot, dan treedt de overstortventiel in werking. Vanaf de buitenkant is niet te zien of het expansievat lek is, dit kan wel gecontroleerd worden met behulp van onderstaande :

Tik met een schroevendraaier of ander voorwerp op beide delen van het expansievat. Het geluid moet duidelijk verschillend zijn. Een deel is met water gevuld, het geluid klinkt dof. Het andere deel met stikstof, het geluid klinkt hol.

Lekkage.

Blijft er sprake van drukverlies dan kan dit duiden op lekkage in de leidingen. Om zekerheid te verkrijgen of er sprake is van lekkage in leidingen kan dit ook met geringe middelen en kosten worden bepaald.

  • Voorzie het leidingdeel van een manometer. Bijvoorbeeld op een radiator ontluchting. Voorzie de aanvoer en retour leiding onder de CV installatie van afsluiters.
  • Sluit de afsluiters na het CV systeem te hebben gevuld op 2 bar druk. U kunt op de geplaatste manometer controleren of er sprake is van drukverlies. Afhankelijk van de hoeveelheid drukverlies dient dit minimaal 24 uur te worden gecontroleerd.
    Is er sprake van verdelers vloerverwarming ? Door de verdelers eveneens te voorzien van afsluiters kan worden bepaald of de lekkage zich voordoet in de vloerverwarming.

infrarood CV controle

Opsporen van lekkage.

Middels diverse lekdetectie technieken kan de leklocatie in de leidingen worden opgespoord. Vraag hiervoor meer informatie aan een van onze lekdetectie meettechnici.