Impulsstroom techniek.

Middels impulsstroom techniek kunnen kleine tot zeer kleine lekkage locaties worden opgespoord. Bij de meting wordt het dak nat gemaakt en middels een ringleiding onder spanning gebracht. De stroom zal willen aarden. Indien er een lekkage aanwezig is in het gebied kan met geavanceerde meetapparatuur gemeten worden waar de stroom gaat aarden. Op deze locatie bevindt zich dan de leklocatie. Kan er niet worden geaard is er geen sprake van een lekkage in het betreffende gebied.

Spanning wordt op het dakvlak gebracht en zal willen aarden :
impulsstroom dakbedekking

 

 

 

Bij geen lekkage is er geen sprake van aarding door volledige stroom isolatie :

dak lekkage techniek

 

 

 

 

Is er sprake van lekkage dan zal er aarding ontstaan en in dat gebied is sprake van lekkage :

impulsstroom lekkage onderzoek