Drone inspectie maakt inspecties van gebouwen en constructies eenvoudiger en goedkoper. Middels geavanceerde drones en camera’s zijn Arbo technische maatregelen overbodig. Bouwtechnici lopen minder risico. De tijdsbesparing spreekt voor zich. Nut en succes worden bepaald door ingezette geavanceerde technieken en piloten met een bouwkundige achtergrond.

Drone inspectie gebouwen

Visueel drone beeld
Met drone inspectie kunnen hoge gebouwen worden gecontroleerd op visuele gebreken in de bouwkundige schil en onderhoudsnoodzaak. Dit geldt ook voor daken en hierop aanwezige constructies zoals lichtstraten en schoorstenen. Een scherp beeld geeft een eerste inzage van de staat en urgentie voor nadere inspectie. Dit zonder stijgers, hoogwerkers of in klimtechniek gespecialiseerde medewerkers.

Binnen 10 minuten beeld :

 • Schade aan gevels
 • Schade aan daken
 • Gebreken aan schoorstenen, lichtstraten e.d.
 • Staat van onderhoud
 • Lekkage oorzaken

Infrarood drone beeld
Middels infrarood warmtebeeld camera’s aanwezig op onze drones kunnen thermische opnamen worden gemaakt. Thermische opnamen geven inzage in isolatielekken, koudebruggen en kunnen lekkage locaties in platte daken weergeven.

Drone constructie inspectie

Constructies zoals opslagtanks, zendmasten en windmolens zijn lastig toegankelijk. Middels geavanceerde drone techniek kunnen gebreken, schades en problemen snel in beeld worden gebracht. Preventief kan de staat van onderhoud inzage geven in de mate van urgentie tot nadere visuele traditionele inspectie. Drone inspecties vergen geen ARBO veilige omstandigheden voor de inspecteur en vereisen over het algemeen geen stileggen van productieprocessen.

Terrein inspectie en landbouw

Drone foto en video beeld is uitermate geschikt voor overvieuw beeld van terreinen, landbouw akkers en nieuwbouw voortgang. Moment opnamen of herhaalde controle geeft een voortschrijdend beeld. Deze info kan bijdragen aan te nemen maatregelen of ter voortgang informatie. Drone inspecties zijn altijd een kostenbesparing. Met herhaalde inspecties bieden we verder gereduceerde tarieven. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Overige drone toepassingen :

 • Beveiliging van terreinen en festivals
 • Incident overzicht
 • Verzekering inspecties
 • Crime scene inzage en overzicht

Kosten en uitvoering van drone inspecties :

De kosten zijn volledig afhankelijk van het gewenste onderzoek. Bouwkundige inspecties worden uitgevoerd door bouwkundige drone piloten. Dus geen drone piloot die een gebouw bekijkt maar een bouwkundige die een drone bestuurd of meekijkt. Natuurlijk kan dit ook iemand van uw organisatie zijn voor het geven van aanwijzingen van de te onderzoeken probleem gebieden.

De kosten van een drone inspectie zijn altijd laag. In de meeste gevallen worden veel kosten bespaard op arbeid en ARBO veilige maatregelen. Neem contact op voor meer informatie. Drone inspecties worden uitgevoerd conform geldende regelgevingen drone vliegen.

 • Gebouw gevel inspectie

 • Dak inspectie

 • Infrarood thermografie drone

 • Verzekering schade inspectie

 • Bouwproject voortgang overzicht

 • Windmolen inspecties

 • Zonnepanelen controle inspectie

 • Landbouw inspectie

Drone inspectie dak

Inspecties van daken, schade en lekkage zonder ARBO maatregelen, stijgers of hoogwerkers

Gevel schade inspecties :

Snel en effectief beeld van de staat van uw gevel. Directe informatie over onderhoud en gevel gebreken.

drone inspectie

Drone infrarood thermografie:

Middels infrarood camera’s snel beeld van thermische gebreken zoals isolatie lekken, koudebruggen en lekkage.

drone infrarood