Gevel impregneren.

Het impregneren van gevels is enkel een nuttige behandeling indien er sprake is van geveldoorslag of gebreken in waterkerende details. Impregnerende behandelingen helpen eveneens tegen vuilaanslag.

Impregneren zinvol ?

Geen enkel nut heeft een gevel impregneren indien er sprake is van een lekkage, slechte staat van de gevel of tegen bijvoorbeeld optrekkend vocht. Helaas horen wij nog heel vaak dat er een impregneer behandeling is uitgevoerd terwijl er hele andere oorzaken aan het vochtprobleem ten grondslag liggen. Ook zeker zo belangrijk is de keuze van het impregneermiddel. Te allen tijde dient er sprake te zijn van een damp open impregneermiddel. Bij niet damp open middelen is er kans op vorstschade of toename vochtoverlast. Laat u goed voorlichten door erkende en ervaren gevel specialisten of leveranciers van impregneermiddelen. (zie bijvoorbeeld Remmers Bouwchemie)
Let op : Impregneermiddelen hebben een levensduur. Vaak wordt gezegd een periode van 10 a 15 jaar. Afhankelijk van de ligging en staat gevel kan dit echter veel korter zijn.

Spouw muur impregneren ?

In feite is het nutteloos een spouwmuur waterkerend te behandelen bij vochtoverlast in de woning. Bij een correct uitgevoerde spouw kan er geen doorslag zijn naar de binnenmuur. Anders is dit indien er sprake is van spouwvervuiling, gebreken in waterkerende details als spouwlood of contact buitenblad van het isolatiepakket.

Zelf impregneren.

Het impregneren van een gevel is geen hoge school werk. Impregneer behandelingen wordt gedaan met een roller of met een lage drukspuit. Van belang is gelijkmatig behandelen. Bij gebreken in de gevel als scheuren of uitgevallen voegwerk dient dit eerst worden hersteld. Bij veel verontreiniging dient de gevel eerst te worden gereinigd. De gevel zal het impregneermiddel opzuigen waardoor het van belang is dat er sprake is van een droge periode.