Gevel lekkage en vochtige muren.

De gevel is de beschermende schil van de woning of complex. De gevel beschermt tegen weersinvloeden en beschermt uw portemonnee tegen hoge energie kosten.

Is er sprake van vochtoverlast, vochtschade of lekkage aan wanden of vloeren dan kan de oorzaak zijn gelegen in de gevel of detaillering hierin. De lekkage geeft overlast en bij een langdurige lekkage aantasting van de constructie en afwerking. Bijkomend probleem en risico kan zijn de afname van de isolerende waarde en daarmee stijging van energiekosten. Los gevelproblemen snel op !

Middels een bouwkundig lekdetectie onderzoek uitgevoerd door bouwkundige meettechnici van Lekrecherche Nederland kan de oorzaak van de klachten worden achterhaald en de juiste herstellende maatregel worden getroffen.

Gevel doorslag.

Is er sprake van een oudere gevel dan kan er sprake zijn van geveldoorslag. Oudere gevels en gevels met gebreken in onderhoud zoals slecht voegwerk zijn gevoelig voor geveldoorslag. Het vocht aan de buitenzijde van de muur slaat door naar de binnenwanden van de woning.

Bij een correcte spouwmuur zal er niet snel sprake zijn van geveldoorslag . Bij verkeerde muurankers of spouwvervuiling is er wel kans op geveldoorslag. Bij een contact buitenmuur en binnenmuur is er technisch gezien sprake van een koudebrug en kan de vochtoverlast eveneens ontstaan door vocht vanuit de woning met als gevolg condens / schimmel. Lees hier meer over geveldoorslag.

Optrekkend vocht.

Optrekkend vocht is een veelvoorkomend verschijnsel in wanden van metselwerk van veelal oudere gebouwen en woningen in ons vochtige klimaat. Veelal betreft het wanden die in verbinding staan met de gemetselde fundering. Ook foutieve constructies van modernere gebouwen of lekkage in een isolatievloer kunnen leiden tot optrekkend vocht

optrekkend vocht gevel lekkageKenmerkend voor optrekkend vocht is dat het in de loop van de jaren ontstaat en verergert, zodanig dat het vocht zich zichtbaar gaat uiten door middel van schimmels, uitbloeiingen, vochtplekken. Vooral door de naar buiten tredende zouten. Deze zouten zullen het probleem veelal doen toenemen. Optrekkend vocht leidt tot een muffe geur en relatieve hoge vochtigheid in de ruimte bij onvoldoende ventilatie. Daarnaast verminderd het aanzien van de betreffende ruimte. Stuclagen en behang kunnen loslaten, schimmels kunnen zich aan aanwezige goederen hechten.

Het is zaak de oorzaak van het optrekkende vocht te achterhalen voor een definitieve oplossende maatregel. Let op met zomaar maatregelen nemen zoals het beplakken van gevels onder het maaiveld met bitumen of het ondoordacht injecteren. Bij het niet nemen van de juiste maatregel kan het schadebeeld zich verplaatsen of ontstaan andere problemen. Meer informatie ? Vraag vrijblijvend meer informatie over optrekkend vocht of onderzoek technieken. De kosten voor een onderzoek vallen in het niets bij foutief genomen maatregelen.
Meer over optrekkend vocht.

Constructieve gebreken.

U ziet ze vaak niet maar ze zijn er wel. In gevels is vaak sprake van waterkerende details zo als waterkeringen, folies of details van gevelopeningen (kozijnen e.d.). Bekend zijn de loodslabben in gevels. Laat hieraan niet zomaar herstel uitvoeren. Nieuw voeglood kan leiden tot meer problemen en onherstelbare schade aan de waterkeringen.

Bij constructieve fouten in gevels kan er lekkage ontstaan of vochtschade. Middels een bouwkundig lekkage onderzoek uitgevoerd door onze bouwkundige meettechnici sporen we de oorzaken op. Onder andere met geavanceerde spouwcamera’s of infrarood analyse worden gebreken inzichtelijk.

Koudebruggen.

Een koudebrug (ook wel warmtebrug, thermische brug) is feitelijk gezien een verbinding in een constructie waarbij de “kou” van buiten naar de binnenzijde van de constructie geleidt wordt. Koudebruggen kunnen veroorzaakt worden door bouwfouten. Bij oudere gebouwen is het gebouw zo gebouwd dat er sprake is van een koudebrug echter niet in de zin van een foute constructie. Vroeger was er eenmaal minder aandacht voor koudebruggen.

Koudebruggen kunnen leiden tot vochtoverlast, lekkage maar zeker tot energieverlies.

Enkele voorbeelden :

 • Balkon vloerplaten welke doorlopen in de woning
 • Dragende constructies als lateien, balken en kolommen
 • Spouwvervuiling door valspecie
 • Vloeren en wanden tegen de buitenmuur
 • Dikteveranderingen in de buitenschil
 • Negge aansluitingen

Door koudebruggen kunnen leiden tot lekkage door vocht van buiten de woning. Ook door vocht in ons binnenklimaat kan er sprake zijn van vochtproblemen ter plaatse van koudebruggen. Er kan bij een bepaalde relatieve luchtvochtigheid in de woning condens ontstaan op de koudebrug.

Enkel glas kan gezien worden als een koudebrug. Hier is condensvorming gemakkelijk waarneembaar. Het zelfde kan gebeuren op wanden, plafonds of vloeren waar sprake is van een koudebrug. Het nadeel is dat dit vaak niet visueel wordt waargenomen.

Bouwkundige lekkage onderzoeken :

Lees meer op deze pagina over gevel lekkage of neem contact op met een van onze bouwkundige meettechnici.

  Nee. Het na isoleren van een spouwmuur leidt niet tot lekkage of gevel doorslag. Deze zaken ontstaan enkel als er na geïsoleerd wordt in een spouw war reeds gebreken aanwezig zijn zoals spouwvervuiling. Door isoleren van een woning is meer ventileren van belang. Meer weten ? Neem contact met ons op.
  Nee. Voegen zijn met name om esthetische redenen aanwezig. Door slechte voegen zal de spouwgevel wel sneller en dieper nat worden met zakvocht dieper in de constructie tot gevolg. Bij correct uitgevoerde geveldetails bij gevelopeningen (kozijnen) of bij onderbrekingen als een aanbouw zal er geen lekkage ontstaan.
  Soms. Impregneren is een alternatief voor het duurzaam oplossen van gebreken in de gevel welke zorgen voor lekkage. 100% waterdicht wordt de gevel niet en is het een onderhoud gevoelige maatregel. Laat impregneren door een erkend bedrijf uitvoeren. Het foutief impregneren of verkeerde producten kan tot forse gevel schade leiden.
  Het injecteren of verglazen van binnenmuren kan helpen tegen optrekkend vocht uit een oudere gemetselde fundering. Woning scheidende wanden kunnen worden geïnjecteerd of verglaast. Pas op met het injecteren van gemetselde voor en achtergevels zonder spouw. Onherstelbare schade kan ontstaan met lekkage door zak vocht in de geveldelen.
  Nee in algemeenheid is het ventileren van een spouw niet nodig. Het is een achterhaald verhaal en wordt enkel nog vaak door leveranciers van gevelstenen voorgeschreven. Lees hier meer over gevel ventilatie