Gevel vocht doorslag

Gevel vocht doorslag betekend doorslag van vocht door de gevel. De gevel als schil van de woning of gebouw wordt dermate nat dat aan de binnenzijde vochtproblemen ontstaan.

Al heel snel wordt bij vochtproblemen gedacht aan gevel vocht doorslag. Meermalen per jaar moeten wij constateren dat allerlei maatregelen zijn genomen tegen gevel vocht doorslag en dat hier helemaal geen sprake van is geweest

Woningen van voor de jaren 30.

gevel vocht doorslagTot voor de jaren 30 werden gevels in metselwerk opgetrokken zonder spouw ertussen (= lucht laag). Er is dan dus sprake van vol steens constructies. Veel voorkomend is steens gemetseld maar ook anderhalf steens of dubbel steens komt voor. Halfsteens zien we enkel bij schuurtjes en garages nog terug.
Vroeger werden stenen van klinker kwaliteit gebruikt en daarmee minder gevoelig voor vochtopname. De klinker kwaliteit stenen bezaten minder capillairen dan metselstenen van tegenwoordig. Tegenwoordig wordt om Arbo technische redenen gemetseld met veel lichtere stenen en daarmee ook meer capillairen.  Ook gevelwerken van klinkerkwaliteit krijgen echter net als mensen met de jaren gebreken. Door vele jaren blootstelling aan wisselende temperaturen, UV last en luchtvervuiling wordt de gevel gevoeliger voor vocht.. Hoe meer gebreken hoe meer kans op geveldoorslag. Tegen geveldoorslag kunnen maatregelen worden genomen als gevelrenovatie en gevelbehandeling. Laat deze werkzaamheden altijd door een erkend en ervaren aannemer verrichten. Bij foutieve maatregelen en verkeerde behandel producten is er kans op onherstelbare schade.

Woningen na de jaren 30

spouwmuurVanaf begin jaren 30 zijn we gaan bouwen in spouw. Er wordt voor de dragende gevelconstructie een beschermende schil geplaatst met tussen de muren een luchtlaag. De enige reden dat we in spouw zijn gaan bouwen is het steeds vaker voorkomende geveldoorslag bij vol gemetselde gevels. Nooit is de spouwmuur ontwikkeld om isolatie technische reden. In deze aanvang periode waren er nog geen hoge energie nota’s e.d.

Is er sprake van vochtproblemen in de binnenzijde van de gevel en is er sprake van een spouw dan is er vaak een heel andere oorzaak van de klachten dan geveldoorslag. Is een gevel goed uitgevoerd in spouw kan er geen sprake zijn van geveldoorslag. Water springt immers niet zomaar van de ene muur over naar de andere.

Komen vochtproblemen dan niet meer voor in een spouw muur ?
Jawel maar dit duidt bijna altijd op bouwfouten en deze moeten worden opgelost. Ga niet zomaar over te onzinnige maatregelen als impregneren.

Voorkomende fouten spouw :

  • Foutieve spouwankers
  • Geveldoorslag verkeerde isolatie
  • Spouwvervuiling en daarmee koudebrug en kans op gevel doorslag
  • Optrekkend vocht binnenblad door foutieve fundatie details.
  • Lekkage in de spouw door leidingen
  • Lekkage in de spouw door dak details
  • Foutieve waterkeringen bij gevelopeningen

Heeft u vochtproblemen in de woning dan ga niet direct uit van geveldoorslag. Als u geadviseerd wordt door derden de gevel te laten saneren en behandelen bedenk dan dat dit vaak onzinnig is, veel geld kost en er onherstelbare schade kan ontstaan.

Lekrecherche controleert onafhankelijk de oorzaken van vochtproblemen en lekkage. We voeren zelf geen herstellende maatregelen uit om deze reden. Na inspectie en onderzoek ontvangt u een verslag met conclusie oorzaak en herstel adviezen. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.