Gevel voegen een fraai gezicht maar geen garantie tegen lekkage. Gemetselde gevels worden gevoegd en dit met name om esthetische redenen. Een nieuwe voeg maakt de gevel niet waterdicht. Een gemetselde gevel is zo ie zo niet waterdicht. Alle gemetselde constructies nemen vocht op. De ene steen meer dan de andere en wordt dit uitgedrukt in het Hallergetal.
Helaas spreken wij wekelijks eigenaren van woningen welke duizenden euro’s hebben uitgegeven aan nieuwe gevel voegen en nog immer kampen met een vochtprobleem met een gevel technische oorzaak. Veelal is de oorzaak geheel anders en totaal niet te wijten aan voegwerken.

Gevel historie

steens gevelTot circa voor 1930 werden alle gemetselde gevels uitgevoerd zonder lucht spouw. We noemen dit steense metselwerken. De gevel was veelal 20 centimeter dik. In het verleden waren metselstenen van klinkerkwaliteit en daarmee veel meer bestand tegen vocht. Door de leeftijd en gebreken in de gevel nemen capillairen toe en wordt de gevel dieper nat. Het gevolg was geveldoorslag. Het opnieuw voegen van deze gevels zal enigszins bijdragen dat de gevel minder snel diep nat wordt maar geveldoorslag zal blijven aanhouden, hooguit in minder mate.

 

spouwmuur met luchtlaagWegens het toenemen van de vochtproblemen door geveldoorslag bij steens gevels is men voor een dragende muur een buiten gevel gaan plaatsen. De spouwmuur is ontstaan, water springt niet over van de ene muur naar de andere. De spouwmuur is dus enkel ontstaan tegen geveldoorslag en nimmer om isolatie technische reden. In de jaren 30 was er geen noodzaak te besparen op energie of waren er geen thermische eisen. Bij koude trokken we dikke sokken aan.

Gezien de functie en werking principe van een spouwmuur zal het voegen van het buitenblad nimmer een oorzaak zijn tegen lekkage door de gevel. Is er lekkage door een spouw gevel dan is er altijd sprake van een andere oorzaak van de lekkage en nooit enkele slechte voegen.

Gebreken welke in een spouw kunnen leiden tot lekkage zijn onder andere spouwvervuiling, bouwtechnische gebreken lateien en waterkeringen verkeerd uitgevoerd bij gevelopeningen of gevelonderbrekingen. Nee isolatie in de latere gebouwde spouw muren is nagenoeg nooit de oorzaak van lekkage of geveldoorslag.

Is de gevel lekkage niet op te lossen ?

Jawel maar wel dient de oorzaak eerst worden vastgesteld en niet andersom. Is er sprake van steens metselwerk dan kan de gevel worden behandeld. Dit kan enkel in combinatie met gevelsanering. Tevens dient rekening worden gehouden met de levensduur van behandelingen. Slijtage hiervan begint al bij dag 1. Let op dat een verkeerd product tot gevelschade kan leiden. Het stralen van gevels is mooi maar niet altijd handig.

Is er lekkage bij een spouwmuur dan is dit vaak te wijten aan bouwtechnische gebreken in de spouw en niet aan gevel voegen. Bij vaststelling van de oorzaak kan een herstel traject worden ingezet.

Meer informatie over gevellekkage kunt u na vragen bij onze bouwkundige medewerkers. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte of mogelijkheden.

Zie ook :
Geveldoorslag
Gevel lood lekkage

lekrecherche lekdetectie