Geveldoorslag, de zin en onzin van voegen.

Geveldoorslag geeft vochtklachten in de binnenwanden van gevels. Gevels zijn bedoelt als de beschermende schil van de woning en als dragende constructie voor vloeren en daken. Gevels kunnen oorzaak zijn van vocht en lekkage klachten. De oorzaken hierin zijn divers en afhankelijk van het soort gevel. In de praktijk komen wij vaak tegen dat de oorzaak wordt gezocht in de gevel terwijl er geheel andere problemen spelen. Niet zelden is ook al een vermogen uit gegeven aan herstel zonder resultaat. Dit is zonde en had voorkomen kunnen worden bij correcte vaststelling van oorzaken. Zo is het opnieuw laten voegen van een spouwmuur in principe onzinnig als oplossing tegen lekkage. Het voegwerk van het buitenblad van een spouw heeft geen technische functie maar een esthetische. Dit echter wel bij een correct uitgevoerde spouw. Zeker anders is dit bij steens gevels en nog zeer veel aanwezig bij woningen van circa voor 1930.

Er is geen enkele gemetselde gevel waterdicht. Een natte gevel of water in een spouw zal bij overige details correct aanwezig niet leiden tot lekkage.

Gevel historie.

Globaal kennen een aantal bouwperiode met betrekking tot de gemetselde gevels van gestapelde woningen en grond gebonden woningen.
Tot 1930, steens gevels zonder luchtspouw
Na 1930, de spouwmuur wordt op grote schaal toegepast tot vandaag.
Na 1973 en oliecrisis, de plicht de gevel te isoleren. Dit betekend dus niet een plicht van een spouw.

De spouwmuur massaal toegepast vanaf de jaren 30 is niet om isolatie technische reden ontstaan. Te hoge energie nota’s waren toen niet aan de orde en heerst er in de spouw luchtbeweging. Bewegende lucht isoleert niet.

Steens gevel en geveldoorslag.

Nagenoeg alle gevels van voor 1925 zijn uitgevoerd in steens metselwerken of breder. Steens metselwerk zijn volle constructies zonder luchtspouw. Een metselsteen is veelal  200 x 100 mm breed en daarmee steens gevelwerk met de voeg ongeveer 21 centimeter dik.
Geveldoorslag bij steens gevels komt veel voor. De metselsteen en vroeger van klinkerkwaliteit krijgt meer capillairen en gebreken. Bij steens gevels heeft het voegwerk wel degelijk een waterkerende functie. Steens gevels met slechtvoegwerk en gelegen aan de weerszijde zijn gevoelig voor doorslag. De knipvoeg vroeger veel toegepast maakte de gevel minder snel diep nat en hielp bij het sneller droog ventileren. Een voorbeeld dat voegen bij een steens gevel wel degelijk een technische functie hebben en niet een esthetische zoals wel bij de spouwmuur. Ontstaan er na neerslag en daarmee dus een neerslagverband in de klachten vochtige plekken met een wisselend beeld dan zal er sprake zijn van geveldoorslag.

Spelen de klachten enkel in de winter en bij geveldelen gelegen aan de koude zijde is de oorzaak veelal thermisch van aard en daarmee van belang het binnenklimaat. Denk hierbij o.a. aan schimmel problemen in de koudere periodes. Het dan opnieuw voegen, pleister lagen aanbrengen, impregneren en degelijke zal geen enkel nut hebben. In een volgende koude periode zullen de schimmel klachten wederkeren.

De spouwmuur.

De enige reden van het toepassen van de luchtspouw gevel is tegen doorslag problemen zoals voorkomend bij steens gevels zonder luchtspouw. Nooit is de spouw massaal toegepast om isolatie technische reden. Een luchtspouw tussen twee muren isoleert ook niet. De luchtlaag zorgt dat vocht in het buitenblad niet in contact komt met het binnenblad en heeft een droog ventilerende functie. Bij een spouwmuur is het binnenblad de dragende muur en het buitenblad de beschermende schil tegen weersinvloeden. Hiermee heeft het buitenblad ook geen constructieve waarde en draagt zij niets. Is de spouw vrij van fouten uitgevoerd zal geen doorslag ontstaan. Zeker zal er sprake zijn van een geheel nat buitenblad en zelfs water in de spouw is normaal. Via metselbaarden of ankers treedt er gewoon water in de spouw. Ook via bedoelde ventilatie open stootvoegen zal water stuwing ontstaan.

Daar waar sprake is van gevelopeningen in de spouw zoals een raam of bij een gevelonderbreking zoals een schoorsteen of aanbouw zullen waterkerende details worden toegepast tegen lekkage door spouwwater. Deze details veelal in de vorm van spouwlood of varianten zoals loodloketten. De correcte detaillering hiervan en op verschillende wijze mogelijk zijn dus bij een spouw zeer essentieel. Is er lekkage van een spouw bij bijvoorbeeld een gevelopening dan is de oorzaak ook hierin gelegen en niet de staat van het metselwerk buitenblad. Het opnieuw voegen zal zeker geen oplossing zijn. Impregneren slechts tijdelijk. De voeg in het buitenblad van een spouw heeft geen technische functie maar een esthetische.

Na isoleren van de spouw.

Globaal hebben de gevels tussen 1925 en 1973 geen isolatie in de aanwezige luchtspouw.  Dit is pas een plicht geworden na de oliecrisis. Deze spouwmuren worden momenteel massaal na geïsoleerd met volvulling. Veelal met speciaal hiervoor ontwikkelende producten in de vorm van vlokken op parels. Is de spouw hiervoor geschikt is dit ook zeker aan te raden en zal dit niet leiden tot vochtklachten. Helaas spelen commerciële belangen boven bouwkundige belangen. Niet zomaar iedere spouw is geschikt om na te vullen. Kies bij na isoleren een gerenommeerde en vooral ervaren partij.
Bij het na isoleren komen ook vochtklachten voor welke nog wel eens onterecht aan het na isoleren worden gewijd. Bij het isoleren wordt ventileren van de woning van belang. Een ervaren na isolerend bedrijf zal u hier over inlichten en de voorzieningen kunnen aanbrengen.

Optrekkend vocht.

Oudere gemetselde gevels kennen naast doorslag, condens ook optrekkend vocht. Optrekkend vocht heeft niets te maken met uw gevel maar met de gemetselde fundatie. Is er sprake van beton funderingen is optrekkend vocht na genoeg niet mogelijk. Of er sprake is van optrekkend vocht kan worden gecontroleerd. Zeker is aandacht nodig bij oplossingen hiertegen. Verkeerde maatregelen kunnen onherstelbare schade veroorzaken.

 

Bij vochtklachten zoals geveldoorslag in uw binnenwanden van de gevel neem dan contact op voor onafhankelijke inspectie en detectie. Voorkom onnodig dure maatregelen en mogelijk onherstelbare schade. Lekrecherche gevel inspectie met onder andere camera inspectie, thermografie infra rood en vochtscans. Neem vrijblijvend contact met ons op.

contact lekdetectie