Geveldoorslag

Geveldoorslag is vochtoverlast in het pand door doorslag van neerslag vocht. In principe komt geveldoorslag enkel voor bij vol steens gemetselde gevels. Bij een correct uitgevoerde spouw gevel muur kan geen sprake zijn van geveldoorslag. Water springt niet over van de ene muur naar de andere muur.

 

Steense gevels

steense gevelSteense gevels zijn gevels zonder spouw. Ze zijn steen dik gemetseld (20 cm) of ander halfsteens (30 cm) Ook vollere constructies komen voor. Door leeftijd en weersinvloeden krijgen deze gevels meer capillairen en worden ze gevoeliger voor vochtopname. Het Hallergetal van de steen neemt toe. Vroeger waren gevelstenen van klinkerkwaliteit en lang vochtbestendig. Net als bij mensen komen gebreken echter met de jaren.

 

Spouwmuur

spouwmuur vochtproblemenDe spouwmuur is ooit ontstaan wegens voorkomen van geveldoorslag in steense gevels zonder spouw. Begin jaren 30 zijn we begonnen te bouwen in spouw met het buitenblad als beschermende schil voor het dragende binnenblad (de binnenmuur). De spouw is nooit bedoeld in aanvangsperiode voor isolatie technische redenen. In de jaren 30 waren er immers geen problemen als te hoge energie nota’s en zorgen om milieu.

 

 

Is er toch sprake van vochtproblemen bij spouwmuren dan is er altijd sprake van gebreken in de spouw door vervuiling en/ of koudebruggen. Dit zijn dus bouwfouten. Ook het isoleren van een spouwmuur of na isoleren leidt niet tot vochtproblemen. Hieraan is altijd een andere oorzaak aan te wijten. Veelal is het een probleem door bewoners gedrag. Bij isoleren behoort ventileren. Het belang van ventileren wordt nog vaak door velen onderschat. Te minimaal ventileren kan leiden tot schimmel, condens, gezondheidsklachten en te hoge energie nota’s. Ventileren in combinatie met isoleren bespaart energie en zorgt voor een gezond binnenklimaat.

 

Steense gevels oplossingen geveldoorslag:

Bij gevels zonder spouw is het zaak te controleren of er sprake is van geveldoorslag of andere oorzaken als optrekkend vocht. Is er sprake van geveldoorslag is de oplossing de gevel te laten saneren zoals herstel van scheuren en voegen. Na sanering kan de gevel waterkerend worden behandeld. Let op dat dit gebeurt door specialisten in gevelrenovatie. Het ongecontroleerd impregneren kan leiden tot onherstelbare schade.
lees o.a. meer: Impregneren oudere gebouwen en gemetselde gevels, wat wel en niet.

 

Oplossing vochtproblemen spouwmuren:

Bij vochtproblemen veroorzaakt door bouwkundige gebreken kunnen worden hersteld. Middels camera inspectie in de spouw controleert Lekrecherche op koudebruggen of zaken als spouwvervuiling. Bij lokale problemen is de beste oplossing herstel uit te voeren door spouwmuur te openen. Is er sprake van te ingrijpende maatregelen dan kan ook de buitenmuur van de spouw worden behandeld. Wel dient er zekerheid te bestaan omtrent de oorzaak.

Helaas komen wij nog vaak tegen dat spouwmuren zijn gesaneerd met nieuw voegwerk en waterkerende behandeling zonder dat dit tot verbetering heeft geleid. Voorkom onnodige kosten. Informeer bij een van onze bouwkundige meettechnici.