grondwaterstand meten

wijzigen van grondwaterpeil kan zorgen voor bouwschade en lekkage