Middels thermografie meer zicht op lekkage en isolatie.

Thermografie of infrarood onderzoek geeft inzage in isolatie en bouwkundige gebreken zoals koudebruggen. Tevens wordt de techniek ingezet bij het opsporen van lekkage in leidingen. Ook het opsporen van bijvoorbeeld vloerverwarming wordt gedaan met een infrarood warmtebeeld camera.

Lekrecherche controleert gebouwen en leidingwerk met nieuwste technieken op het gebied van thermografie. Enkel het beeld zegt niet veel. De beelden met bouwkundige analyse geeft aan of er sprake is van gebreken.

Toepassingen infrarood camera thermografie

  • Opsporen  koudebruggen
  • Controle isolatie
  • Condens en schimmel onderzoek
  • Opsporen leidingen
  • Lekkage onderzoeken
  • Koudebruggen
  • Controle zonnepanelen

Koudebruggen.

Een koudebrug in een constructie geeft warmteverlies en kan de oorzaak zijn van vochtproblemen. Koudebruggen zijn niet altijd fouten maar soms ook gewoon inherent aan de bouwwijze behorend bij die tijd. Koudebruggen kunnen in veel gevallen worden hersteld of kan middels isolatie een betere situatie ontstaan. Voorbeelden zijn spouwvervuiling rondom spouwankers of foutief uitgevoerde bouwknopen.

Isolatie controle.

Middels thermografie worden gebreken in uitgevoerde isolatie maatregelen zichtbaar. Daar waar sprake is van gebreken in isolatie zal sprake zijn van warmte verlies. Bij grote verschillen in isolatiewaarde kunnen onwenselijke temperatuurverschillen weer leiden tot overlast door schimmel en condens.

Condens en schimmel.

Met regelmaat ontstaat er na na-isolerende maatregelen overlast door condens en schimmel. Met een thermo grafisch onderzoek komen oorzaken in beeld. Dit wil niet zeggen dat de overlast wordt veroorzaakt door isoleren. Bij isoleren behoort immer ook ventileren. De constructie wordt in een andere hoedanigheid gebracht waarbij zij anders dient te worden bewoond.

Opsporen van leidingen.

Warm waterleidingen, afvoeren of vloerverwarming kunnen worden opgespoord in wanden, plafonds of vloeren. Eis voor IR onderzoek is warmteverschil. Het opsporen van leidingen voor werkzaamheden voorkomt onnodige schade en kan helpen bij het opsporen van lekkage oorzaken.
Moet er voor verbouwing geboord verankerd worden in vloeren? Middels IR sporen we uw leidingen op voor het veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.

Lekkage controle infrarood camera.

Zowel bouwkundige lekkage oorzaken of lekkage van leidingen kunnen worden opgespoord met thermografie. Is er sprake van lekkage in leidingen dan zullen hotspots inzage geven in de lekkage. Infrarood techniek voorkomt onnodig hakken in vloeren of wanden bij lekkage herstel
Is er sprake van lekkage verband houdend met weersomstandigheden dan zal middels een infrarood camera de oorzaak inzichtelijk worden in combinatie met bouwkundige kennis.

Controle zonnepanelen.

Middels infrarood thermisch onderzoek kunnen zonnepanelen worden gecontroleerd op gebreken. Op locaties met hotspots is sprake van oververhitting wat opbrengst van energie belemmerd. Middels thermografie infrarood wordt inzichtelijk of panelen functioneren binnen gewenste temperatuur reeks.

koudebruggen opsporen infrarood camera
leidingen opsporen infrarood camera
leidingen opsporen infrarood camera
daklekkage opsporen infrarood camera

Infrarood warmtebeeld camera

Met een warmtebeeld of thermografie camera wordt infrarode straling waargenomen en daarmee worden temperatuurverschillen inzichtelijk. Middels de technologie afkomstig uit de defensie techniek is bouwtechnisch onderzoek mogelijk en met juiste toepassing lekkage onderzoek.

Er zijn vele soorten camera’s reeds van een paar honderd euro. Deze geven echter een indicatie. Voor gedegen onderzoek zijn geavanceerde camera’s nodig. Lekrecherche werkt met camera’s van Flir, de pionier en voorloper op het gebied van infrarood camera techniek

lekrecherche warmtebeeld onderzoek infrarood camera