rookgaskanaal inspectieInspectie

Inspectie rookgaskanalen naar de staat en uitvoering van uw rookgaskanalen geeft zicht op veiligheid. Met veranderde en veelal strengere normeringen geeft het tevens zicht op de toekomst. Bij een nieuwe ketel kan een installateur vragen naar een inspectierapport.

Inspecties naar rookgaskanalen worden uitgevoerd met camera’s en veelal vanaf het dak. Het is hierbij niet altijd noodzakelijk dat aangesloten CV ketels moeten worden uitgeschakeld. Wel zo behaaglijk. Naast camera inspecties zullen onze technici controleren op type, materialen, onderhoud en uitvoeringen. Met name het type gezamenlijke kanalen is relevant met inmiddels (verder) doorontwikkelde CV ketel techniek.

Na inspectie wordt een verslag opgesteld met relevante (camera) beelden en toelichtingen. Tevens wordt een conclusie opgenomen met een advies. Dit advies kan urgent zijn of voor de toekomst. Met een inspectie bent u op de hoogte van het type kanaal, de staat en toekomst mogelijkheden of plichten. Deze informatie is van belang voor alle leden van een VVE maar ook zeker relevant bij de wens van een nieuwe CV ketel. In veel gevallen zal een erkend installateur hierom vragen.

Wetten en Normen

Onlangs is er een strengere NEN norm opgesteld welke stelt dat rookgaskanalen in principe een levensduur hebben van  15 jaar. Ooit hebben fabrikanten deze wisselend gesteld op 20-30 jaar. Zeker voor gezamenlijke kanalen kan inspectie rookgaskanalen noodzakelijk zijn om langer dan 15 jaar gebruik te kunnen maken van een rookgaskanaal. De betreffende NEN norm is de NEN NPR 3378-45-2017.
NEN normen zij Europese regels. Bijlagen bij de norm zijn per land opgesteld. Door de strengere normen en het geliefde internet gaan er helaas veel spookverhalen rond en onwaarheden. Niet zelden vertellen ook erkende installateurs wisselende verhalen zonder feitelijke kennis van de type rookgaskanalen en geldende normen.

Feiten en Fabels :

Rookgaskanaal inspectie is verplicht bij kanalen van 15 jaar en ouder.
Vaak wel. Bij geen nieuwe ketels aansluiten is dit niet noodzakelijk. Wenst u een nieuwe ketel dan wel.

Geven oudere kanalen risico op lekkage en CO risico
Ja rookafvoergaskanalen worden aangetast door zuur condenswater van rookgassen. Door corrosie en aantasting van afdichtingen kunnen lekkages ontstaan. Lekkage van condenswater maar daarmee ook zeker rookgassen.

Nieuwe CV ketels raken in storing  door een slecht rookgaskanaal.
Ja zeker, bij gezamenlijke kanalen zoals een CLV kanaal kunnen niet zomaar nieuwe diep modulerende CV-ketels worden aangesloten. Dit komt niet door een slechte staat maar het type (druk) kanaal.

Na inspectie is een goedkeuring certificaat noodzakelijk !
Onzin. Er bestaan geen certificaten of keurmerken voor bestaande gebruikte kanalen. Dit zeker niet met inmiddels verschillende ketels aangesloten. Certificaten en keurmerken zijn er enkel voor nieuwe kanalen met allemaal gelijke ketels aangesloten. Met inspectie krijgt u beeld van de staat van het kanaal en type. Hieruit zal blijken of conform de NEN norm rookgaskanalen kunnen worden hergebruikt of dienen te worden gerenoveerd.

Renoveren van rookgaskanalen betekend het openen van alle schachten en oude kanaal verwijderen.
Ook onzin. Inmiddels zijn er vele renovatie oplossingen ontwikkeld door rookgaskanaal fabrikanten. Veelal betekend dit nieuwe voeringen door bestaande kanalen. Het relinen wordt niet goedgekeurd.

Een inspectie dient te worden uitgevoerd door een CO gecertificeerd medewerker.
Nee CO certificering is noodzakelijk bij het werken aan gasgestookte installaties. Bij een rookgaskanaal inspectie wordt niet aan de toestellen gesleuteld of gewerkt. Het is juist een inspectie naar zaken waarvan een installatiebedrijf geen kennis heeft of zicht op heeft.

Lees meer :
Rookgasafvoerkanaal slijtage

Nieuwe NEN Norm rookgasafvoerkanaal

 

contact lekdetectie