Isoleren spouw en vochtproblemen.

Ontstaan vochtproblemen bij na isoleren spouw ? Nee. Bij correct uitgevoerde na isolerende maatregelen ontstaan geen vochtproblemen. Spookverhalen hierover zijn onzinnig en berusten niet op waarheid. Als er sprake is van vochtproblemen bij na isoleren van de spouw is dit te wijten aan foutieve uitvoering of niet aangepaste binnen situatie. Bij isoleren moet men ventileren. Lees hieronder meer.

Spouwmuur.

Een spouwmuur of spouwgevel is een gevel bestaande uit twee muren en een luchtlaag hiertussen. De spouwmuur met een dragend binnenblad en beschermende schil zijnde het buitenblad. De spouwmuur is ooit bedacht tegen vocht gevel doorslag van volle gemetselde constructies zoals deze tot de jaren dertig werd toegepast. De spouwmuur is nooit ontwikkeld om isolatie technische reden. Vandaag de dag gebruiken we de spouw echter ook om te isoleren. Zo kunnen tegenwoordig ook spouwmuren worden na geïsoleerd. Of de gevel hiervoor geschikt is hangt van een aantal factoren af. Controleer vooraf of de spouw geschikt is voor na isoleren. Lekrecherche voort spouw camera inspectie uit ter controle van de spouw. Inspecties gebeuren onafhankelijk met duidelijke opnamen en verslaglegging.

Niet geschikte spouwmuren voor na isoleren

  • Te krappe spouw.
    De spouw dient meer dan 5 cm breed te zijn bij spouw isoleren. Is er sprake van een te krappe spouw dan kunnen problemen ontstaan als vochtdoorslag en kans op koudebruggen in de gevel.
  • Vervuilde spouw.
    Tijdens metsel proces ontstaat valspecie en ontstaan metselbaarden in de spouw. Afhankelijk van de metselaar zal deze dit voorkomen. Helaas zijn er bouwperiode war snel en veel gebouwd moest worden tegen lage tarieven. Dit is ten koste gegaan van kwaliteit metselwerken en met resultaat een vervuilde spouw. Worden deze na geïsoleerd dan is er kans op problemen.
  • Te dampdicht buitenblad.
    Stenen met en glazuurlaag of geschilderd kunnen minder ademen en minder snel droog ventileren. Bij na isoleren kunnen deze niet meer in de spouw drogen en is er kans op gevelschade en vochtdoorslag.

Woningventilatie

spouw isoleren vochtprobleemBij na isoleren door onder nadere isoleren spouw, dubbelglas, dak isolatie etc. wordt de woning meer luchtdicht en is er kans op stijgen van de relatieve luchtvochtigheid in de woning. Vocht in dampvorm ontstaat door bewoning. Mensen ademen, douchen, koken etc.
Op lokaal koudere bouwdelen en vlakken zal condens ontstaan met name in de winterperiode. Het is zaak de woning te ventileren om zo te komen tot een gewenste Rv waarde tussen de 40% en 60%. Middels een hygrometer kunt u de Rv waarde controleren.

Maar ventileren kost dan toch warmte en daarmee energie ?
Nee. Door te ventileren zal er sprake zijn van een minder vochtige lucht in de woning en deze warmt eens zo snel op als een lucht met een hogere Rv waarde.

Wilt u meer informatie of spelen er vochtproblemen ? Neem dan contact op met een van onze bouwkundige meettechnici. Middels camera inspectie, infrarood en diverse andere technieken bieden we zekerheid over uw woning.