Lekkage kelder opsporen.

kelder lekkage

Een lekkage van de kelder zorgt voor overlast en onbruikbare vierkante meters. Er zijn vele soorten lekkage van een kelder met evenveel mogelijke oorzaken. Een langdurige vochtlast door lekkage tast de constructie verder aan en zal de overlast doen toenemen.
Om de kelder weer waterdicht te verkrijgen is het zaak de oorzaak te achterhalen om de juiste herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Het ondoordacht herstellen van een kelder kan leiden tot andere problemen hoger gelegen of verplaatsing van het probleem. Voor het achterhalen en laten herstellen van de oorzaak kelderlekkage adviseren wij gespecialiseerde en gerenommeerde ondernemingen te raadplegen.

 

LLekrecherche Nederland controleert onafhankelijk kelder constructies in detail op lekkage. Tevens worden leidingen in de kelder en direct nabij de kelder gecontroleerd op mogelijke lekkage met een te hoge waterlast tegen de kelder constructie tot gevolg.

lekkage kelder constructies

Lekkage kelder ?

Kim lekkage.

De kim is de aansluiting van de kelderwand met de vloer. Dit is een van de meest voorkomende kelder lekkage oorzaken omdat dit detail het zwakste detail van een kelder is. Kim lekkage ontstaat door veroudering of bodemverzakking. Bij nieuwe kelders kan er sprake zijn van uitvoeringsfouten in de beton verdichting of afwezigheid van een kimblik.

Lekkage kelderwanden.

Door waterdruk, leeftijd of werking van de constructie kunnen er gebreken zijn opgetreden welke leiden tot lekkage. Ook kan een lekkage in of langs kelderwanden worden veroorzaakt door details hoger gelegen of gebreken in gevels op de kelderwand.

Door de lekkage gevoelige gebreken te achterhalen en te controleren kan worden bepaald wat de oorzaak van de lekkage of vocht overlast is . Tijdens het lekdetectie onderzoek en bijbehorende rapportage zullen wij adviseren in de te nemen herstelwerkzaamheden. Het herstel van kelderconstructies is specialistisch werk en tevens kostbaar. Wij adviseren de werkzaamheden te laten uitvoeren door gerenommeerde en ervaren bedrijven.

Lekkage keldervloer.

Bij gebreken in een keldervloer zal door hydrostatische waterdruk het grondwater in de kelder terecht komen. Gespecialiseerde kelder afdichtingstechnieken kunnen uw keldervloer weer volledig waterkerend uitvoeren. Afhankelijk van de constructie gebeurt dit veelal middels injecteren of verglazen.

Lekkage van doorvoeren of details.

Doorvoeren van kabels of leidingen onderbreken de waterkerende kelderwanden. Dit geldt ook voor constructies als een koekoek. Het is zaak dat deze doorvoeren en details goed zijn uitgevoerd en afgedicht.

Aansprakelijkheid kelderlekkage.

Heel vaak komen wij situaties tegen dat gebouw eigenaren de overheid aansprakelijk wil stellen voor het ontstaan van kelder lekkage door een hoger grondwaterpeil. Dit is een nutteloze strijd. Veelal zal een overheid lichaam stellen dat er sprake is van een algemeen nut. Dat de kelder lek is dan ook een zorg voor de eigenaar van de constructie. De overheid heeft wel een zorgplicht. Zij dient bijvoorbeeld zorg te dragen voor goede voorzieningen voor de afvoer van regenwater in het openbaar gebeid. Omdat de overheid kan stellen dat het van belang is dat de neerslag terug wordt gebracht in het zandbed in plaats van afvoeren zal dit vallen onder een algemeen nut. Feitelijk moet u als eigenaar van een kelder zorgen dat deze onder elke omstandigheid waterdicht is.

Uitvoering kelderafdichting.

Lekrecherche voert enkel onafhankelijke leiding technische en bouwkundige lekkage onderzoeken uit. Herstel werkzaamheden voeren we om deze reden niet uit. Ook bemiddelen we niet in herstel partijen. Mocht u echt geen partijen kennen dan kunnen we u enkele gerenommeerde partijen noemen welke u zelf kan benaderen.

Kelderafdichting is zeer specialistische werk. Goede bouwkundige kennis van materialen en constructies is noodzakelijk. Pas dan kan een juiste product keuze of techniek worden bepaald voor het afdichten van de kelder. Helaas zijn er meerdere marktpartijen actief op het gebeid van kelder afdichting welke denken met een bepaald goedje de kelder duurzaam dicht te smeren. Zeker bij injecteren is aandacht en kennis verreist. Foutieve details injecteren kunnen leiden tot onherstelbare klachten. Informeer u goed voor u hoge onnodige of nutteloze kosten gaat maken.

Opsporen kelder lekkage

Lees meer op deze pagina over kelder lekkage of neem contact op met een van onze bouwkundige meettechnici.

Grondwater en lekkage

Vaak wordt gemeld dat een lekkage wordt veroorzaakt door wijzigingen in de grondwaterstand. Dit is een onjuiste stelling. Het grondwater veroorzaakt niet de lekkage. De kelder is lek !! Lees hier meer over grondwater.

Nieuw riool in de straat.
kelder lekkage ?

Riolen worden vernieuwd door de overheid wegens lekkage. Dit wegens een onnodige waterlast bij de zuivering. Dit dus niet voor lekkage in de straat. Met een nieuw riool verdwijnt drainage. Grondwater standen kunnen stijgen,