Verkeerd ventileren van de kelder geeft vochtproblemen.