Koolmonoxide is een giftig gas welke ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen als bijvoorbeeld gas of hout. Koolmonoxide kan in woningen vrijkomen bij opstelling van verbrandingstoestellen zoals geisers of CV installaties in kleine slecht geventileerde ruimten. Koolmonoxide wordt ook wel de stille sluipmoordenaar genoemd daar het een reukloos gas is.
In tegenstelling wat veel gedacht wordt is koolmonoxide lichter dan lucht. In praktijk mengt het zich echter snel met lucht en wordt meegevoerd met luchtstromen.

De meeste nieuwere CV installaties zijn gesloten verbrandingstoestellen. Toch kan er koolmonoxide vrijkomen bij slechte installatie van apparatuur of gebreken in rookgaskanalen. Helaas zijn er jaarlijks nog meerdere doden per jaar door koolmonoxide vergiftiging. Naast doden zijn er ca 150 ziekenhuis opnamen door koolmonoxide vergiftiging. Het is om deze reden dat de installatie branche de afgelopen 5 jaar druk is geweest haar erkende leden te wijzen op risico’s. Daarnaast is er veel informatie te vinden op de website van GGD en Brandweer.

Herkennen koolmonoxide.

  • Plaats een koolmonoxide nabij uw verbrandingstoestellen ook al is er sprake van een gesloten verbrandingstoestel. Plaats de melder in de luchtstroom van de ruimte, dus niet in een dode hoek of dergelijke.
  • Bij een blauwe vlam is er sprake van goede verbranding. Een gele wapperende vlam duidt vaak op onvolledige verbranding. (gas toestellen)
  • Het plotseling aanhouden van hoofdpijn zonder medische aanleiding of andere omstandigheden kan duiden op koolmonoxide.
koolmonoxide vergiftiging

Het rookgaskanaal en koolmonoxide

lekkage rookgasafvoerOndanks nieuwste en veilige HR ketels is het risico van koolmonoxide niet geweken. Rookgaskanalen kunnen slecht zijn geïnstalleerd of van verkeerde materialen. In de rookgaskanalen van HR ketels ontstaat condens. Dit condenswater is zuur omdat zij een zeer lage Ph waarde heeft. Door zure condens zullen afvoerkanalen worden aangetast. Het gevolg is lekkage met condens water maar tevens een kans op vrijkomen van koolmonoxide. Het is deze reden dat door erkende installateurs conform nieuwste installatie eisen werken.

Uneto Vni

De branchevereniging installateurs adviseert bij het vernieuwen van ketels tevens het rookgaskanaal te laten vervangen. Naast uw CV installatie hebben ook rookgaskanalen een levensduur. Het vernieuwen van het rookgaskanaal kan tegenwoordig heel gemakkelijk met flexibele kanalen welke worden doorgevoerd door het oude kanaal. (rookgaskanaal renovatie).

Lees hier meer of check de website van Uneto Vni

Het nieuwe beugelen

De ROGAFA, de verenigde Nederlandse fabrikanten van rookgasafvoersystemen heeft in samenwerking een richtlijn opgesteld voor de installatie van rookgaskanalen. Nog vaak worden knutselwerken waargenomen met rookgaskanalen aan elkaar verbonden met tape.
Het nieuwe beugelen komt er op neer dat om ieder mof verbinding een beugel met worden geplaatst. Met het nieuwe beugelen wordt een veilige situatie gegarandeerd.

Lees  de website van ROGAFA

Rookgasrenovatie

Zowel in woningen als in appartementen zijn de rookgaskanalen vaak aanwezig in schachten of leidingkokers. Voor renovatie behoeft tegenwoordig de schacht niet meer geopend te worden. Er zijn diverse methode en bedrijven welke rookgaskanalen renoveren middels flexibel door te voeren nieuwe rookgaskanalen.

Zie voor meer info onder andere:

  • Cox Geelen
    Als vooraanstaande fabrikant ontwikkelt, produceert en verkoopt Cox Geelen diverse  (renovatie) rookgasafvoersystemen en ventilatie producten.
  • Panflex
    Panflex is specialist in flexibele rookafvoerleidingen van cv-toestellen en producent van de betere luchtslangen voor ventilatiedoeleinden.

Controle rookgaskanaal en koolmonoxide

Lekrecherche controleert middels camera inspectie rookgaskanalen op gebreken en corrosie. Tevens controleren we of het oude rookgaskanaal geschikt is voor rookgaskanaal renovatie. Deze controle voeren we net als al onze onderzoeken onafhankelijk uit. Voor eventueel noodzakelijk herstel of renovatie dient u elf een installateur te consulteren.

Middels controle van ventilatie en metingen koolmonoxide krijgen we inzage in de risico’s of dat er sprake is van een veilige situatie.

Meer info ?? neem vrijblijvend contact op.

contact lekdetectie lekrecherche