Kruipruimte vocht en lekkage

Oudere en nieuwe woningen zijn voorzien van een kruipruimte. Het toepassen van een kruipruimte heeft diverse redenen. Afhankelijk van de begane grondvloer is het zelfs noodzakelijk zoals bij een houtenbalk laag. Bij betonvloeren is er veelal een kruipruimte om isolatie technische redenen of is er sprake van een gebied met een hoger grondwaterpeil.

Voor iedere kruip ruimte geldt dat deze geventileerd dient te worden. Is de ventilatie te minimaal of wordt deze belemmerd dan zullen klachten ontstaan welke verband houden met vocht.

Slechte ventilatie kruipruimte leidt tot o.a.

 • Vocht problemen
 • Muffe lucht in de woning
 • Aantasting houten balklagen
 • Schimmel en zwam aangroei
 • Condens overlast
 • Afname isolatie waarden

Isoleren van kruipruimten

Begane grondvloeren kunnen na-geïsoleerd worden. Bij houtenbalk lagen is het van belang dat de constructie kan blijven ademen. Naast isoleren van de vloer zelf dienen leidingen in de kruipruimte worden geïsoleerd. Niet geïsoleerde CV leidingen in de kruipruimte leiden tot energieverlies maar tevens tot een stijging van de relatieve luchtvochtigheid in de kruipruimte en daarmee dampdiffusie en condens. Voorkom om deze reden eveneens open verbindingen in riolering.

Camera inspectie kruipruimten.

camera inspectie kruipruimte houten balkenDe meeste kruipruimten hebben een toegang. Het voordeel is de mogelijkheid van inspectie vloeren en funderingen. Daarnaast kan onderhoud en inspectie van leidingen worden uitgevoerd. Ook is aanpassing van leidingwerk gemakkelijk via een kruipruimte. Bezint eer ge begint met het definitief sluiten van kruipruimten.
Is de kruipruimte niet toegankelijk door vloerafwerking dan kunnen we middels camera inspectie controle uitvoeren in kruipruimten. Lees hier o.a. meer over de camera inspectie naar houten balklagen.

Water in de kruipruimte

Water in de kruipruimte komt voor. Niet geheel wenselijk maar ook niet direct een groot probleem. Of er problemen ontstaan is afhankelijk van de funderingswijze, uitvoering begane grondvloer en mate van ventilatie. De ruimte is geen verblijfsruimte conform bouwbesluit en daarmee is er geen eis dat de ruimte waterdicht is uitgevoerd. Oorzaken als lekkage dienen natuurlijk te worden hersteld. Wordt het water veroorzaakt door een (tijdelijk) hoger grondwaterpeil dan kan er nagenoeg niets worden gedaan. Het waterschap werkt veelal niet snel mee in het verlagen van het grondwaterpeil. Andere oorzaken kunnen zijn een vernieuwd openbaar riool met minder drainage effect oude rioolstelsels. Het aanbrengen van bodemafsluiters, schelpen of chips kunnen bijdragen aan een betere situatie in de kruipruimten. We herhalen het nog maar een keer : Zorg voor goede ventilatie van de kruipruimte.

Wilt u meer informatie over kruipruiten of onderzoeken hierna ? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

contact lekdetectie

Lekrecherche kruipruimte inspectie

 • Visuele inspectie
 • Camera inspectie
 • Vocht overlast
 • schimmel en zwam
 • Lekkage onderzoek

Camera inspectie houten balklaag ?

Lekrecherche Nederland

Email
info@lekrecherche.nl
Telefoon landelijk :
088-1128800

Houten balken ?
Lees hier meer