Lekdetectie

camera inspectie lekdetectie
infrarood lekkage opsporen

Wat is lekdetectie ?

Lekdetectie is het snel en specialistisch opsporen van de oorzaken van lekkage. Bij lekdetectie is er vaak een onderscheid in leiding technische lekkage en bouwkundige lekkage. Lekdetectie wordt uitgevoerd door technici met een bouwkundige en een installatie technische opleiding met meerdere jaren ervaring. Het opsporen van lekkage oorzaken gebeurt door technici met speciale lekkage apparatuur. Op deze website vindt u meer informatie over technieken en mogelijkheden.

Indien de oorzaak van een lekkage niet door u zelf, installateur of aannemer kan worden achterhaald biedt een lekdetectiebedrijf uitkomst. Vaak vraagt ook een verzekeringsmaatschappij om een onafhankelijk onderzoek. Bij een deugdelijk lekdetectiebedrijf krijgt u altijd een onafhankelijke rapportage voorzien van een onderzoek samenvatting en een conclusie van het onderzoek met een advies voor het herstel.

Is Lekdetectie duur ?

Nee omdat de kosten zichzelf vaak terug verdienen.  De tarieven van lekdetectie en lekdetectiebedrijven variëren maar een onderzoek kost al snel een paar honderd euro. Er wordt gewerkt met opgeleid en ervaren personeel met kostbare en specialistische apparatuur. Lekrecherche hanteert een landelijk vast tarief omdat dit wel zo helder is zonder bijkomende kosten.

Is een aannemer of loodgieter dan niet veel voordeliger ?

Nee vaak niet, omdat installateurs en aannemers vaak gericht zijn op nieuwbouw en niet op problemen oplossen. Ook voorkomt een lekdetectie onderzoek onnodig hak en breekwerk. Daarom is lekdetectie uiteindelijk een goedkopere oplossing. Zo kan ook een herstel traject en veel gevolg schade worden voorkomen.

Bij de keuze van een lekdetectiebedrijf is het van belang dat u kiest voor een onafhankelijke partij. Er zijn lekdetectie bedrijven welke ook herstel uit voeren. Informeer u goed en verzeker u ervan dat er geen andere commerciële belangen meespelen. Uw lekdetectie specialist is niet altijd degene welke boven aan staat in de de google zoekresultaten.

Vindt Lekrecherche alle lekkage ?

In meer dan 95% van de gevallen vinden wij de oorzaak en locatie van de lekkage. Bij de overige  stellen wij een plan van aanpak op waarbij tot nu toe in alle gevallen de lekkage oorzaak is vastgesteld zonder extra kosten.

Lekdetectie, meer informatie

Lekrecherche is met name gespecialiseerd in bouwkundige lekkage problemen. Leiding technische lekkage oorzaken zijn vaak eenvoudiger op te sporen en is minder bouwkundige kennis vereist. Maar ook bij niet bouwkundige lekkage problemen zoals een badkamer of CV lekkage helpen wij u graag. Wilt u meer informatie over mogelijkheden neem dan contact met ons op. Geheel vrijblijvend kunt u uw vochtprobleem of lekkage klacht aan ons voorleggen. Omdat foto opname meer inzicht geven kunt u deze ook altijd meezenden. In meerdere gevallen hebben wij lekkage problemen bij relaties inzichtelijk gemaakt zonder kosten of geheel lekdetectie onderzoek. Neem contact op per email of bel 088-112 88 00

contact lekdetectie

Correct leidingen in de betonvloer opgespoord ten behoeve van boringen
Frans van Linden, Heijmans NV

Snel de oorzaak van de lekkage gevonden en afgewikkeld met de verzekering. Thanks Cas voor de service.

Jessica, Particulier

Zonder onnodig hakken en breken de lekkage in de vloerverwarming bepaald. Nette afwikkeling en betrouwbaar partner.

Eric Terneuzen, Imtech