Rookproef afvoer. Bij een lekkage afvoer of riool kan schade groot zijn bij onderliggende ruimten of verdiepingen. Veelal zijn afvoeren dip gelegen in de vloer. Het is zaak de leklocatie in de afvoer zo nauwkeurig mogelijk te bepalen om veel hak en breekwerk te voorkomen.

Met onze geavanceerde camera’s krijgen wij beeld in de afvoer of riolering. Zijn de afvoeren ernstig vervuild zullen enkel grote gebreken inzichtelijk worden zoals breuk, forse scheuren of wortelgroei. Kleinere gebreken worden met een camera inspectie in vervuilde leidingen niet zichtbaar. De afvoer of het riool zal eerst gereinigd moeten worden. Er zijn echter meer technieken. Een praktijk voorbeeld :

Bij een appartement in Amsterdam is sprake van vochtschade aan het plafond en wanden op de eerste verdieping. Bij een bouwkundige controle en druktesten water en CV leidingen is geen lekkage vastgesteld in hoger gelegen appartement.

kleurstof controle lekkage afvoer

Na het spoelen van de afvoeren met een kleurstof wordt lekkage vastgesteld aan de afvoer. Door afvoeren met een biologisch afbreekbare kleurstof kan worden vastgesteld of er sprake is van een afvoer / riool lekkage. Wilt u zelf uw afvoer of riolering testen met onze milieu vriendelijke kleurstof neem dan contact met ons op. Wij sturen u voldoende kleurstof op binnen 24 uur.

infrarood controle lekkage afvoer

Na vaststelling controleren we afvoeren zover mogelijk met een warmtebeeld camera. Bij het spoelen van de afvoer met warm water wordt het leidingverloop bepaald van de afvoer. Wegens diepere ligging in de vloer gebeurt dit onder de vloer. Bij de betreffende lekkage blijkt er een afvoer van de keuken over het schadebeeld te lopen. Tevens is er sprake van een T stuk van de wasmachine in de bijkeuken. De exacte leklocatie wordt echter niet waargenomen. Een vervolg stap is nodig in het bepalen van de lek locatie in de afvoer van de keuken.

rookproef controle lekkage afvoer

Rookproef afvoer en riool

Na vaststellen van de oorzaak van de lekkage gelegen in een afvoer en bepaling van het leidingverloop wordt een rookproef uitgevoerd. Een rookmachine welke rook onder druk in de afvoer wordt gebracht geeft inzicht in de lekkage en deel van de vloer waar het gebrek is gelegen. Door toepassen van meerdere technieken geeft een rookproef afvoer de leklocatie van de afvoer weer. De installateur kan direct overgaan tot het openen van het vloer deel om de afvoer te herstellen.

Een rookproef afvoer geeft tevens zicht in gebreken van de ROB, riool ontluchter beluchter. Gebreken in ROB uitvoering leiden tot verstoppingen, borrelen afvoeren, en slecht weglopen of overlopen van afvoeren en riool. Lees meer.