Badkamer lekkage opsporen.

Een lekkage afkomstig van de badkamer is een van de meest voorkomende lekkages.  In badkamers is sprake van veel zaken welke kunnen veroorzaken. Buiten de waterleiding is er sprake van afvoeren, CV leidingen maar ook de uitvoering en de staat van onderhoud kan lekkage veroorzaken.

Om de lekkage op te lossen is het zaak te weten waarin de oorzaak is gelegen. Maar zeker zo belangrijk zo nauwkeurig mogelijk gezien de vaak luxe afwerking.

Voorkom onnodig hak- en breekwerk, voorkom daarmee extra kosten. Middels diverse technieken en specialistische apparatuur kan de lekkage oorzaak worden bepaald maar misschien nog wel belangrijker de lek locatie. Met name voor leidingen in vloeren of wanden is dit van belang omdat er vaak sprake is van (dure) afwerking. Bij schade wordt vaak een verzekeringmaatschappij aangesproken. Het is niet voor niets dat deze maatschappijen in geval van lek schade graag de uitvoering van lekdetectie zien. Vaak krijgen wij de vraag of een lekdetectie onderzoek en herstel wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Door de diversiteit in lekkage en polissen kunnen wij hierop geen eenduidig antwoord geven. Wij adviseren bij de vaststelling van lekkage eerst direct contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Wat u zelf kunt onderzoeken :

Is er sprake van een continue lekkage ongeacht het gebruik ?

Mogelijk is er sprake van een lekkage in een drukleiding als CV of waterleiding. Om te controleren of er sprake is van een CV lekkage kunt u de drukdaling nagaan op uw CV ketel. Bij stadsverwarming of blokverwarming kan dit indien aanwezig door het sluiten van de afsluiters en de leidingen op druk te controleren middels een manometer.

Kan ik bepalen of er sprake is van een lekkage waterleiding ?

Ja dat kan afhankelijk van de grote van het lek. U sluit de hoofdafsluiter en wacht ca. 1 uur. Indien er bij het openen van de hoofd afsluiter bijvullen van de leiding optreedt kan er sprake zijn van een lekkage waterleiding. Let op dat er geen tapvraag optreedt in deze periode en dat bij voorkeur stopkranen van toiletten en apparatuur is gesloten. Ook kan er afhankelijk van de meter een voor langere duur gecontroleerd worden. Kleine lekken of warmtelekken (enkel lekkage bij warm watertapvraag) kunnen zo niet worden vastgesteld.

Er is enkel sprake van lekkage bij gebruik van de badkamer ?

Dit is vaak de lastigste lekkage. Door enkel de afvoeren te spoelen kan worden gecontroleerd of de lekkage wordt veroorzaakt door een afvoer. Om te controleren welke afvoer het betreft kunt u bij ons kleurstoffen bestellen. Veelal zal er nader onderzoek nodig zijn middels infrarood of rioolcamera’s. Afvoer lekkage kan snel in beeld worden gebracht middels rookproeven op de afvoer of riolering. Lees hier meer over rookproeven afvoeren.

Er zijn echter veel meer oorzaken die verband kunnen houden met de lekkage die optreedt na gebruik van de badkamer. Oorzaken kunnen zijn gebreken in de bouwkundige details van de badkamer, waterkerende afdichtingen als kit en voegwerk, warmtelekken of afvoeren zoals de condensafvoer.

Neemt u vrijblijvend contact op met uw lekkage situatie. Wij staan u altijd te woord bij vragen of zelf onderzoek. Mocht in een later stadium meer specialistisch onderzoek nodig zijn staan wij u bij.  Een vrije dag nemen is niet nodig; Wij voeren ook lekdetectie uit buiten kantoortijden en op zaterdag zonder extra kosten.

vrijblijvende offerte badkamer lekkage

Bouwkundige lekkage

Gevels kunnen de oorzaak zijn van lekkage. Oorzaken kunnen zijn gevel doorslag of constructieve fouten in waterkerende details. Ook en schoorsteen of andere details als gevelopeningen zijn bij gebreken zeer lekkage gevoelig
Met name vlakke (platte) daken zijn gevoelig voor lekkage. De oorzaken kunnen gelegen zijn in de dakbedekking maar eveneens in verkeerde opbouw van de dakconstructie. Middels onderzoek naar de oorzaak kan de lekkage worden opgelost.
Zowel oude als nieuwere kelders kunnen lekken. Vaak is er sprake van grondwater maar ook een te hoge waterlast door afvoer breuken kunnen zoregen voor lekkage. Middels diverse technieken maar vooral met kennis van betonconstructies kunnen wij oorzaken van de kelder lekkage achterhalen en een passend advies voor herstel geven.
Vochtige muren zijn onwenselijk en kunnen leiden tot schimmel. Oorzaken kunnen zijn optrekkend vocht maar er zijn vele oorzaken meer. Bij een volledig onderzoek bepalen we de oorzaak. In een aantal gevallen zijn simpele maatregelen reeds voldoende om de problemen op te lossen. Lees meer op deze website of neem vrijblijvend contact op. Geheel zonder kosten beantwoorden wij vragen. Meer dan eens hebben wij op afstand en zonder kosten bewoners van woningen met schimmel bijgestaan tot een woning zonder klachten.
Lekkage uit beton of andere constructies zijn afhankelijk van aard veelal het gevolg van onderhoud of constructiefouten. Met gedegen bouwkundige kennis en onderzoeksmethode is de oorzaak te achterhalen. Denk bijvoorbeeld aan galerijen, balkons, borstweringen, overstekken of staalconstructies.

Leiding lekkage

Een waterleiding is een drukleiding. Bij lekkage zal de overlast en schade steeds toenemen. Er zijn manieren om zelf vast te stellen of er sprake is van een lekkage waterleiding. Lees hier meer over op deze website onder lekkage waterleiding. Met name bij woningen zijn de leidingen vaak gelegen in duur afgewerkte vloeren. Het is van belang de lek locatie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
Moet uw CV ketel regelmatige worden bijgevuld? Er is een kans dat dit wordt veroorzaakt door een lekkage in de CV leidingen. Controleer koppelingen aan radiatoren en verdelers. Laat ook uw CV ketel nakijken door een erkend installateur. Indien er nog immer sprake is van drukverlies hebben wij meerdere specialistische apparatuur om de lek locatie in CV leidingen op te sporen. Lees meer bij CV lekkage.
Lekkage in persluchtleidingen geven geen visueel schadebeeld maar bestaat de schade hoge energiekosten. Een lekkage in persluchtleidingen kan al snel meerdere duizenden euro’s kosten aan teveel energie. Slecht voor de winst en ons gezamenlijk milieu. Middels traceergassen of ultrasoon technieken kunnen lekkages in persluchtleidingen worden vastgesteld en opgespoord. Lees meer over lekkage perslucht op onze website of via Senter Novem
Is er sprake van een lekkage in de afvoer of riolering kan middels technieken als een rookproef of camera-inspectie worden gecontroleerd. Bij afvoeren in vloeren kan middels IR de afvoer worden gecontroleerd. Ook door middels van verschillende kleurstoffen kan duidelijk worden welke afvoer er lekt. Middels zenders in onze camera’s kan nauwkeurig het verloop van de of of het riool worden bepaald.
Een lekkage in een rookgaskanaal komt vaak voor en wordt vaak vergeten als mogelijke lekkage oorzaak. Met name condens water en een verkeerd toegepast materiaal kunnen leiden tot lekkage. Middels camera inspectie in het kanaal of in de leidingkoker kunnen lekkage in rookgaskanalen worden opgespoord.
Naast alle leidingstechnische lekkage oorzaken in gebouwen voor bewoning kunnen lekkages in industrieleidingen worden opgespoord zoals leidingen in de voedingsindustrie of petrochemische industrie.

Overige lekkage

Een lekkage van een badkamer is wellicht de meest voorkomende lekkage. Door het vele leidingsverloop als afvoer, waterleiding en CV leiding kunnen er 1 of meerdere oorzaken zijn. Daarnaast is er sprake van waterkerende afdichtingen als kit en voegwerk. Middels specialistische apparatuur kan de lek locatie worden bepaald. Vaak kunt u zelf ook de oorzaak achterhalen. Lees meer onder badkamer lekkage. Middels specialistisch lekkage onderzoek voorkomt u extra schade en onnodig breekwerk.
Veel stijgende en zakkende leidingen als afvoeren, CV leidingen, of waterleidingen bevindend zich in een koof of leidingkoker. Middels mini endoscopie kan met een gering gaatje een cameracontrole duidelijkheid bieden ontremd lekkage in deze constructies. Door moderne technieken wordt onnodig hak een breekwerk voorkomen.
Naast inpandige leidingen zijn er leidingen welke zijn gelegen in de grond op terreinen of openbare weg. Veelal betreft dit waterleidingen, rioleringen of leidingen van stadsverwarming. Middels speciaal voor deze leidingen geschikte technieken is te bepalen of er sprake is van lekkage en kan de lek locatie worden bepaald. Informeer voor de mogelijkheden bij terrein leidingen.
Voor grotere wijken is er sprake van stadsverwarming en door nieuwe ontwikkeling steeds meer. Lekrecherche is ervaren en gespecialiseerd in lekkage onderzoek dienstleidingen. Informeer naar de mogelijkheden bij vermoeden van lekkage stadsverwarming is leidingen warmtepomp installaties.
Lekkage in parkeergarage komt vaak voor. Veelal is het lastig te bepalen waar de oorzaak is gelegen. Niet vreemd is bijvoorbeeld een oorzaak gelegen op het dak van een appartementen complex boven de parkeergarage of een van de woningen. Door ervaring, bouwkundig inzicht en specialistische apparatuur is ook de lekkage in een parkeergarage te achterhalen. Lees hier (click) meer of neem contact op.

Camera inspecties :

  • Onder douchebak
  • Onder ligbad
  • Achter inbouw toilet
  • In leidingsschacht
  • In afvoer

Voorbeelden ? klik hier

Naast vele particulieren opdrachtgevers mede mogelijk gemaakt en dank aan onder andere :