Lekkage dak, onze uitdaging

Daken zijn er in vele soorten en uitvoeringen. Afhankelijk van het dak is het lekkage gevoelig of is het lastig de oorzaak van lekkage te achterhalen. Verreweg de meeste lekkage dak doet zich voor bij vlakke daken (ook wel plat dak). Bij hellende daken is de oorzaak vaak makkelijker te achterhalen. Veelal is de oorzaak gelegen in losse of gebroken pannen, een gebrekkige staat van een schoorsteen of dakkapel.

lekkage plat dak

Lekkage plat / vlak dak

Lekrecherche is gespecialiseerd in het opsporen van lekkage in vlakke daken. Afhankelijk van het soort vlakke dak is het achterhalen van de lek locatie een lastige opgave zonder kennis van daken en specialistische apparatuur. Het snel opsporen van een lekkage dak is van belang omdat er naast meer schade en overlast sprake kan zijn van aantasting van de constructie en de isolatie waarde.

Meerdere keren in de week stellen wij vast dat de lekkage uit het plafond in zijn geheel niet afkomstig is van het vlakke dak en dat er enkel sprake is van lekwater verloop onder de dakbedekking met een andere oorzaak. Zeer vaak is de oorzaak bijvoorbeeld gelegen in constructies van schoorstenen of gevels tegen het vlakke dak. Om vast te stellen of er sprake is van dak lekkage in de dakbedekking is bouwkundige kennis noodzakelijk. Staat vast dat de lekkage wordt veroorzaakt door de dakbedekking zijn er afhankelijk van het soort vlakke dak diverse technieken om de lek locatie te bepalen.

Soorten daken :
Er zijn vele soorten vlakke daken en met evenveel gebruik hiervan. Denk bijvoorbeeld aan isolatiedaken, dakterrassen, daktuinen parkeerdaken en steeds meer zon-energie daken.
In basis zijn er drie verschillende soorten daken m.b.t. isolatie welke kunnen worden voorzien van verschillende soorten dakbedekking en / of afwerking.

soorten daken

Lekkage dak opsporen :

Afhankelijk van het soort dak zijn er technieken om lek locaties op te sporen. De mogelijkheden zijn verder afhankelijk van de soort dakbedekking, ballast of type zoals een groendak. Voorafgaand aan het onderzoek zal eerst worden vastgesteld of er überhaupt sprake is van een lekkage in de dakbedekking.
Dichtigkeitspruefung

Middels het bepalen van de hoogste vochtlasten kan een zoekgebied worden verkleind en lekkage gebieden in kaart worden gebracht.
dak vocht scanner

Middels spanning op de dakbedekking kan een lekkage worden opgespoord.
impulsstroom dakbedekking
Lees meer informatie over impulsstroom op informatie item.

Door een tracer gas onder de dakbedekking te brengen kan met geavanceerde apparatuur de hoogste concentratie uittredend traceergas worden gemeten wat duidt op lekkage.
traceer gas

Rookproeven kunnen worden toegepast bij warme daken. (isolatie daken)Door met een rookmachine onder druk rook onder de dakbedekking te brengen worden mogelijke gebreken zichtbaar
Met het dakvlak in delen te belasten met verschillende kleurstoffen kunnen zoekgebieden worden verkleind en wordt lekkage meer inzichtelijk.