Lekkage douche afvoer

Lekkage douche afvoer is een veel voorkomende oorzaak van lekkage maar niet altijd door de afvoer zelf. Het is zaak dat de afvoer correct is geïnstalleerd en lekkage vrij. Met deze afvoer bedoelen wij het gedeelte in de vloer. Daarnaast is een correcte installatie vereist van het putje of draingoot.

Gemiddeld levert een douche circa 10 liter water per minuut. Bij een gemiddeld douchebeurt is dit dus 50 liter of wel 10 emmers water. Als dit water zal worden afgevoerd als vuilwater via de douchevloer naar de afvoer. Het spreekt voor zich dat de geringste lekkage gevoelige gebreken grote schade gevolgen kunnen hebben.

Afvoeren badkamer.

De afvoeren van de badkamer liggen tijdens de nieuwbouw veelal in de beton vloerconstructie (druklaag). Eenmaal aanwezig zonder lekkage zullen afvoeren in de toekmast niet snel gaan lekken mits er sprake is geweest van verbouw. Het is zaak dat tijdens de nieuwbouw de horizontale leidingdelen geplaatst zijn onder voldoende afschot naar hoofd binnen riolering of standleiding. Voldoende afschot is niet alleen van belang voor snel afvoeren van vuilwater maar ook tegen verstopping door zeep aanslag, haren etc.
Daarnaast is een correcte beluchting noodzakelijk veelal uitgevoerd met een goede installatie van de ontspanningsleiding. Bij te minimale ontspanning of ook wel beluchting is er risico op slecht afvoeren van vuilwater maar tevens kans op stankoverlast. Hoort u borrelen van afvoeren na spoelen dan duidt dit of op (aanvangende) verstopping of gebreken in ontspanning van de riolering.

Waterkerende afdichtingen

Het is zaak dat onderhoudsgevoelige details als het kit en voegwerk van de douche in goede staat verkeren. Is er sprake van gebreken dan is er gezien de grote hoeveelheden water over wanden en vloeren kans op lekkage. Zorg bij minste twijfel voor nieuw voeg of kitwerk. Lekkage door gebreken in genoemde details worden vaak niet gedekt door uw inboedel of opstal verzekering.

Kitten of voegen van de doucheafvoer.

douche drain kittenIs er spraken van een drain goot dan moet deze worden gekit met de aansluiting van de tegelvloer. E.e.a. is onder andere na te lezen in de installatiehandleidingen van leveranciers zoals Easydrain of I-drain. Draingoten zijn van RVS en hebben een uitzettingscoëfficiënt bij temperatuurwisseling. Wordt de aansluiting gevoegd dan zullen scheuren ontstaan en met een draingoot dieper in de vloer ontstaat een lekkage gevoelige situatie. Het toepassen van kimband of andere waterkerende lagen onder de tegelvloer beschermt niet altijd volledig tegen lekkage en zeker niet bij douchevloeren met delen zonder opstand. Laat uw douchevloer door een erkend installateur uitvoeren en volg bij installatie nauwkeurig de adviezen van de leverancier.

doucheputje voegenBij een kunststof doucheputje kan de aansluiting worden gevoegd zonder kitten. Kies voor een waterkerend voegmateriaal. Omdat cementgebonden mortels geen hechting hebben op kunststof is het van belang het doucheputje in te zanden. (anhydriet gebonden vloeren nooit gebruiken voor douchevloeren). Door kunststof doucheputje in de lijm te smeren en aansluitend door zand te rollen zal een hechtingsgrond ontstaan en kan putje worden gevoegd.
Is het putje uitgevoerd in RVS dan ook het doucheputje conform een draingoot kitten in plaats van voegen tegen kans op lekkage.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op. Lekrecherche spoort lekkage oorzaken onafhankelijk op met nieuwste technieken en ervaren meettechnici.

contact lekdetectie