Lekkage drogen zorgt voor sneller herstel en lagere kosten. Een gevolg van lekkage is de reeds aanwezig schade maar ook kans op meer gevolgschade. Ook na het inmiddels wegnemen van de lekkage oorzaak. Constructies kunnen door en door nat zijn. Dit geldt ook voor de inmiddels veel toegepaste isolatiematerialen. Afhankelijk van de situatie zijn er omstandigheden dat vocht ingesloten zit. Dit belemmerd het vlot drogen. In sommige gevallen kan er simpelweg geen natuurlijke droging op treden.

lekkage schade drogen

Een langere natte constructie of onderdelen hiervan geven extra gevolgschade en belemmeren snel herstel. Gecontroleerd mechanisch drogen voorkomt hogere herstel kosten en verkort de overlast periode. Afhankelijk van de situatie en de mate van vocht kan natuurlijke droging heel goed zonder hulp. In andere gevallen is mechanische en gecontroleerde droging meer aan te bevelen.

Wat is lekkage drogen.

Ieder materiaal of het nu lekkage schade is of de was, droogt door het afstaan van vocht aan de lucht. Dit dus afstaan van vocht in dampvorm. Met andere woorden er moet sprake zijn van een droge lucht en geen belemmerende omstandigheid voor het droogproces.

Het alleen verwarmen van een ruimte is dus zeker geen drogen. Hangt u de was in een gesloten ruimte van 30 graden dan duurt het drogen van de was zeer lang tot geheel niet. Hangt u de was buiten bij 15 graden is deze in een uur droog. Het vocht wordt door de circulerende lucht opgenomen in dampvorm.

Luchtcirculatie is dus essentieel voor een droog proces. Dit dan wel met een droge lucht. Of te wel een lucht waarin sprake is van weinig waterdamp. Deze lucht is in staat meer vocht op te nemen in dampvorm. We spreken hier over de relatieve lucht vochtigheid. Hoe lager de relatieve luchtvochtigheid in een ruimte des te eerder een constructie droogt.
Er is wel degelijk een relatie met temperatuur. Een warmere lucht kan eens zoveel vocht opnemen in dampvorm als een koelere. Dus de ideale omstandigheid is een droge en warme lucht. Deze omstandigheid kan onder andere mechanisch worden bereikt met een condens droger.

Werking van condensatie drogers.

De machine circuleert lucht. De lucht wordt in de machine gekoeld waardoor vocht in dampvorm wordt omgezet in vaste vorm (water). Dit water wordt opgevangen of afgevoerd. De machine brengt vervolgens warmere en zeer droge lucht terug in de ruimte. Met deze lucht vangt het drogen van vochtige zaken in de ruimte weer aan. De wasdroger thuis werkt op een zelfde manier.

Controle vochtmetingen geven aansluitend inzage in het droogproces. Het uitvoeren van vochtmetingen is verder geen hoge school werk. Wel dient dit op correcte wijze te gebeuren. Afhankelijk van de vochtmeter dient deze op een bepaalde manier worden gebruikt. De waarden geven inzage in het materiaalvocht. Dit veelal referent aan referentie metingen op droge delen. Meer informatie over vochtmetingen vindt u hier.

Meer informatie over lekkage drogen geven we u graag op maat. Neem hiervoor contact met ons op.

MACHINALE DROGING :

  • Sneller schade herstel

  • Minder gevolgschade

  • Voortgang controle

  • Gunstige huurtarieven