Door een VVE beheerder van een voormalig gevangeniscomplex omgebouwd tot woningen en commerciële ruimten (oostereiland krententuin te Hoorn) zijn we benaderd de lekkage op te sporen in de grondleiding van het warmtenet van het complex.

Grondleidingen zijn leidingen gelegen in de grond en worden ook wel terreinleidingen genoemd. Een warmtenet is de voorziening welke warmte en warmwater levert aan woningen aangesloten op het warmtenet. Warm water van bronnen als aardwarmte of restwarmte industrie wordt middels warmtewisselaars in de woningen omgezet in warm CV water t.b.v. verwarming en koud water omgezet in warm water om bijvoorbeeld te douchen.

Lekdetectie techniek.

In periode met vorst kunnen in sommige gevallen lekkage locaties worden opgespoord in warmtenet grondleidingen middels infrarood. In de zomer rest veelal de techniek tracergas detectie.
Bij een traceergasdetectie worden leidingen geledigd en met een speciaal onschadelijk traceergas gevuld en op druk gebracht. Met een gevoelige sonde kan uittredend traceergas worden gemeten. Daar waar sprake is van waarneming ontsnapt het traceergas uit de leiding.
Door kennis en ervaring bepalen meettechnici de vervolg stappen Door type leiding, uitvoering, straatwerk en bouwtechnische uitvoering kan er namelijk sprake zijn van enige afwijkend omstandigheden in het meetresultaat.

Resultaat lekkage onderzoek Oostereiland Hoorn.

Bij het op traceergas druk brengen van de leidingen wordt een gering drukverlies vastgesteld. Voor de uitvoering van een traceergasdetectie verkiezen wij de leidingen minimaal een uur onder traceergas druk te laten rusten. Dit kost tijd maar bevorderd het resultaat.

Tijdens de traceergas detectie op het terrein is een locatie gevonden waar uittredend traceergas is waargenomen. De locatie bevond zich nabij een gevel waar sprake is van doorvoer door de fundering. Gezien het meetresultaat en uitvoering straatwerk is geadviseerd het straatwerk op de locatie te openen.
In tegenstelling tot leiding technische tekeningen is er sprake van een T stuk in de retour warmtenet terreinleiding. Tevens is er sprake van een nat zandbed en logischerwijze een warm zandbed. (lekkage warm water). Na het verwijderen van de isolerende tyleen mantelbuis is er sprake van lekkage op een lasnaad van de dikwandige stalen CV buis.
De lekkage is gevonden binnen 3 uur na reeds jaren last te hebben gehad van kostbaar warmte verlies uit het warmtenet grondleiding stelsel.

Lek locatie bepaling grondleiding.

Locatie van meetresultaat lekkage onderzoek waar sprake is van lekkage. De locatie is opgespoord middels de techniek traceergasdetectie. Het leidingwerk heeft een lengte van 975 meter en circa 60 centimeter diep gelegen in een zandbed onder straatwerk.

Exacte lek locatie bepaling.

Een forse lekkage in de dikwandige CV leiding van het warmtenet is vastgesteld na het openen van het straatwerk en zandbed. Lekkage locatie is op 1 meter nauwkeurig gelokaliseerd door onze meettechniscus.