Lekkage schoorsteen komt vaak voor en is zelfs vaak de reden van een dak lekkage. Meermalen per maand stellen wij vast dat schoorstenen oorzaken zijn van lekkage. Helaas zijn dan al hoge kosten gemaakt aan meerdere bezoeken van dakdekkers. Zeker als de lekkage zich enkel voordoet bij een bepaald windlast in combinatie met regen moet de oorzaak lekkage schoorsteen worden gecontroleerd.

De schoorsteen is een gemetselde constructie op het dak en daarmee vaak het hoogste punt van het dak. Hoge bomen vangen veel wind maar schoorstenen ook. Bij regen en wind krijgen ze de volle last. Ook door UV last en vorst hebben deze metselwerken veel te leiden. Voegwerken verschralen, scheuren ontstaan in metselstenen en beton afdek lagen vergaan. Zolang de originele waterkering in het metselwerk nog goed is dan zal er gen lekkage ontstaan. De waterkering in het metselwerk is de loodslabbe aangebracht tijdens de nieuwbouw van de schoorsteen.

Oorzaken lekkage schoorsteen

  • Scheuren in loodslabbe
  • Afgesneden lood wegens aanbrengen verhoogd isolatie dak
  • Te gering diep ingevoegd voeglood
  • Kitten van lintvoegen boven loodslabbe
  • Geen afdek kap oude kanalen (oude kanalen worden niet meer droog gestookt)

 

Frotters….
Helaas moet wij vaak constateren dat renovatie werken aan schoorstenen niet deugdelijk zijn uitgevoerd. Het slechts enkel centimeters invoegen van nieuw voeglood is eigenlijk een zinloze actie. Er dient daarnaast tevens sprake te zijn van gesaneerd metselwerk en een waterkerende behandeling.

Pas op met een dak zonder isolatie te vervangen door een verhoogd warm dak (isolatie onder dakbedekking). Vaak wordt dieper in de constructie aanwezige loodslabbe afgesneden en vervangen door hoger in het metselwerk aangebracht voeglood. Dit zal ongetwijfeld gaan leiden tot lekkage schoorsteen onder de dakbedekking.

Voor meer informatie over dak lekkage of schoorsteen lekkage kunt u vrijblijvend contact met een van onze bouwtechnici opnemen. Lekrecherche is gespecialiseerd in bouwkundige lekkage oorzaken. Middels diverse lekdetectie technieken sporen we lekkage oorzaken op.

contact lekdetectie