Naast dubbelglas kunnen oudere woningen voorzien van een spouwmuur na worden geïsoleerd met spouwmuur isolatie. Aan na isoleren van de spouw kleven geen nadelige gevolgen meer na product ontwikkelingen van leveranciers. Met spouwmuur isolatie bespaart u energie en krijgt u een behaaglijker binnenklimaat.

De spouwmuur en isolatie.

Huizen van voor ca 1930 waren veelal uitgevoerd met steens gemetselde gevels. Naarmate de leeftijd werden deze gevels gevoelig voor geveldoorslag. Dit is de reden dat men gevels in spouw is gaan uitvoeren. Bij een spouw is er sprake van een binnenmuur en een buitenmuur. (binnenblad en buitenblad). Tussen de twee muren is sprake van een luchtlaag.
Er is een tijd geweest dat we dachten dat de luchtlaag isolerend werkt. Alleen stilstaande lucht isoleert enigszins. In een spouw is sprake van luchtcirculatie en daarmee is alleen een spouw niet isolerend. Een isolerende gevel is voorzien van isolatiemateriaal.

Werkwijze na isoleren spouwmuren.

Het isolatiemateriaal wordt via voorgeboorde openingen door de buitenmuur ingebracht. Bij het isoleren van bestaande spouwmuren wordt er onder meer gebruikgemaakt van isolatiematerialen, zoals glaswol, steenwol, PUR schuim en polystyreen korrels.
Welk isolatiemateriaal het beste kan worden gebruikt is afhankelijk van de specifieke situatie. De aannemer moet bij het uitvoeren van de werkzaamheden overigens een verklaring uitreiken dat er volgens de normen van de Technische Specificatie wordt gewerkt. Dat houdt in dat de aannemer conform de vastgelegde procedure met betrekking tot de na-isolatie van spouwmuren werkt.

Welke spouw is geschikt ?

Er wordt bij het isoleren van bestaande spouwmuren een spouw met een minimale breedte van vijf centimeter als richtlijn aangehouden om een optimaal resultaat te behalen. Daarnaast moet de spouw vrij zijn van vervuiling zoals valspecie of foutieve muur ankers. Grote openstand in de gevel zoals bijvoorbeeld rondom kozijnen worden gedicht.
Naast zaken in de spouw is het van belang dat het buitenblad van de spouw voldoende damp open is. Ook geverfde muren kunnen worden na geïsoleerd mits met een damp open coating uitgevoerd.

Na isoleren en vochtklachten.

Een hardnekkig gerucht is dat er na isolerende maatregelen vochtproblemen ontstaan. Dit is bij correcte uitvoering een fabeltje. De gebruikte isolatiematerialen zijn niet gevoelig voor vocht opname en vasthouden.
Bij isoleren behoort ventileren. Omdat woningen meer luchtdicht worden is het zaak te ventileren. Door te ventileren ontstaat een gezond en droog binnenklimaat. Het verwarmen van de woning lucht met een goede relatieve luchtvochtigheid waarde warmt eens zo snel op al een te vochtige lucht.

.

Onafhankelijke spouwmuur controle ?

Voor een onafhankelijke controle van uw woning op geschiktheid voor na isoleren kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. We controleren de spouw middels spouwcamera’s op vervuiling, bepalen de breedte van de spouw en de technische staat gevel. Tevens we maken thermische opnamen middels een infraroodcamera. Bij reeds na geïsoleerde spouwmuren kunnen we deze controleren op volledige vulling en nog aanwezige koudebruggen.

contact lekrecherche