Nieuwe ketel maakt een nieuw rookgasafvoer kanaal noodzakelijk.

Een nieuwe ketel is al een hele investering maar met de nieuwste regels ook nog een kopzorg extra. Conform NEN-normen en richtlijnen van de installatie branche en de rookgasafvoer kanaal fabrikanten gaat een rookgasafvoer kanaal even lang mee als een gemiddeld ketelleven. Dit betekend daarom gemiddeld 15 jaar. Zeker door technische eigenschappen van de nieuwste ketels vormen de ketels en het rookgaskanaal één geheel. Hierdoor kan het rookgasafvoer kanaal niet los worden gezien van de aangesloten ketels.

Met de oudere regels van de overheid en installatie branche konden met name gezamenlijke kanalen (CLV) nog al eens een langere periode worden hergebruikt. Met de nieuwste NEN normeringen zoals NEN NPR 3378-45_2017 is dit nog maar in een beperkt aantal gevallen mogelijk.

Voor de individuele rookgasafvoer kanalen zijn de renovatie oplossingen vaak eenvoudiger. Met renovatie PP slangen kan een kanaal relatief eenvoudig worden gerenoveerd en hierdoor kan het kanaal weer 15 jaar + mee. Anders is dit bij gezamenlijke kanalen. Het renoveren van deze gezamenlijke kanalen is meer ingrijpend en vaak onmogelijk door strenge eisen hiervoor. Gezamenlijke kanalen zijn de concentrisch uitgevoerde kanalen voor luchtaanvoer en rookgasafvoer met op een degelijk kanaal meerdere CV ketels aangesloten. CLV staat voor combinatie luchtaanvoer en verbrandingsgas afvoer. Gezamenlijke kanalen komen we overwegend tegen in gestapelde woningen met meer dan 4 bouwlagen en heeft alles te maken met ruimte besparingen. Hoe meer bouwlagen hoe breder een schacht zou moeten zijn bij allemaal individuele kanalen.

Camera inspectie rookgasafvoer kanaal.

In de praktijk krijgen veel eigenaren van een appartement bij een nieuwe ketel wens van de installateur te horen dat een ketel niet wordt geïnstalleerd zonder camera inspectie en keuring certificaat. Dit zijn onzinnige opmerkingen.
Keuring certificaten voor bestaande en gebruikte kanalen bestaan niet. Deze bestaan zeker niet  voor de gezamenlijke kanalen met verschillende typen ketels aangesloten. Keurmerken zoals CE en KIWA keur bestaat er alleen in nieuwbouw situaties met op het CLV kanaal dezelfde typen ketels aangesloten, ofwel de ideaal situatie.

Rookgas afvoer kanaal inspectieIs algemene inspectie en camera inspectie dan wel zinvol ?
Ja dit is zeker zinvol. Bij een inspectie en camera inspectie wordt duidelijk welk type kanaal aanwezig is en nog belangrijker voor ieders veiligheid : de staat van het kanaal. Met de inspectie worden urgente acties inzichtelijk en kan een gericht toekomst plan worden opgesteld. Na inspectie is tevens inzichtelijk of het kanaal mogelijk in aanmerking komt voor hergebruik of dat renovatie noodzakelijk is. Hergebruik is een langere levensduur. Renovatie is aanpassing voor de komende jaren.

Nieuwe HR ketel, overdruk kanaal rookgasafvoer.

Met de nieuwste HR-ketels is er wezenlijk iets veranderd ten opzichte van oudere HR-ketels en zeker de VR-ketels. Nieuwere HR-ketels hebben koudere rookgassen en worden ventilator gestuurd in het gezamenlijke kanaal gebracht (overdruk). Hierdoor ontstaan vaak bij oudere kanalen problemen omdat deze als onderdrukkanaal zijn uitgevoerd

Hergebruik gezamenlijke rookgaskanaal zoals de CLV.

Onderdrukkanalen kunnen worden aangepast naar overdruk maar onder voorwaarden van  de strenge NEN-normen. NEN-normen zijn afgeleide van Europese normen. In het relevante deel van de NEN-norm NPR 3378-45_2017 (vanaf hoofdstuk 8.7) is bepaald welke kanalen langer kunnen worden gebruikt dan 15 jaar. In het algemene (Europese) deel zouden CLV kanalen met eenvoudige aanpassingen langer kunnen worden hergebruikt dan 15 jaar. Exclusief voor Nederland gelden echter ook de bijlagen en specifiek bijlage D. Hierin staan strenge voorwaarden voor hergebruik gezamenlijke kanalen. Een groot struikelblok voor koop appartementen is dat er is opgenomen dat bij aanpassing van het kanaal alle CV-ketels dienen te worden vervangen voor de garantie van goed functioneren. Bij een woningbouwvereniging of verhuur complex is dit nog te overwegen. In koopsituaties nagenoeg niet.

Renovatie gezamenlijke kanalen CLV.

renovatie CLVIn veel gevallen zal verder hergebruik met een langere levensduur van rookgasafvoer kanalen geen optie zijn. Dit betekend in het slechtste geval, het bij alle woningen het openen van schachten. Alleen met alle schachten geopend kan een geheel kanaal worden vernieuwd. Hierdoor is het vervangen ingrijpend en kostbaar
Tot een beperkt aantal bouwlagen kan middels het doorvoeren van starre of flexibele nieuwe slangen renovatie worden uitgevoerd. Daarmee krijgt iedere woning haar eigen rookgasafvoer kanaal. Deze renovatie optie is vele malen eenvoudiger en goedkoper dan een geheel CLV kanaal vervangen.
Gelukkig doen gerenommeerde rookgaskanaal fabrikanten veel aan productontwikkeling ten aanzien van de beschreven problematiek. Voor meerdere bouwlagen bestaan inmiddels kunststof renovatie producten met een lange levensduur. Zie hiervoor onder andere  Cox Geelen CoxHYBRID® CLV PP

De verantwoordelijke voor rookgaskanalen.

Bij een gezamenlijk kanaal zijn alle eigenaren van de aangesloten woningen verantwoordelijk. hierdoor heeft de VVE een taak de veiligheid van de CLV te waarborgen. Dit kan door regelmatige inspecties. Het is dan ook zaak dat de leden niet op eigen initiatief ketels gaan vernieuwen zonder overleg. Het rookgasafvoerkanaal CLV maakt met de CV-ketels één geheel. Bij een parallel systeem met ieder een eigen rookgaskanaal is er nog steeds een gezamenlijk belang bij de staat van de kanalen. Deze kanalen doorkruisen immers meerdere woonlagen.

Een installateur, erkend of niet, dient de regels te kennen en conform normen en regels te installeren. Om deze reden zal een installateur geen nieuwe ketel hangen bij onbekendheid van het rookgasafvoer kanaal en in hoofdlijnen niet in een situatie dat het kanaal ouder is dan 15 jaar. Doet deze dat toch en ontstaan er causale omgevallen of gebreken dan kan een installateur verantwoordelijk worden gehouden wegens wanprestatie. Primair blijven echter eigenaren verantwoordelijk.

Kan een inspectie rookgasafvoer kanalen de verantwoordelijkheid wegnemen ?
Nee een inspectie en camera inspectie geeft een toestand weer en geen garantie voor de toekomst. Er bestaan geen garantie keurmerken voor oudere kanalen. Vanuit een bepaalde  toestand kan wel verder gewerkt worden naar renovatie of hergebruik. Vooral bij urgente gebreken is urgente actie vereist. De staat en de werking van rookgas afvoer kanalen is afhankelijk van veel niet in te schatten omstandigheden. Met name door wijzigen van ketels en buitentemperaturen. Ook wisselen eisen en voorwaarden nog al eens meer keer per periode.

Onafhankelijk inspectie rookgas afvoer kanaal.

Lekrecherche voert onafhankelijke rookgasafvoer kanaal inspectie uit. Door deze inspectie krijgt u beeld op uw situatie. Hierdoor worden de mogelijkheden inzichtelijk bij een nieuwe ketel wens. Nog belangrijker vinden wij dat eventuele risico’s inzichtelijk worden. Risico’s bij oudere kanalen zijn lekkage van condens en regen water en daarmee schade. Ernstiger zijn de situaties met lekkage van rookgassen. Kortom beeld en inzage op veiligheid.

Bij een inspectie van het rookgasafvoer kanaal wordt het gehele systeem gecontroleerd. De inspectie op het type en de staat van het kanaal. Met name camera inspectie geeft beeld op gebreken. Noodzakelijk is een toegang tot het dak waar de uitmonding in schoorstenen aanwezig is. Ook de toegang  aan onderzijde van het kanaal is bij een enkele woning noodzakelijk (inspectie luik). Gedurende de inspectie kunnen ketels gewoon in bedrijf blijven. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen of onze standaard offerte opvragen.

Inspecties worden onafhankelijk uitgevoerd en daarom voeren wij zelf geen installatie werkzaamheden of renovatie werken uit. Deze uitvoerende partijen dient u daarom naar aanleiding van de inspectie zelf te benaderen.

Download hier meer informatie  over de normen voor een nieuwe CV ketel bij bestaande rookgasafvoerkanalen.

contact lekdetectie