Nieuwe norm rookgaskanaal NEN NPR 3378-45_2017

Rookgaskanalen en een nieuwe Europees geldende NEN norm geven hoofdpijn dossiers bij woningeigenaren en zeker bij appartement eigenaren. Bij een nieuwe ketel wens en een bestaand rookgaskanaal kan het zijn dat u te maken krijgt met nieuwe normeringen waar een erkend installateur zich aan moet en zal houden. Conform deze norm mogen geen nieuwe CV ketels worden aangesloten op rookgaskanalen ouder dan 15 jaar. Er wordt in de norm gesteld dat een rookgaskanaal een gemiddeld ketelleven meegaat en daarmee 15 jaar. Voorheen was dit langer op aangaven van de fabrikant. Voor individuele kanalen 15-20 jaar en voor gezamenlijke kanalen bij hoogbouw 25-30 jaar.

Wat betekend dit voor uw rookgaskanaal.

Voor individuele kanalen betekend dit renoveren van het kanaal of vernieuwen na 15 jaar bij het aansluiten van een nieuwe CV ketel. Renoveren is tegenwoordig vrij eenvoudig met het trekken van nieuwe voeringen. Anders wordt dit voor gezamenlijke kanalen met op het kanaal meerder CV ketels aangesloten. Moet een gezamenlijk kanaal worden vernieuwd betekend dit het geheel openen van de schachten op iedere verdieping. Mogelijk zijn ook nog bouwkundige aanpassingen noodzakelijk. Dit is dus vrij ingrijpend en… een investering. Er zijn  tegenwoordig ook renovatie oplossingen met minder hak en breekwerk. Het relinen (spay coatings e.d.) is niet toegestaan. Dit wordt door de leveranciers van rookgaskanalen niet als veilig genoeg aangeduid.

Hergebruik gezamenlijk rookgasafvoeren.

In de nieuwe NEN norm rookgaskanaal is een bijlage opgenomen en alleen van toepassing op Nederland. (hoofdteksten zijn Europees). In de bijlage D is opgenomen dat er voor gezamenlijke rookgaskanalen zoals bijvoorbeeld een CLV mogelijkheden bestaan voor hergebruik. Onder hergebruik moet worden verstaan een langere levensduur met aanpassing. Veelal wordt door aanpassing het CLV kanaal van onderdruk kanaal gewijzigd in overdruk. Op deze wijze kunnen nieuwe generatie ketels wel worden aangesloten. Een zeer belangrijke eis is de staat van het kanaal. Middels camera inspectie in het rookgaskanaal en een gehele algemeen inspectie komt het kanaal mogelijk in aanmerking voor hergebruik. Kortom begint het gehele proces van renovatie, vernieuwen of hergebruik met een gedegen inspectie.

Keuring certificaat bestaande kanalen.

Met regelmaat worden consumenten en vastgoed beheerders foutief ingelicht door installateurs. Dit ook door erkende landelijk werkende installatie bedrijven. Zo wordt een certificaat gevraagd na inspectie. Er bestaan geen certificaten voor gebruikte kanalen en al helemaal niet met verschillende ketels aangesloten. Onzin dus. Keuringscertificaten en goedkeuringen bestaan er enkel voor nieuwe installaties. Ook voor gerenoveerde kanalen bestaan keuring certificaten. Renovatie oplossingen betekenen al lang niet meer veel sloop en breek werk. Oplossingen zoals relinen e.d worden veelal niet goedgekeurd. Met een onafhankelijke inspectie worden de toekomst mogelijkheden inzichtelijk.

Waarom de strengere NEN norm rookgaskanalen.

Er gebeuren helaas nog relatief veel CO koolmonoxide ongevallen. In veel gevallen door prutswerk van vage installatiebedrijven. Risico’s ontstaan echter ook bij gebreken in het rookgaskanaal. Om deze reden is de levensduur van rookgaskanalen teruggedrongen. Met een inspectie komen de risico’s in beeld en krijgt u een beeld op een veilige toekomst.

Niet alleen de staat van een gezamenlijk kanaal bepaald of er een nieuwe ketel kan worden aangesloten. Worden nieuwe ketels aangesloten op oudere onderdrukkanalen zal er rookgas ontstaan in het luchtaanvoer gedeelte en dit leidt bij meerdere aangesloten ketels tot ketelstoringen. Bij een onderdrukkanaal is er sprake van een trekonderbreker. De nieuwere ketels hebben koudere rookgassen en deze zullen zakken in het kanaal en via de trekonderbreker in het luchtaanvoerkanaal terecht komen. Sluit geen nieuwe generatie ketels aan op oudere rookgaskanalen in het belang van ieders veiligheid en goed functioneren van de CV ketels. Kiest u om rendement reden voor een nieuwe ketel en wordt deze op een ouder gezamenlijk kanaal aangesloten kunt u het rendement ook wel vergeten.

Rookgaskanaal inspectie Lekrecherche.

Wilt u meer informatie over de problematiek of over inspectie mogelijkheden neem dan contact met ons op. Rookgaskanaal inspecties worden onafhankelijk uitgevoerd zonder belang bij uitkomsten. Als onafhankelijk inspectie bureau voeren wij zelf geen herstel of renovatie uit. Tevens leveren wij geen nieuwe ketels of installatie diensten.

De volledige tekst van de NEN norm is te bestellen bij de Nederlandse Norm en relevant vanaf hoofdstuk 8.7. NEN normen worden op naam gesteld en zijn niet vrij voor publicatie.