Optrekkend vocht, oorzaken onderzoek en oplossingen.

Optrekkend vocht is vocht in de wanden welke capillair wordt opgetrokken uit het zandbed waarop de wanden zijn gefundeerd of uit een vloerconstructie bij lekkage. Het optrekkend vocht veroorzaakt visuele schade aan de wandafwerking en is er vaak sprake van uitbloei van zouten. Deze zouten verergeren vaak het probleem. De zouten zoals onder andere natrium, calcium, kalium en sulfaten bevinden zich in de grond, lekwater of zijn aanwezig in het wandmateriaal of gebruikt in het bouw chemische proces.

Hoe hoog trekt vocht op ?

Afhankelijk hoe lang het speelt, de materialen van betreffende wand en afwerking kan het vocht tot enkele meters hoog optrekken. Ook na het nemen van foutieve maatregelen kan er sprake zijn van verergering van het probleem en hoger optrekken van het vocht.

Oorzaken optrekkend vocht :

Vocht in wanden door lekkage :

Bij optrekkend vocht door lekkage is de oorzaak niet gelegen in bouwkundige gebreken of eigenschappen van de muur, fundering of vloer.

Om het probleem bij lekkage op te lossen is het van belang de juiste oorzaak te achterhalen. Speelt er lekkage dan dient deze te worden opgespoord en opgelost. Dit is in geval van lekkage als oorzaak natuurlijk de beste oplossing en is het onzinnig maatregelen te nemen tegen het gevolg.  Lekrecherche Nederland spoort lekkage oorzaken op. Bij een lekkage onderzoek zullen we alle mogelijke oorzaken controleren en opsporen met de daarvoor voorhanden zijnde technieken. Op onze website leest u meer over soorten lekkage en lekdetectie technieken.

Voorbeelden :

  • Lekwater in de verdieping (isolatie) vloer.Bij een lekkage in een verdiepingsvloer zal de vloerconstructie door en door nat worden. Bij een isolatievloer hier ook het isolatiemateriaal. De wanden op deze vloer zullen het vocht absorberen (capillaire werking) met een schadebeeld als optrekkend vocht tot gevolg.
  • Lekkage begane grond / kruipruimte.Door bijvoorbeeld lekkage in het zandbed onder de begane grond kan een niet natuurlijke vochtlast ontstaan op de fundering. Als gevolg van een langdurige onnatuurlijke vochtlast kan er boven de vloer sprake zijn van optrekkend vocht.
  • Lekkage gevel.Is er sprake van een hoge vochtlast in een spouw of volle gevel dan kan er sprake zijn van doorslag naar de binnenmuren. Bij doorslag is er geen sprake van optrekken maar simpelweg van nat worden door doorslag. Is er in de spouw aan onderzijde sprake van te veel vocht kan de binnenmuur (het binnenblad van de spouw) wel optrekkend vocht gaan vertonen. Veelal is er sprake van gebrekkige waterkerende details in de constructie. Door kennis en onderzoektechnieken kan de oorzaak worden achterhaald met een plan van aanpak voor herstel. Neem contact op met een van onze bouwtechnische lekkage onderzoekers voor meer informatie.

Optrekkend vocht zonder lekkage oorzaak.

optrekkend vocht funderingOptrekkend vocht zonder directe lekkage oorzaak komt normaliter enkel voor in wanden van de begane grondverdieping of bouwlagen gelegen onder het maaiveld als kelders of souterrains.

Het vocht wordt door de muren opgetrokken (capillair) uit het zandbed waarop het gebouw is gerealiseerd. Vooral bij gemetselde funderingen komen we dit beeld tegen. Maar ook bij gevels deels in het zandbed met een beton fundering komt optrekkend vocht voor. Gemetselde constructies die langdurig onderhevig zijn aan een vochtlast krijgen gebreken of meer capillairen en daarmee gevoeliger voor vochtopname. Daarnaast spelen achterblijvende zouten en mineralen voor de toename van het probleem. Het spreekt voor zich dat een stijgend grondwaterpeil eveneens zorgt voor toename van het vochtprobleem. De toename van vocht in het zandbed kan verschillende oorzaken hebben als extreem veel regen, gemeentelijke maatregelen, nabije bouw activiteiten of vernieuwd openbaar riool.

 

Oplossingen :

Als er geen sprake is van een lekkage welke kan worden opgelost en oorzaken als leeftijd van de constructie of stijgend grondwater moeilijk zijn op te lossen dienen andere maatregelen te worden genomen.

Er zijn diverse oplossingen en technieken. Het is echter zaak de juiste oorzaak te achterhalen en maatregelen als bijvoorbeeld injectie altijd door ervaren en deskundige partijen te laten uitvoeren. Er zijn helaas veel bedrijven die maar wat doen met een verergering of een ander probleem als gevolg.

Bouwkundige lekkage onderzoeken :

Lees meer op deze pagina over gevel lekkage of neem contact op met een van onze bouwkundige meettechnici.

Fundering herstel en toch optrekkend vocht ?

Tja funderingsherstel (ook wel inkassing) is constructief herstel van het dragend vermogen van de fundering. Dit is echter geen maatregel tegen optrekkend vocht. Door de betonvloer is de kruipruimte niet meer aanwezig en kan optrekkend vocht zelfs toenemen na inkassing.

Hoog grondwater ?

Hoger grond water is van invloed op uw fundering. Met name gemetselde funderingen op leeftijd zorgen voor optrekkend vocht tot boven het maaiveld. Onwenselijk maar vaak is aan de grondwaterstand weinig te veranderen.

Pas op met injecteren !!
Helaas komt het veel voor : Meer of andere problemen door injecteren van muren.

Door injectie middels speciale harsen wordt een dam gerealiseerd in de muur. Het is een beproefde methode die werkt tegen optrekkend vocht.
Middels mooie illustraties wordt dit door meerdere bedrijven gepresenteerd.

Maar…… waar moet het zakvocht in de gevel van hoger af nu naar toe ?

Het optrekkend vocht is verholpen maar een ander probleem is gecreëerd in combinatie met een hoge factuur. Afhankelijk van de constructie dienen meerdere maatregelen te worden genomen.

Gespecialiseerde en gerenommeerde bedrijven zullen door ervaring u altijd een juiste oplossing aanbieden.

Lekrecherche Nederland werkt onafhankelijk zonder overige belangen. Dit is ook de reden dat wij niet bemiddelen in een herstel traject of zelf herstel werkzaamheden uitvoeren. Wel kunnen we enkele gerenommeerde bedrijven noemen welke u vervolgens kunt consulteren om uw probleem van optrekkend vocht duurzaam op te lossen. Ook kunt u voorgestelde maatregelen aan ons voorleggen ter controle.