Rioollucht

Rioollucht behoort niet thuis in een aangenaam binnenklimaat. Omdat nare luchten het wooncomfort negatief beïnvloeden is het achterhalen van de oorzaak van belang. Met de oorzaak bekend kunnen de juiste maatregelen worden genomen. In veel gevallen zullen eenvoudige oorzaken en oplossingen uw problemen verhelpen. In meer uitzonderlijke gevallen zal een meer ingrijpende oplossing moeten worden uitgevoerd.

Rioollucht en overige stank

De meeste klachten van stank betreffen rioollucht maar daarnaast zijn er meer zaken welke leiden tot stank overlast en soms al snel als rioollucht worden ervaren. Naast rioollucht bestaan er klachten van stank door

  • Chemische reacties van bepaalde muur verven
  • Ontlasting van spitsmuizen
  • Grondlucht door de kruipruimte
  • Muffe luchten door lekkage en schimmel
  • Formaldehyde klachten uit plaatmateriaal

 

Rioollucht oorzaken

De riolering is het samen stelsel van afvoeren in de woning, de binnen riolering als hoofdafvoer en het openbare riool gedeelte. Indien er geen sprake is van lekkage van de afvoeren of riolering wordt rioollucht overlast nagenoeg altijd veroorzaakt door drukproblemen in de woning afvoeren.

Afvoer punten zoals een wastafel of toilet zijn altijd voorzien van stanksloten en tegenwoordig alleen nog in de vorm van een sifon. Zwanenhalzen komen we nog tegen bij toiletten of  in de riolering in de kruipruimte.  De werking van de stankafsluiters is op basis van een lucht afsluitende waterspiegel. Sifons zijn dus niet aanwezig als vuilvangers zoals wel wordt gedacht. Dit kan gezien worden als een secundaire functie. Primair is een sifon een stankafsluiter.

Druk verschil riolering

Als er sprake is van teveel overdruk of onderdruk zullen stankafsluiters leeg geduwd of leeg getrokken worden. Zo ontstaat een open verbinding met de riolering en daarmee stank. Soms maar niet altijd kan er bij spoelwater gorgelen of borrelen van sifons worden waargenomen.
sifon stank overlast
Afhankelijk van het aantal aansluitingen, het aantal verdiepingen of de aansluiting van hemelwaterafvoeren kan drukverschil optreden bij het afvoeren van water. Standaard dient een afvoerstelsel te worden voorzien van een ontspanning. Een correcte ontspanning heft te veel drukverschil op. Helaas wordt de ontspanning nog vaak een beluchter genoemd of erger zo uitgevoerd. Dit is foutief. Een beluchter werkt enkel bij onderdruk en vaak ook nog te minimaal.
Een correcte ontspanning is niets anders dan een open verbinding met het afvoerstelsel. Dit veelal in de vorm van een open dak doorvoer. Een ontspanning heft het onderdruk en overdruk op. Zeker bij hoogbouw of aansluiting van hemelwaterafvoeren is naast onderdruk, overdruk te verwachten. Een onjuiste ontspanning is nagenoeg altijd de reden van rioollucht overlast door lege sifons.

Andere gebreken die we vaak voorkomen betreffen lekkage of andere installatie gebreken zoals verkeerd afschot. Teveel afschot leidt overigens eerder tot problemen dan te weinig afschot. Het spreekt voor zich dat verstoppingen en lekkages ook leiden tot stankklachten

Opsporen van de oorzaak van rioollucht.

De oorzaak achterhalen van rioollucht overlast kan worden uitgevoerd zonder hakken of breken. Veelal bestaat een inspectie onderzoek uit rookproeven op het afvoer stelsel en camera inspecties. Soms wordt endoscopie uitgevoerd in schachten of niet toegankelijke ruimte.
Van alle inspecties wordt een volledig verslag opgesteld. Hierin worden ook de mogelijke oplossende maatregelen opgenomen. In veel gevallen zijn de oplossingen ook niet heel ingrijpend. Na herstel zal er weer sprake zijn van een aangenaam woonklimaat.