Bij een nieuwe CV ketel behoort vaak een nieuw of gerenoveerd rookgasafvoer kanaal. Dagelijks horen wij helaas veel onzin verhalen en halve waarheden. Dit vaak afkomstig van dokter google en uit de installatie branche zelf.

Rookgasafvoer goedkeuring certificaat

Veel woningbezitters krijgen te horen dat ze voor het aansluiten van een nieuwe ketel een goedkeurring certificaat moeten hebben voor het rookgaskanaal. Dit is grote onzin en staat nergens. Sterker nog, ze bestaan niet. Er bestaan enkel goedkeuringen voor nieuwe kanalen of onder regie uitgevoerde renovaties of aanpassingen.
Een inspectie is wel vaak nodig of aan te bevelen. U weet dan wat voor een kanalen er zijn, de staat van de kanalen en water wel en niet mogelijk is voor de toekomst. Dan worden ook opties en mogelijkheden inzichtelijk voor eenvoudige renovatie of meer complex.

Eisen rookgasafvoer

De strengere eisen aan rookgaskanalen komen voort uit wanprestaties van installateurs zelf. Te lang is er geen aandacht geweest voor rookgasafvoeren. Ketels en contracten verkopen was belangrijker.
De rookgasafvoeren zijn ooit geleverd met een technische levensduur en de kanalen werden veel langer gebruikt tot zelfs de dubbele gebruiksduur. Dat gaat niet goed. Om deze reden zijn er al sinds 2017 strengere regels. Onder andere om deze reden gelden er vanaf 2022 ook weer strengere regels voor installatie bedrijven.

Normen

rookgasafvoer lekkageSinds 2017 worden in NEN normen eisen gesteld aan de gebruiksduur van een rookgaskanaal. Dit wordt relevant bij het aansluiten van een nieuwe ketel. Installateurs van CV ketels krijgen hiermee een verantwoordelijkheid ten aanzien van het rookgaskanaal en de gehele installatie. Hieruit vloeit aansprakelijkheid voort. Mogelijk ook weer van invloed op de eigenaren van de CV ketel zelf.

In principe gaat een individueel rookgasafvoerkanaal één gemiddeld ketelleven mee. Er is dus geen sprake van een vast gestelde levensduur in jaren. Voor gezamenlijke kanalen in gestapelde bouw gelden andere regels en uitzonderingen. Bij inspectie zal duidelijk worden welke kanalen er aanwezig zijn en wat de staat is. Daarnaast komt vast te staan wat dan de toekomstmogelijkheden zijn. Zicht wordt tevens verkregen op de mogelijkheden van de steeds meer eenvoudige renovatie oplossingen. Renovaties en aanpassingen dienen altijd onder regie van een rookgaskanaal fabrikant of een door hem aangewezen installatie partij worden uitgevoerd. Dit dus ook niet door een mannetje of bedrijven uit andere branches zoals uit de riooltechniek. Ook dit staat in normen met een wettelijke werking.

Dus kortom over het rookgasafvoer kanaal :

Heb ik een certificaat nodig voor mijn rookgaskanalen ?
Nee want die bestaan niet. Vaak onzinnige opmerkingen van internet of installateurs.

Moet ik inspectie laten uitvoeren ?
Nee dat bent u niet verplicht en staat nergens. Is het verstandig ? Ja. U krijgt zicht op veiligheid en mogelijkheden voor renovatie.

Is het verstandig inspectie uit te voeren ?
Ja dat in veel gevallen wel. U krijgt zicht op de soort kanalen, de situaties, de staat en de mogelijkheden voor de toekomst. Dan kunt u weer onafhankelijk verder. Inspecties worden uitgevoerd ten aanzien van NEN normeringen. Inspecties omvatten algemene inspecties naar de situatie en scherp camera beeld naar de staat van uw kanalen. Dit veelal uitgevoerd vanaf het dak

Meer informatie ? Lees meer op onze website of neemt u contact op voor onafhankelijke informatie en  onafhankelijke inspectie mogelijkheden. Lekrecherche is een inspectie bureau en wij instaleren geen ketels en voeren geen renovatie trajecten uit. Deze uitvoerende partijen dient u zelf te kiezen. Wel zo helder.