Rookgaskanaal appartement verdient aandacht.

Rookgaskanaal appartement aanpassen ? Zowel HR en VR ketels hebben aanvoer van verse lucht nodig voor het verwarming en verbrandingsproces. Bij de ketels in gebruik ontstaan rookgassen welke op veilige manier dienen worden afgevoerd. Afvoer van rookgassen gebeurt via het rookgasafvoerkanaal.

Globaal zijn er twee soorten systemen

  • Parallel systeem:
    Een aparte kanaal voor lucht aanvoer en aparte kanaal voor rookgas afvoer.
  • Concentrisch gezamenlijk systeem :
    Buis in buis principe met meerdere aansluitingen. Dit kanaal komen we tegen bij woningen en gestapelde bebouwing

Het concentrische gezamenlijk kanaal of variant hierop is natuurlijk ontwikkeld omdat minder materialen nodig zijn en minder dak doorvoeren of doorvoeren door verdiepingsvloeren. Vooral bij gestapelde woningen zorgt een gezamenlijk kanaal voor ruimte besparing. Het meeste toegepast bij gestapelde woningen is het CLV systeem ; Combinatie Luchttoevoer Verbranding rookgasafvoer systeem. Het is het CLV kanaal welke menig VVE inmiddels hoofdbrekens kost en een gat slaat in de (meer jaren) begroting.

Rookgaskanalen materialen.

Rookgaskanalen en of CLV systemen zijn er in verschillende materialen en uitvoeringen. Tegenwoordig nagenoeg alle van RVS, aluminium of kunststof. Bij RVS en aluminium komen we dik en dunwandig materiaal tegen. Vooral bij HR ketels dient er sprake te zijn van dikwandig materiaal.

Gezamenlijke rookgaskanaal

CLV; Combinatie Luchtaanvoer Verbranding rookgasafvoer

Gezamenlijke rookgaskanalen ook wel CLV komen we tegen in gestapelde woonlagen waarbij meerdere CV ketels zijn aangesloten op het kanaal. Naast vol CLV bestaat er de half CLV waarbij iedere woning een eigen voorziening heeft voor lucht aanvoer en een gezamenlijk kanaal voor rookgas afvoer.

CLV en nieuwe ketels ?

Ook rookgaskanalen hebben een levensduur en dienen te worden vervangen na een leeftijd van circa 15-20  jaar, afhankelijk van materiaal en aangesloten installaties. In principe geldt bij een nieuwe ketel dat tevens het rookgaskanaal wordt vervangen. Of wel het rookgaskanaal heeft een gelijke levensduur als de CV ketel.

Door temperaturen in kanalen en aanwezigheid van condenswater ontstaan gebreken. Met name het vele condenswater van HR ketels in het rookgaskanaal heeft een lage Ph waarde en daarmee zuur. Het zure condenswater vreet in op materialen en zal in de loop der tijd gaan zorgen voor gebreken met lekkage tot gevolg. Gevaarlijker is natuurlijk het risico op vrijkomen van koolmonoxide.

Combineren van HR en VR ketels op een gezamenlijk kanaal….

Het combineren van HR ketels en VR ketels op een gezamenlijk CLV kanaal leidt tot problemen en risico’s. De HR ketel en VR ketel zijn twee verschillende toestellen en kunnen niet gezamenlijk op een kanaal worden geplaatst zonder aanpassing van het kanaal of renovatie.

VR ketels hebben rookgassen van een hogere temperatuur en zal er door thermische trek sprake zijn van onderdruk in het rookgaskanaal. Bij CLV’s ontworpen voor VR ketels en eerste HR ketels zien we drukvereffening openingen tegen te veel onderdruk rookgaskanaal. HR ketels hebben een veel lagere temperatuur rookgas en worden met overdruk (ventilator) in het kanaal gebracht. Met de aanwezigheid van drukvereffening openingen en verschillende type CV ketels ontstaan onwenselijke situaties met storingen er risico’s tot gevolg. Rookgassen van de verschillende  ketels komen in het luchtaanvoer kanaal terecht.

Eigenlijk is er bij een vol CLV systeem maar 1 correcte oplossing en dat is aanpassing van CLV systeem en iedere aangesloten CV ketel laten vervangen door een HR ketel.

Ook bij HR 100 CLV systemen kan er nog sprake zijn van drukvereffening openingen. Bij eerste HR ketels is er nog immer sprake van een hogere temperatuur rookgassen. Inmiddels hebben de nieuwste ketels een veel lagere rookgastemperatuur en kunnen problemen ontstaan. Het dichten van drukvereffening en plaatsen van terugslag kleppen is een optie. Veel nieuwere ketels zijn hier inmiddels van voorzien.

rookgaskanaal VR CV ketels

Gezamenlijk rookgaskanaal (CLV) met alleen VR Cv ketels aangesloten werkt op basis van onderdruk door thermische trek warme rookgassen.

HR en VR ketels gecombineerd CLV gezamenlijk rookgaskanaal

Door verschil in druk principe, temperatuur rookgassen en drukverdeling opening is er risico op rookgassen in het aanvoerkanaal. Combineren van HR en VR ketels op een niet aangepast CLV kanaal : Niet doen !!

Renovatie bestaande CLV kanalen

Door de ontstane problemen met een gezamenlijke rookgaskanaal  hebben rookgasafvoer fabrikanten diverse renovatie oplossingen ontwikkeld. Afhankelijk van de uitvoering van de rookgaskanalen gebeurt dit met flexibele renovatie kanalen welke door bestaand worden getrokken. Ook gehele CLV oplossingen zijn inmiddels op de markt.

Let op :
Sinds 2018 zijn strengere voorschriften opgesteld in NEN-normen voor hergebruik van rookgasafvoerkanalen. Lees hier meer

Inspectie rookgaskanaal appartement complex.

Wilt u zicht op uw situatie en mogelijkheden voor uw CLV. Neem contact op met ons voor camera inspectie en controle van uw gezamenlijke rookgaskanaal. Door camera inspectie wordt een beeld verkregen van de staat van het kanaal, de aanpassing mogelijkheden en opties voor renovatie.

contact lekdetectie

Een gezamenlijk rookgaskanaal (CLV) dient jaarlijks aan de onderzijde te worden gereinigd tegen risico op verstopping en daarmee overstroming lekkage.