Rookgaskanaal renovatie

Rookgaskanaal renovatie is al lang niet meer het geheel verwijderen en vernieuwen van rookgasafvoeren. Diverse fabrikanten hebben inmiddels door ontwikkelde en eenvoudigere oplossingen. Afhankelijk van uw kanalen is hakken en breken helemaal niet meer nodig. Het aanbod maakt het kiezen mogelijk. Helaas is niet iedere oplossing in iedere situatie geschikt. Zeker is ook niet iedere aangeboden oplossing toegestaan.

Rookgaskanaal renovatie plicht en nodig ?

Renovaties van rookgasafvoer kanalen kunnen noodzakelijk en zelfs verplicht zijn. Dit ook weer niet altijd. Vaak worden woningeigenaren hierdoor onaangenaam verrast bij de wens van een nieuwe CV ketel. Het zijn inmiddels strengere regels en normen welke dit bepalen. Uit deze regels vloeit aansprakelijkheid voort. Hierdoor zullen erkende installateurs zich aan de regels houden. Dit geldt verder ook voor vastgoedeigenaren of een VVE. De strengere regels zijn er wegens het te lang door gebruiken van rookgasafvoeren in het verleden. Dit heeft helaas geleidt tot ernstige ongelukken.
Of een renovatie noodzakelijk is en op welke manieren dit kan komt u te weten na een rookgaskanaal inspectie door een specialist. Het spreekt voor zich dat u deze inspectie het beste kunt laten uitvoeren door een onafhankelijke partij.

Type rookgasafvoeren

Rookgasafvoerkanalen zijn er in twee hoofdgroepen. De individuele rookgaskanalen en de gezamenlijke rookgaskanalen met meerdere woningen aangesloten. De gezamenlijke rookgaskanalen kennen we verder in diverse soorten zoals onder andere de concentrische CLV in meerdere uitvoeringen en de parallel CLV kanalen in meerdere uitvoeringen. Welke kanalen bij u aanwezig wordt bij een inspectie altijd inzichtelijk. Naast de resultaten van de staat van het kanaal zal vast komen te staan of er een werking problematiek aanwezig is. Zeker zal de controle worden uitgevoerd aan de hand van geldende regels en normen.  Het is dus niet alleen de staat van het kanaal welke bepaald. Dit zo ook opgenomen in geldende NEN normeringen.

Oplossingen individuele kanalen :

renovatie individueel rookgasafvoer

De individuele rookgasafvoeren van non-ferro materiaal worden hoofdzakelijk gerenoveerd met kunststof PP flexibele voeringen welke door het kanaal worden getrokken van dak tot CV ketel. Niet iedere kanaal situatie of CV ketel is hiervoor geschikt. Dan zijn er vaak weer andere oplossingen mogelijk zoals een mindere diameter starre oplossing. Flexibele RVS voeringen worden toegepast maar hebben veelal een minder lange levensduur. Het zogenaamde relinen met een kous op locatie tegen de binnenwand is af te raden wegens de kosten ten opzichte van fabrieksmatige oplossingen. Veelal bedragen de kosten van een renovatie rookgasafvoer kanaal  tussen de 500 en 1000 euro per individueel kanaal.

 

Oplossingen gezamenlijke kanalen :

De renovatie van gezamenlijke kanalen is meer complex maar betekend al lang niet meer gehele schachten open breken. Ook hier zijn er steeds eenvoudigere oplossingen. De kosten liggen vaak wel iets hoger dan bij individuele kanalen. Afhankelijk van de situatie veelal tussen de 1000 en 1500 euro per woning aangesloten.
Verder betekend dat renovaties van gezamenlijke rookgaskanalen altijd dient te worden uitgevoerd door een rookgaskanaal fabrikant of installateur door hem aangewezen. Dit is opgenomen in normen en regels welke aansprakelijkheid gevolgen zitten. Na renovatie zal het “nieuwe” kanaal ook weer worden gekeurd op werking. Het aanbrengen van een kous tegen de kanaal wand is een product op locatie en kan er geen sprake zijn van een fabrikant zoals opgenomen in NEN normeringen. Verder zijn de kosten niet per definitie lager en de foutrisico’s voor de toekomst zeker niet.
Niet iedere oplossing kan dus zomaar worden toegepast. Dit zeker niet door iedere partij. Er zijn verder aanbieders welke om marketing technische redenen spreken over 25 jaar garantie. Dit kan worden geroepen maar het is nog altijd een wettelijke regeling welke de levensduur bepaald en niet een marktpartij.
Voor bij gezamenlijke rookgasafvoeren altijd onafhankelijke inspectie uit. U raakt dan bekend met de staat en de overige problematieken van gezamenlijk kanalen en mogelijk bij u van toepassing. Zoals in normering opgenomen kan inspectie zelfs verplicht zijn.

Inspectie rookgaskanaal

Helaas horen veel woningeigenaren vaak van installateurs of via doctor Google dat inspectie van kanalen altijd verplicht is. Dat is onzin en staat nergens. In veel gevallen is het wel raadzaam. Bij een onafhankelijk inspectie krijgt u inzicht in

  • De staat van kanalen
  • Urgente gebreken
  • Oplossing mogelijkheden voor de toekomst
  • Controle op werking nu en toekomst
  • Overige relevante woning veiligheid details.

Met strengere regels is het laten uitvoeren van een onafhankelijke inspectie raadzaam zodat er niet op het laatste moment bij ernstige keteldefecten onverwachte problemen ontstaan. Verder draagt een inspectie natuurlijk bij aan het bijsturen van onderhoud begrotingen. Zicht op veiligheid is altijd goed. Voor meer informatie over onafhankelijke inspectie kunt u contact met ons opnemen.

Lekrechere controleert middels de meest recent verkrijgbare  pan-tilt camera’s uw rookgaskanalen. Daarnaast op alle vereiste details zoals opgenomen in normeringen. Als inspectie en detectie bureau voeren wij geen renovatie of installatie uit. Onze inspecties zijn geheel belangeloos en gericht op uw veiligheid en warme toekomst.

 

contact lekdetectie