Rookgaskanaal inspectie geeft zicht op veiligheid en de toekomst. CV ketels in woningen zijn dagelijks in bedrijf voor warm tapwater en warmte in uw woning of appartement. Voor goed en veilig functioneren is jaarlijks onderhoud aan uw CV ketel noodzakelijk. Helaas wordt het essentiële onderdeel rookgaskanaal vaak vergeten. Het zijn juist de rookgaskanalen welke voor storingen en gevaren kunnen zorgen zoals waterlekkage maar erger rookgas lekkage.

Slijtage en aantasting van rookgaskanalen

Bij de CV ketels in bedrijf ontstaat er in de rookgaskanalen condenswater. Dit water wordt afhankelijk van de uitvoering van het kanaal teruggevoerd naar een aanwezige, opvangbak voorzien van een sifon en afvoer. Het condenswater ontstaan door rookgassen heeft een lage Ph waarde (circa Ph 2) en is daarmee zuur. Metalen verbrandingsgas afvoeren zoals de non-ferro materialen aluminium en RVS worden door het condenswater  aangetast. Er ontstaat corrosie en in de laatste levensduur fase zullen de materialen doorrotten. Veel eerder zijn (siliconen) afdichtingsringen in verbindingen echter al verhard en lekkage gevoelig. Conform de meest recente NEN normen gaat een rookgaskanaal net zolang mee als een gemiddeld ketelleven. Hergebruik met een langere levensduur is mogelijk in een aantal gevallen. Conform de NEN nomen dient dan ook eerst camera inspectie worden uitgevoerd.

Rookgaskanaal appartementen.

Om ruimtebesparende redenen zijn bij appartementencomplexen CV ketels van meerdere bouwlagen aangesloten op één kanaal. Bij meer dan vier bouwlagen is er vaak sprake van een CLV, een concentrisch uitgevoerd Combinatie Luchtaanvoer en Verbrandingsgasafvoer. Het spreekt voor zich dat er bij meerdere aansluitingen van CV ketels sprake is van meer belasting op een kanaal en haar materiaal.

Voor veiligheid en het voorkomen van lekkage situaties is het van belang dat u beeld heeft van de staat van kanalen. Nog belangrijker wordt inspectie wanneer er sprake is van een ouder kanaal type waarop men nieuwere ketels wil aansluiten. Dit laatste geeft vaak technische problemen zoals storingen in CV ketels en slecht presterende ketels. De verwachte rendementen van ketels worden dan ook niet behaald. Het is tegenwoordig zelfs zo dat een erkend installateur niet eens een nieuwe CV ketel zal installeren indien er geen zicht is op de staat en geschiktheid van het kanaal.

Camera inspectie en controle

Lekrecherche voert camera inspectie uit met beeld op de staat van het kanaal en mogelijke gebreken. Camera inspectie wordt uitgevoerd in het rookgasafvoer kanaal en luchtaanvoerkanaal vanaf het dak. Bij inspectie is er geen overlast voor bewoners en kunnen CV ketels gewoon in gebruik blijven.
Tijdens de inspectie controleren we ook op zaken als het onderhoud van condenswater opvang en afvoer voorzieningen. Na de controle zal tevens blijken in hoeverre een kanaal geschikt is om nieuw hoog renderende CV ketels te plaatsen. De problematiek bij CLV kanalen van appartementen is complex en bestaat er geen standaard aanpassing of certificaat. Certificaten zijn er enkel voor nieuwe kanalen met enkel de zelfde type en merk CV ketels aangesloten. Bij inspectie van CLV kanalen dient de onderste woning met een inspectie luik toegankelijk te zijn.

Lekrecherche voert inspecties onafhankelijk uit en daarom voeren we zelf geen zaken als aanpassing van kanalen uit of installatie van CV ketels geschikt. Een onafhankelijk beeld voor veiligheid en toekomst.
Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op per email of telefoon. De gegevens vindt u op onze contactpagina. Leest u meer over problematieken bij CLV kanalen onder andere op deze pagina’s of download de rijksoverheid handreiking Rookgasafvoeren.

Sinds 2018 gelden nieuwe normen voor het aansluiten van nieuwe ketels op bestaande rookgasafvoerkanalen. Lees hier meer

Urgent :
Vaststelling van doorgerotte verbinding in een CLV rookgaskanaal te Amsterdam

Ok :
Ondanks de leeftijd van 16 jaar nog een goed rookgaskanaal in Utrecht

Camera inspectie CLV

Belangrijk :
Controle op rookgas doorvoeren in het luchtkanaal.

rookgas doorvoer