Rookproef,  gebreken in beeld

Met een rookproef kunnen meerdere gebreken worden opgespoord. Een rookproef is een beproefde techniek om gebreken vast te stellen. Geur en stank klachten worden letterlijk inzichtelijk.

  • Ventilatie problemen
  • Stankoverlast
  • Tocht problemen
  • Dak lekkage opsporen
  • Stankoverlast
  • Controle rookgaskanalen.

Hoe werkt een rookproef.

Middels aan de situatie aan te passen apparatuur wordt rook of gekleurde rook onder druk in een afvoer, ruimte of onder dakbedekking gebracht. Bij gebreken zal de oorzaak visueel zichtbaar worden. De gebruikte materialen welke rook produceren zijn niet giftig voor de omgeving in normale concentraties. Bij aansluiting op een brandmelding centrale dient deze tijdens onderzoek worden ingelicht. Zie hier onder enkele mogelijkheden van een rookproef  en de toepassing in de praktijk.

Opsporen stankoverlast met rookproef

Bij stankoverlast is er veelal sprake van lekkage of installatie technische gebreken. Luchtstromen waar deze niet behoren of juist wel behoren worden inzichtelijk middels rookproeven. Is er sprake van lekkage in afvoeren of riool dan zullen deze met rookproeven inzichtelijk worden. Rookproeven kunnen zowel inpandig als uitpandig worden uitgevoerd. Door gebruik te maken van nieuwste apparatuur is capaciteit aan te passen aan te onderzoek riolering deel.

Praktijk rookproef stankoverlast.

rookproef stank overlastBij een woning in Leiden heerst al jaren stankoverlast in gehele woning. Woning is al meerdere keren gecontroleerd door aannemers en loodgieters. Vele kosten verder met aanpassingen in de woning en daarmee onnodige kosten zonder resultaat.  Na het uitvoeren van een rookproef stelt Lekrecherche vast dat er sprake is van onwenselijk plaatsing ontspanningsleiding nabij aanzuig punt balansventilatie. Duur van het onderzoek, 60 minuten.

Opsporen van dak lekkage middels rookproeven.

Bij warme daken (isolatie daken) kan middels een rookproef een lekkage worden opgespoord. Met rook in verschillende kleuren onder druk onder de dakbedekking worden gebreken inzichtelijk. Veelal is ballast verwijderen niet noodzakelijk. Rookproeven kunnen worden uitgevoerd bij bitumineuze dakbedekking, kunststof of EPDM.
Bij daken zonder isolatie of voorzien van sedum zijn rookproeven nagenoeg niet mogelijk. Bij sedum dient dit deels te worden verwijderd.

Praktijk rookproef dakbedekking.

lekkage dakbedekking rookproefBij een appartementencomplex is sprake van aanhoudende lekkage ondanks diverse aanpassingen dakbedekking. Met een rookproef onder de dakbedekking met aanwezigheid van een dakdekker worden twee gaten in de dakbedekking vastgesteld. De dakdekker is direct overgegaan tot herstel met na de controle geen lekkage meldingen meer. Voorkom onnodig veel herhaalde kosten van een dakdekker.

Controle rookgaskanalen.

Door een rookmachine aan te sluiten op rookgaskanalen wordt de werking gecontroleerd en zullen gebreken inzichtelijk worden. Met name bij rookgaskanalen van uw CV installatie of van het gehele complex kunnen gebreken leiden tot gevaarlijke omstandigheden voor uw gezondheid. Helaas is er nog immer sprake van koolmonoxide vergiftigingen.

Praktijk controle rookgaskanaal CV installatie

rookproef rookgaskanaal CVDoor een rookproef uit te voeren op het rookgaskanaal van bijvoorbeeld een CV installatie worden gevaarlijke gebreken inzichtelijk. Bij een appartementen complex in Utrecht zijn rookgaskanalen gecontroleerd in combinatie met een endoscopische inspectie in de leiding schacht. Door een klein gaatje van rond 8 mm achter de plint. Beeld is verkregen en blijken er geen gebreken als rookgas lekkage. Aansluitend is de standleiding met camera inspectie gecontroleerd op aanslag en vervuiling. Beeld en zekerheid naar veiligheid.

Meer informatie rookproeven ?
Kan een rookproef uw probleem in beeld krijgen ? Voor meer informatie over rookproeven kunt u contact met ons opnemen. Lekrecherche contact pagina