In Nederland heeft 15-20% van de woningen vochtproblemen. Dit ziet u aan zichtbare vochtplekken en/of schimmelgroei op wanden of plafonds Door schimmel en vocht kan er sprake zijn van een muffe lucht. In een vochtige omgeving komen meer schimmels voor en zal er  meer huisstofmijten aanwezig zijn.
Vochtproblemen in woningen ontstaan vooral door een foute constructie van de woning zoals koudebruggen of door lekkages. Ook het slecht ventileren of verkeerd gebruik van de verwarming kunnen de oorzaak zijn. Vaak is het een combinatie van genoemde factoren.

Er bestaan duizenden soorten schimmels, waarvan een aantal ook vaak binnen aangetroffen wordt: Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Eurotium en Wallemia. Schimmels kunnen sporen vormen die zich door de lucht verplaatsen en zo ook binnenshuis terecht komen. Bij de juiste temperatuur en vochtgehalte kunnen de sporen zowel binnen als buiten uitgroeien tot schimmels. Ze groeien op een groot aantal verschillende (bouw)materialen, op het ene materiaal beter dan op het andere. Vochtig behang bijvoorbeeld kan uitstekend als voedingsbodem dienen. Dat geldt ook voor gips, voegen tussen tegels en kitranden. Verder is de GFT-bak een bekende bron van schimmels in huis.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?

In een vochtige woning voelt het ‘onprettig’. Vocht kan indirect gezondheidsklachten veroorzaken.

  • In een vochtige woning voelt de huisstofmijt zich goed thuis. Mensen die allergisch zijn voor de huisstofmijt kunnen in een vochtige woning meer last hebben van astmatische klachten.
  • Mensen hebben in vochtige of schimmelige woningen meer luchtwegklachten (hoesten, neus- en oogklachten) dan in droge woningen.
  • Een nadelige invloed van een vochtige woning op het ontstaan van reuma is niet duidelijk bewezen.
  • Schimmelgroei in huis geeft vieze plekken en stank in huis. Zo ontstaan er blijvende plekken op leer, boeken of kleding en hardnekkige verkleuring en aantasting van onbeschermd hout. De droge houtrotschimmel of huiszwam (komt soms voor op de onderkant van houten vloeren in kruipruimtes) is hier een berucht voorbeeld van. De huiszwam is zelfs in staat om de draagkracht van constructies als houten vloeren aan te tasten. De bestrijding ervan gaat met hoge kosten gepaard.

Wat kan ik zelf doen?

Het bestrijden van vocht is essentieel. Lekkages moeten verholpen worden en de woning moet goed worden geventileerd. Wanneer het vochtprobleem niet wordt opgelost, zullen de schimmels bijna altijd terugkomen. Vocht komt ook door douchen, koken, afwassen en het drogen van de was. Mensen en huisdieren produceren zelf vocht door hun ademhaling en door transpireren.

  • Het vocht in de woning moet zo veel mogelijk naar buiten worden afgevoerd. Daarom moet u goed ventileren en luchten. Als het ’s nachts te koud wordt in de woning (onder de 15 °C), kan de woning vochtig worden. Als de temperatuur te veel daalt, slaat het vocht neer op de koudste plekken (condens). Dit voorkomt u door de woning iets warmer te stoken.
  • Verwijder schimmels van gladde oppervlakken met soda of een ander schoonmaakmiddel, opgelost in water, en een harde borstel. Verwijder schimmels nooitmet een droge borstel. Dan kunnen veel schimmeldeeltjes in de lucht terecht komen. Draag handschoenen en een mondkapje (te verkrijgen bij een ‘doe het zelf’-zaak). Als u allergisch bent voor schimmels laat het dan door een ander doen.
  • Bij niet gladde oppervlakken (zoals hout, kit, gips en pleisterwerk) waar de schimmeldraden in zijn doorgedrongen, kunnen schimmels alleen worden verwijderd door de beschimmelde delen van het materiaal te verwijderen en te vervangen door nieuw materiaal. Neem hiervoor contact op met uw verhuurder of een deskundige.
  • Huisstofmijten leven vooral in matrassen en textiele vloerbedekking, en houden van een vochtige omgeving. Het verwijderen van textiele vloerbedekking is de belangrijkste maatregel die u kunt nemen. Soms is het raadzaam mijtdichte matrashoezen te gebruiken. Neem hiervoor contact op te nemen met uw huisarts.
  • Bij geen verbetering adviseren wij specialistisch onderzoek. Neem contact met ons op over de mogelijkheden de oorzaak te achterhalen.

Welke regels gelden er?

Technische eisen aan woningen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Voor oudere woningen gelden nieuwere regels van het Bouwbesluit echter niet.
Ambtenaren van de afdeling Bouw- en woningtoezicht kunnen u hier meer over vertellen en eventueel adviseren.

Schimmel en Vocht oorzaken opsporen.

Lekrecherche spoort met diverse technieken en bouwkundige kennis de oorzaken schimmelproblemen op. Na een uitgevoerd onderzoek wordt een verslag opgesteld met resultaten en een onafhankelijk plan van aanpak om de overlast op te lossen. Mogelijkheden voor controle op gebreken zijn naast vochtmetingen, infrarood controle van de bouwkundige schil, camera inspecties in spouwmuren en natuurlijk alle ander controle op lekkage. Wilt u meer informatie over uw klachten, mogelijke oorzaken en mogelijkheden neem dan vrijblijvend contact met ons op.