Schoorsteen lekkage komt veel voor en wekelijks maken we mee dat er vele duizenden euro’s zijn uitgegeven aan dakdekkers en schoorsteenveeg bedrijven zonder dat de werkelijke oorzaak van de lekkage is opgelost. Zonde vinden wij.

Een schoorsteen staat hoog op het gebouw en net als bomen vangen schoorstenen veel wind in combinatie met andere weersinvloeden als regen, vorst en UV belasting. Door deze weersinvloeden kunnen gemetselde schoorstenen inslechte staat verkeren en daarmee lekkage gevoelig worden. Veel vaker gaat de schoorsteen echter vaak lekken door niet deskundig onderhoud en herstel.

Door leeftijd krijgen gevelstenen meer capillairen, worden gevoeliger voor vochten en verschraald voegwerk. Muurplaten of beton afdekkers krijgen scheuren en worden niet meer in gebruik zijnde rookkanalen niet meer droog gestookt.

In eerste instantie dient het metselwerk en de muurplaat in goede staat te zijn. Niet meer in gebruikte kanalen dienen te zijn voorzien van een afdek kap tegen inregenen.
Bij zakvocht in de gemetselde constructie zal de loodslabbe in de schoorsteen het water doen keren. De loodslabbe noemen we daarom ook de waterkering.

Is er sprake van een deugdelijke waterkering dan zal er geen sprake zijn van lekkage. Daarom durven wij ook te stellen dat oorzaken van lekkage schoorsteen altijd hierin gelegen  is, ook al is het metselwerk nog zo slecht.

Enkele veel komende lekkage oorzaken van de schoorsteen :

Scheuren in loodslabbe

Door scheuren in loodslabbe ontstaat een lekkage gevoelige situatie t.a.v. de dakbedekking. De loodslabbe dient als waterkering van het metselwerk maar tevens voor het waterkerend afdichten van de opstand kantstrook dakbedekking.

Vreemde smeersels en deels inpakken van de schoorsteen.

Metselwerken drogen snel door de wind. Het deels insmeren van de schoorsteen of deels inplakken van de schoorsteen zorgt dat vocht opgesloten zit. Het metselwerk zal in snel tempo worden aangetast. Wij vinden dit een onzinnige en niet bouwtechnisch verantwoorde keuze tegen lekkage. Nog erger en veel voorkomend : Het kitten of insmeren van de loodslabbe tot over de eerste lintvoeg.

Impregneren zonder saneren

Het impregneren van metselwerk is een manier lekkage tegen te gaan. Doe dit enkel met een damp open middel en eerst gehele schoorsteen saneren. Geen scheuren, slechte voegen en andere openstand. Impregneren is een tijdelijke maatregel zeker voor een schoorsteen.

Vernieuwen van dakbedekking rondom de schoorsteen

Soms en vaak met goede bedoelingen wordt de dakbedekking vernieuwd en hoger opgezet tegen de schoorsteen. De originele loodslabbe wordt afgesneden en er wordt nieuw voeglood ingebracht. Het originele lood zit echter vaak dieper dan het nieuwe lood. Wordt de schoorsteen diep nat zal de originele waterkering gaan werken. Het zakvocht zakt immers achter het nieuwe (niet diep genoeg) ingevoegde lood. De originele waterkering zal haar werk gaan doen maar nu achter de dakbedekking.

Niet afdekken rookgas kanalen buiten gebruik.

Zeer vaak is er sprake van rookgas kanalen welke niet meer in gebruik zijn. Het is zaak dat het metselwerk niet nat wordt van binnenuit. Voorheen was dit geen probleem. De constructie werd door bijvoorbeeld stoken opgewarmd.
Wilt u meer informatie over schoorstenen of lekkage van daken waar sprake is van schoorstenen neem dan contact op met een van onze bouwtechnische medewerkers.

contact lekdetectie

 

 

 

Waarschuwing !!

Helaas zijn er veel malafide schoorsteen bedrijven. Informeer u goed bij het laten uitvoeren van herstellende werkzaamheden aan uw schoorsteen. Even nieuw lood inbrengen en de boel laten insmeren met vreemde goedjes is zelden een correcte oplossing.