Een spouwmuur bestaat uit twee muren, het binnenblad en het buitenblad. De reden dat men gevels in spouw zijn gaan bouwen is tegen lekkage en vocht doorslag. Vocht en regen springt niet van de ene muur naar de andere. Voor de jaren 30 werdt veel gebouwd in steense muren (= zonder spouw). Door leeftijd en toename van regen bleken deze gevels gevoelig voor geveldoorslag.

Eventjes hebben we gedacht dat de luchtlaag tussen de twee muren tevens isolerend werkte. Het is echter geen stilstaande lucht en bewegende lucht isoleert nagenoeg niet. Vandaag de dag wordt de luchtlaag gevuld met isolatiemateriaal tijdens de nieuwbouw of bij bestaande bouw middels na isoleren.

Toch lekkage spouwmuur ?

Ook al is de spouw bedoelt tegen gevel doorslag en lekkage kan hiervan sprake zijn. Eigenlijk wordt deze vorm van lekkage bouw spouwmuur gevels veroorzaakt door bouwfouten. De vochtoverlast of lekkage is op te sporen en gelukkig in de meeste gevallen op te lossen.
Veel voorkomende oorzaken van gevel lekkage spouwmuur :

  • Foutief geplaatste spouwankers
  • Spouwvervuiling zoals valspecie
  • Verkeerd isolatiemateriaal
  • Lekkage bij gevelopeningen zoals kozijnen
  • Gebreken in waterkeringen zoals spouwlood
  • Koudebruggen met vochtoverlast (condens) door binnenklimaat.

Opsporen van gevel lekkage.

spouw cameraMiddels geavanceerde spouwmuur camera’s is controle op gebreken in de spouw mogelijk. Gebreken worden inzichtelijk waarop gericht herstel mogelijk is. Tevens is het mogelijk de gevel te controleren middels infrarood. Deze techniek werkt het beste in de winter met een groot verschil in binnen en buiten temperatuur.

Middels infrarood worden locaties in de (spouw) gevel inzichtelijk. Verder onderzoek kan worden uitgevoerd in de spouw met een spouwcamera. Lekkage in de gevel geeft vochtoverlast met schade. Tevens zal er vaak sprake zijn van minder isolatiewaarde. Minder isolatie waarde merkt u bij de afrekening van energiekosten.

Spouw vervuiling in de spouw kan zorgen voor gevel doorslag. Bij een geïsoleerde spouwmuur zal er tevens sprake zijn van een koudebrug met kans op condens lekkage door het binnenklimaat in de woning. De enige echte oplossing is openen van de gevel en de vervuiling verwijderen. Tegen vocht doorslag zou impregneren nog een (tijdelijk) alternatief zijn.
Spouwvervuiling op de fundering kan de oorzaak zijn van optrekkend vocht van het binnenblad spouwmuur. Pas op met injecteren !! Het probleem kan verergerd worden.

Middels spouw camera inspecties kunnen lekkage oorzaken worden opgespoord. Middels onze camera inspectie in een borstwering van een dakterras is de lekkage opgespoord waarna snel en effectief herstel is uitgevoerd. De lekkage van de muurplaat zorgde voor een nat isolatiepakket tegen de binnenmuur. Na herstel van de lekkage oorzaak kon ook de schade aan de binnenmuur worden hersteld.